Siirry sisältöön

Työterveys ja sairastuminen

Julkaistu26.02.2024
Suomessa on kattava julkinen ja yksityinen terveydenhuolto. Myös työnantaja tarjoaa omille työntekijöilleen työterveyshuollon palveluita. Tällä sivulla kerromme työterveydestä, sairastumisesta, työtapaturmista ja ammatillisesta kuntoutuksesta.

Kun sairastut, voit ottaa yhteyttä omaan sosiaali- ja terveyskeskukseesi tai työterveyshuollon palveluihin. Sieltä voit varata ajan lääkärille tai hoitajalle.

Sivulta Terveyspalvelut Suomessa löydät lisää tietoa siitä, miten terveydenhuolto on Suomessa järjestetty.

Jos sairastut tai sinulle sattuu tapaturma, sinulla on oikeus olla poissa työstä. Ilmoita poissaolosta heti esihenkilöllesi.

Työterveyshuollon palvelut

Suomen lain mukaan työnantajan täytyy järjestää ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, joka koskee kaikkia työntekijöitä. Työnantajan täytyy kertoa sinulle, mitä palveluja saat työterveyshuollosta. Työterveyshuollon sopimuksen pitää olla työpaikallasi nähtävillä. Siitä voit tarkistaa, mitä palveluja saat työterveyshuollosta. Työsuhteen kestolla ja muodolla ei ole merkitystä. Työterveyshuollon tarkoitus on edistää työntekijöiden terveyttä, työkykyä ja turvallisuutta työpaikalla. Työterveyshuollon palvelut eivät maksa työntekijälle mitään.

Työterveyshuolto voi tarjota työntekijöille esimerkiksi säännöllisiä terveystarkastuksia. Joillakin työpaikoilla voi olla sellaisia terveysvaaroja, että terveystarkastus on pakollinen. Esimerkiksi yötyö on tällainen terveysvaara.

Jos oireet johtuvat työstä, niiden tutkimukset ja hoito kuuluvat aina työterveyshuollon palveluihin. Työnantaja saa itse päättää, sisältyvätkö työterveyshuoltoon myös esimerkiksi sairaanhoito ja käynnit lääkärillä, psykologilla tai fysioterapeutilla. Työnantajan täytyy kertoa sinulle, mitä palveluja ja millaista tukea voit saada työterveyshuollosta. Palvelut kerrotaan myös työterveyshuollon sopimuksessa. Sen täytyy olla näkyvillä työpaikalla.

Oikeus työterveyspalveluihin ei koske työntekijän perhettä.

Työterveyshuollon henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus. He eivät kerro asioitasi työnantajallesi, jos et ole antanut siihen lupaa. Työterveyshuolto voi kuitenkin antaa työnantajallesi arvion siitä, voitko terveytesi puolesta jatkaa työntekoa.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTyösuojeluhallinto

Tietoa työterveyshuollosta

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleSosiaali- ja terveysministeriö

Työterveyshuolto

Palkka sairausaikana

Jos sairastut etkä pääse töihin, ilmoita siitä heti esihenkilöllesi. Esihenkilösi kertoo sinulle, tarvitsetko lääkärintodistuksen sairaudestasi heti vai vasta neljänneltä sairauspäivältä.

Jos työsuhteesi on jatkunut yli kuukauden ennen kuin sairastut, saat täyden palkan vähintään sairastumispäivältä ja yhdeksän päivän ajalta sairastumispäivän jälkeen. Jos et senkään jälkeen voi palata töihin, voit hakea Kelalta sairauspäivärahaa, jos kuulut Suomen sairausvakuutukseen. Työnantajat voivat maksaa palkkaa myös pidemmältä ajalta. Sairauspäivärahan määrä riippuu tuloistasi.

Työehtosopimuksessa voidaan sopia eri tavalla siitä, miten työnantajan täytyy maksaa sairasajan palkkaa. Tarkista asia työehtosopimuksesta tai ammattiliitoltasi.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta Suomen sosiaaliturva ja Tukea sairauden aikana.

Kun lapsi sairastuu

Jos alle 10-vuotias lapsi sairastuu äkillisesti, jompikumpi vanhemmista voi jäädä kotiin hoitamaan lasta. Jos joudut jäämään kotiin hoitamaan sairasta lasta, ilmoita siitä heti esihenkilöllesi. Hoitovapaa voi kestää korkeintaan neljä päivää. Työehtosopimuksessa on sovittu, saatko tältä ajalta palkkaa vai ei. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, palkkaa ei tarvitse maksaa.

Lue lisää: Lapsen terveys.