Siirry sisältöön

Tukea lapsen hoitamiseen kotona

Julkaistu14.06.2022
Suomessa yleensä jompikumpi vanhemmista hoitaa lasta kotona ainakin vanhempainvapaan ajan eli siihen asti, kun lapsi on noin 9 kuukautta vanha. Tämän jälkeen voi vielä jatkaa lapsen hoitamista kotona, jolloin on mahdollista saada kotihoidontukea.

Kotihoidon tuki

Jos hoidat alle 3-vuotiasta lasta kotona, voit hakea Kelasta kotihoidon tukea. Hoitaja voi olla esimerkiksi lapsen huoltaja tai muu sukulainen. Et voi saada kotihoidon tukea, jos lapsi on kunnallisessa päivähoidossa. Kotihoidon tukea ei yleensä makseta ulkomaille. Kysy lisätietoa Kelasta.

Kela maksaa kotihoidon tukea, jos

Kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja perheen tuloista riippuva hoitolisä sekä mahdollinen kuntalisä. Kysy sosiaalitoimistosta, maksetaanko kunnassasi kuntalisää. Kotihoidontuen hoitoraha on kaikille sama, perheen tulot eivät vaikuta siihen.

Kotihoidon tuki on verotettavaa tuloa.

Kotihoidon tukea voidaan joissakin tilanteissa maksaa myös toisessa EU- tai ETA-maassa asuville perheenjäsenille. Kysy lisätietoja Kelasta.

Hoitovapaa

Jos hoidat lasta kotona, sinulla on oikeus jäädä työstäsi palkattomalle hoitovapaalle siihen asti kun lapsi täyttää kolme vuotta. Hoitovapaan ajaksi voit hakea Kelasta kotihoidon tukea.

Voit jäädä hoitovapaalle, jos olet ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään 6 kuukautta viimeisen vuoden aikana. Ilmoita työnantajalle hoitovapaasta viimeistään 2 kuukautta ennen sen alkua.

Joustava ja osittainen hoitoraha

Hoitovapaa voi olla myös osa-aikainen. Teet tällöin lyhyempää työaikaa ja saat vastaavasti vähemmän palkkaa

Voit hakea Kelalta joustavaa hoitorahaa alle 3-vuotiaan lapsen hoitoon sekä osittaista hoitorahaa 1. ja 2. luokalla olevan lapsen hoitamista varten, jos sinulla on kotikunta Suomessa Joustavaa tai osittaista hoitorahaa ei voi saada sellaisen lapsen hoitoon, joka on täyttänyt kolme vuotta, mutta ei ole vielä koulussa. Alle 3-vuotias lapsi voi olla joustavan hoitovapaan aikana osa-aikaisesti kunnallisessa päivähoidossa.

Voit hakea joustavaa tai osittaista hoitorahaa, jos lyhennät työaikaasi normaalista työajastasi enintään 30 tuntiin viikossa lapsen hoidon takia. Äiti ja isä voivat saada joustavaa tai osittaista hoitorahaa samaan aikaan, jos molemmat heistä lyhentävät työaikaansa ja he hoitavat lasta eri aikoina.

Hoitorahaa maksetaan kerrallaan vain yhdestä lapsesta, ja se on verotettavaa tuloa. Et voi saada joustavaa tai osittaista hoitorahaa, jos sinulle maksetaan vanhempainpäivärahaa ja/tai kotihoidon tukea ja hoidat itse lapsiasi.