Siirry sisältöön

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin InfoFinland.fi -verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://www.infofinland.fi

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG-ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG 2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Havaitut puutteet

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia

WCAG taso AA puutteet

2.4.6 Otsikot ja nimilaput

Mobiiliversion kielivalikon nimiöinti on puutteellinen esimerkiksi ruudunlukijoille ja muille avustavan teknologian ratkaisuille. Valikon nimiöintinä on käytetty sivuston nykyisen kielen nimeä, kuten ”Suomi”.

3.1.2 Osien kieli

Useissa linkeissä käytetty virheellistä lang-attribuuttia. Sivulla on useita linkkejä, jotka johtavat ulkopuolisiin palveluihin. Näitä sisällöistä tarjotaan linkit kaikkiin erikielisiin versioihin, joita aiheesta on tarjolla. Osalle linkeistä on asetettu virheellinen lang-kielimääritys, eli lang on saatettu asettaa esimerkiksi ruotsiksi, vaikka linkkiteksti on suomenkielinen. Tästä johtuen ruudunlukija saattaa lausua linkkejä virheellisesti väärän kielen lausumistapoja käyttäen.

1.4.3 Kontrasti (minimi)

Hakupalkin yläpuolelle ilmestyvä ohjeteksti ei täytä normaalin tekstin kontrastivaatimusta. Sen kontrastiarvo valkoiseen taustaan nähden on 3,74:1.

WCAG taso A puutteet

1.4.1 Värien käyttö

Linkkien ja leipätekstin välinen kontrasti ei ole riittävä. Linkeiltä puuttuu alleviivaus, mutta ne on kyllä lihavoitu. Näiden välinen värikontrastiero on vain 1,79:1. Linkeillä on selkeä fokusindikaattori, mutta alhaisen kontrastieron vuoksi käyttäjät saattavat ohittaa linkit huomaamattaan.

1.3.1 Informaatio ja suhteet

Aihesivujen sisällysluettelo. Osissa sivuista on koottu alkuun listaus kyseisen sivun eri osista. Nämä toimivat myös linkkeinä helpottamassa navigointia. Tältä listaukselta puuttuu kuitenkin otsikointi. Näin ollen käyttäjä saattaa esimerkiksi erehtyä ja luulla, että nämä linkit vievät uuteen URL-osoitteeseen. Tältä sisällysluettelona toimivalta linkkilistaukselta puuttuu otsikointi, mikä kertoisi sekä näkeville että ruudunlukijanvaraisille käyttäjille tämän.

Tietoa hakuehdotuksista vaikeaa havaita ruudunlukijan käyttäjänä. Syötettäessä hakukenttään esimerkiksi ”Vaasa”, ilmestyy kentän alapuolelle useita ehdotuksia, kuten ”Vapaa-aika Vaasassa”. Nämä hakutulokset ovat täysin näppäimistökohdistettavia ja niihin pääsee kyllä ruudunlukijalla, mutta sokean käyttäjän on kuitenkin mahdotonta tietää, että tällaista dynaamista sisältöä on ilmestynyt näkyviin.

Navigaatiovalikossa nykyistä sivua ei korosteta apuvälinekäyttäjille. Näkevälle käyttäjälle välittyy parhaillaan avattu sivu navigaatiovalikosta tummennettuna tekstinä sekä elementtiä korostavan sinisen vasemmanpuolisen reunan kautta. Apuvälinekäyttäjälle tätä tietoa ei kuitenkaan välitetä.

Puutteiden korjaus

InfoFinland.fi-sivuston kehitystyö jatkuu keväällä 2022 ja virheet on tarkoitus saada korjattua ennen kesäkuun alkua.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 14.4.2022.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina.

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Siteimproven saavutettavuusasiantuntijat 8.4.2022.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa

InfoFinland-toimitus
Kaupunginkanslia
PL 1
00099 Helsingin kaupunki

infofinland(at)hel.fi

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla infofinland@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla infofinland@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Tämä verkkosivusto/sovellus on julkaistu

14.4.2022