Siirry sisältöön

Kulttuurit ja uskonnot Suomessa

Julkaistu30.11.2023

Suomessa asuu noin 5,5 miljoonaa ihmistä. Kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Suomessa on uskonnonvapaus, joka tarkoittaa sitä, että kaikki saavat valita oman uskontonsa ja harjoittaa sitä. Tältä sivulta löydät tietoa Suomen väestöstä, uskonnoista, uskonnonvapaudesta ja lapsen uskonnosta.

Suomen väestö

Suomen väkiluku on noin 5,5 miljoonaa ihmistä. Suomi on hyvin harvaan asuttu maa. Väestö on keskittynyt erityisesti suuriin kaupunkeihin ja taajamiin. Pääkaupunkiseudulla asuu yli miljoona ihmistä.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTilastokeskus

Suomen väestö

Suomi ja ruotsi ovat Suomen kansalliskielet. Suomea puhuu äidinkielenään hieman alle 4,9 miljoonaa henkilöä ja ruotsia hieman alle 300 000 henkilöä. Suomen ja ruotsin kielen jälkeen eniten puhutaan venäjää, viroa, englantia, somalia ja arabiaa.

Suomen väestöön kuuluu erilaisia vähemmistöjä, joilla on esimerkiksi eri kieli, kulttuuri tai uskonto kuin suurimmalla osalla suomalaisista. Suomessa asuu noin 10 000 saamelaista. Saamelaiset ovat Euroopan Unionin ainoa alkuperäiskansa. Saamelaisia asuu Suomen lisäksi myös Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä. Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Saamen kielillä on virallinen asema saamelaisten kotiseutualueella. Suomen perinteisiä etnisiä vähemmistöjä ovat esimerkiksi romanit, juutalaiset ja tataarit. Lisäksi Suomessa asuu ihmisiä, jotka ovat muuttaneet tänne esimerkiksi Virosta, Venäjältä, Irakista, Kiinasta ja Intiasta.

Uskonnot Suomessa

Suomen suurin uskontokunta on evankelisluterilainen kirkko, johon kuuluu noin 60 % suomalaisista. Suomen evankelisluterilaisella kirkolla ja Suomen ortodoksisella kirkolla on Suomessa erityisasema, niillä on esimerkiksi verotusoikeus. Näiden lisäksi Suomessa on noin 140 rekisteröitynyttä uskonnollista yhdyskuntaa. Eniten jäseniä on islamilaisilla yhteisöillä, katolisella kirkolla ja Jehovan todistajilla. Monet ihmiset eivät ole minkään uskonnollisen yhdyskunnan jäseniä.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOpetus- ja kulttuuriministeriö

Uskonnolliset yhdyskunnat

Uskonnonvapaus ja oman uskonnon harjoittaminen Suomessa

Suomessa on uskonnonvapaus. Kaikilla, jotka asuvat Suomessa, on oikeus valita itse oma uskontonsa ja harjoittaa sitä. Jos ei halua, ei tarvitse valita mitään uskontoa. Kenenkään ei myöskään ole pakko osallistua uskonnon harjoittamiseen.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOpetus- ja kulttuuriministeriö

Uskonnonvapaus

Vähintään 20 täysi-ikäistä henkilöä voi perustaa uskonnollisen yhdyskunnan. Uskonnollisen ryhmän ei ole pakko rekisteröityä yhdyskunnaksi, vaan ryhmä voi toimia myös ilman rekisteröitymistä.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolellePatentti- ja rekisterihallitus

Uskonnollisen yhdyskunnan rekisteröiminen

Lapsen uskonto

Vanhemmat päättävät, mikä on lapsen uskonto. Jos vanhemmat ovat eri mieltä asiasta, lasta ei liitetä mihinkään uskontoon. Jos tuomioistuin on nimennyt toisen vanhemman lapsen yksinhuoltajaksi, hän voi päättää lapsen uskonnosta yksin.

Lapsella on oikeus oman uskonnon opetukseen koulussa. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Perusopetus.

Täysi-ikäinen eli 18 vuotta täyttänyt henkilö voi itse päättää omasta uskonnostaan.