Siirry sisältöön

Rahoittajat

InfoFinlandia rahoittavat yhteistyökunnat ja valtio. Vuosina 2021–2024 valtion rahoittajia ovat työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, Kela ja verohallinto.

InfoFinlandia kehitetään yhteistyössä rahoittajien kanssa. InfoFinlandin kautta Suomeen muuttoa suunnitteleva löytää helposti monikielistä tietoa elämisestä, asumisesta, työskentelystä ja opiskelusta Suomessa.

Valtio

Työ- ja elinkeino­ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa kotoutumiseen liittyvien asioiden valmistelusta Suomessa. Kotoutumisen osaamiskeskus tukee maahanmuuttajien kotoutumista edistävää työtä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTyö- ja elinkeinoministeriö

Maahanmuuttajien kotoutuminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOpetus- ja kulttuuriministeriö

Verkkosivut

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta, ohjauksesta ja toimeenpanosta. Ministeriön hallinnonalalla toimii useita itsenäisiä laitoksia ja virastoja, kuten THL ja Kela.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleSosiaali- ja terveysministeriö

Verkkosivut

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö vastaa yhdyskuntia, rakennettua ympäristöä, asumista, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ympäristönsuojelua koskevien asioiden valmistelusta.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleYmpäristöministeriö

Verkkosivut

Kela

Kela hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat henkilöt.

Verohallinto

Verohallinto kerää suurimman osan Suomen veroista ja veronluonteisista maksuista. Veronmaksaja-asiakkaita ovat kaikki henkilöt sekä yritykset ja yhteisöt. Verotulot ovat julkisen talouden merkittävin tulonlähde. Niillä ylläpidetään ja kehitetään yhteiskunnan palveluja.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleVerohallinto

Verkkosivut

Kunnat

Helsingin kaupunki

Julkaisee ja hallinnoi InfoFinlandia.

Kunnat, jotka ovat mukana yhteistyösopimuksessa

Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Kauniaisten kaupunki

Turun kaupunki, Tampereen kaupunki, Vaasan kaupunki, Kokkolan kaupunki, Raahen kaupunki, Siikajoki, Pyhäjoki, Iisalmen kaupunki, Kajaanin kaupunki, Oulun kaupunki.

InfoFinlandin yhteistyösopimus

InfoFinlandin rahoittajat ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jolla on sovittu InfoFinland -verkkopalvelun toteuttamisen ja rahoittamisen periaatteista vuosiksi 2021–2024.

Sopijapuolet pitävät tärkeänä valtakunnallista maahanmuuttajille, Suomeen muuttoa harkitseville ja maahanmuuttoalan viranomaisille suunnattua verkkoviestintää, jonka kautta olennainen kotoutumista ja Suomessa asumista koskeva tieto on helposti löydettävissä yhdestä paikasta.

Palvelu tarjoaa maahanmuuttajille monikielisesti koko maata koskevaa yleistä tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta sekä paikallistietoa palvelussa mukana olevista kunnista.

Sopimuksen toteutumista seuraa ohjausryhmä.

Uudet toimijat ovat tervetulleita kehittämään monikielistä tiedotusta maahanmuuttajille ja liittymään InfoFinland-yhteistyösopimukseen.

Lisätietoja sopimukseen liittymisestä antaa InfoFinlandin päätoimittaja Eija Kyllönen-Saarnio, eija.kyllonen-saarnio(at)hel.fi.