Siirry sisältöön

Sisällöntuotanto

InfoFinland-toimitus tuottaa sisällöt InfoFinlandin perustietosivuille sekä Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen -sivuille. Muut InfoFinlandin kunnat huolehtivat omien kuntasivujensa sisällöntuotannosta.

Sisältöstrategia

InfoFinlandin sisällöntuotannon tavoitteena on tuottaa selkeäkielistä ja asiakaslähtöistä tekstiä, joka on sisällöllisesti oikein.

Sisältöjä kehitetään huomioiden käyttäjänäkökulma ja asiointipolut palvelussa. Sivujen käyttöä seurataan ja kävijätilastot otetaan huomioon sisältöjen suunnittelussa.

Sisällöntuotannon tueksi on luotu käyttäjäpersoonat, jotka edustavat InfoFinlandin keskeisimpiä käyttäjäryhmiä.

Sisällöntuotantoprosessi

  • sisältörakenteen suunnittelu
  • tiedonhaku
  • tekstin kirjoittaminen
  • tekstin tarkistuttaminen palveluja tarjoavilla viranomaisilla
  • tekstin muokkaus
  • teksti lähetetään käännöstoimistoon
  • käännösten tarkistus ja tarvittaessa korjaukset käännöstoimistossa
  • valmiin tekstin vieminen verkkosivuille kaikkiin kieliversioihin
  • sisällön kehittäminen ja ylläpito

Sisällöntuotannon yhteistyökumppanit

Perustietosivujen sisällöntuotanto perustuu suunnitelmaan, jonka laatimisessa on kuultu InfoFinlandin maahanmuuttajataustaista käyttäjäraatia sekä kuntien neuvojia. Kuntasivujen sisältösuunnitelma on tehty yhteistyössä kuntien kanssa. Sisällöt on tuotettu yhteistyössä kuntien, valtion ja muiden tahojen kanssa.

Seuraavia tahoja on konsultoitu tekstien tuottamisen yhteydessä:

Muutto Suomeen

Maahanmuuttovirasto, Poliisi, Digi- ja väestötietovirasto, ulkoministeriö (kansalaispalvelut), Pakolaisneuvonta ry, Suomen Punainen Risti (henkilötiedustelut)

Asettuminen Suomeen

Maahanmuuttovirasto, Poliisi, Kela, sisäasiainministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö (kotouttaminen), ulkoministeriö (protokollapalvelut, kansalaispalvelut), Pakolaisneuvonta ry, Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM Helsinki, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Tilastokeskus

Työ ja yrittäjyys

Työ- ja elinkeinoministeriö, Kela, Verohallinto, Yritys-Suomi, Työterveyslaitos, Eläketurvakeskus

Suomen ja ruotsin kieli

Opetushallitus, Kotimaisten kielten keskus, Uudenmaan ELY-keskus

Asuminen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), sosiaali- ja terveysministeriö, Kela, ympäristöministeriö, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy, Vailla vakinaista asuntoa ry, Hietaniemenkadun palvelukeskus (Helsingin kaupunki), Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Koulutus

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Kela

Terveys

Kela, sosiaali- ja terveysministeriö, Vanhustyön keskusliitto, Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma, Väestöliitto ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Perhe

Kela, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Väestöliitto, Digi- ja väestötietovirasto, Maahanmuuttovirasto

Ongelmatilanteet

Kela, sosiaali- ja terveysministeriö, Poliisi, Yhdenvertaisuusvaltuutettu, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, oikeusministeriö, Kuluttajavirasto, Ei rasismille -hanke (Suomen Punainen Risti)

Vapaa-aika

Opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, Suomen museoliitto, Kirjastot.fi

Tietoa Suomesta

Oikeusministeriö (Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö), Ilmatieteenlaitos, Viestintävirasto, Seta ry, valtiovarainministeriö (viestintä), Liikennevirasto, Poliisihallitus

Sivuston päivittäminen

Verkkotoimitus seuraa aktiivisesti lakimuutoksia ja palvelu-uudistuksia. Tiedottajat seuraavat viranomaisten verkkosivuja ja uutiskirjeitä sekä osallistuvat tietoiskuihin ja seminaareihin. InfoFinlandin sisältöjä pidetään ajan tasalla.

Sisältöä päivitetään myös saadun palautteen perusteella. Palautetta voi lähettää jokaiselta sisältösivulta.

InfoFinlandin sisällöntuotanto-ohje

Sisällöntuotanto-ohje on tarkoitettu InfoFinland-verkkopalvelun sisällöntuottajille InfoFinland-toimituksessa.