Siirry sisältöön

Ulkomainen tutkinto Suomessa

Julkaistu21.06.2023
Jos olet suorittanut tutkinnon jossakin toisessa maassa, saatat tarvita tutkinnon tunnustamispäätöksen, jotta voit työskennellä tai opiskella Suomessa.

Useimmissa tilanteissa työnantaja, oppilaitos tai korkeakoulu arvioi, millaisen pätevyyden ja osaamisen ulkomainen tutkintosi on antanut.

Tarvitset Opetushallituksen tai muun viranomaisen tunnustamispäätöksen, jos haluat työskennellä säännellyssä ammatissa tai tehtävässä, johon vaaditaan tietyn tasoinen korkeakoulututkinto.

Voit hakea ulkomaisen tutkinnon tunnustamista Opetushallitukselta sähköisellä lomakkeella Opintopolku.fi-palvelussa.

Jos haluat jatkaa opintoja Suomessa

Korkeakoulut ja oppilaitokset päättävät opiskelijavalinnasta. Ne päättävät myös, voidaanko ulkomaisia opintojasi ja muuta osaamistasi hyväksyä osaksi tutkintoa, jonka suoritat Suomessa.

Jos olet suorittanut korkeakouluopintoja ulkomailla ja haluat jatkaa opiskelua Suomessa, voit saada tietoa ja ohjausta korkeakoulujen opiskelijapalveluista ja SIMHE-palveluista.

Tehtävät, joihin ei vaadita tiettyä koulutusta

Kaikkiin tehtäviin ei Suomen lain mukaan vaadita tiettyä koulutusta tai tietyn tasoista tutkintoa. Esimerkiksi yksityisen sektorin työnantaja arvioi yleensä itse, antaako ulkomainen tutkinto tehtävään riittävän pätevyyden.

Korkeakoulututkinnon tason rinnastaminen

Julkisen sektorin (kunnan tai valtion) tehtäviin vaaditaan usein tietyn tasoinen korkeakoulututkinto, esimerkiksi ylempi korkeakoulututkinto.

Jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon ulkomailla, voit hakea Opetushallituksesta päätöstä tutkintosi tason rinnastamisesta. Päätös on maksullinen. Kun tutkintosi taso on rinnastettu suomalaiseen korkeakoulututkintoon, voit hakea tehtäviin, joissa vaaditaan saman tasoista korkeakoulutusta kuin sinulla.

Säännellyt ammatit

Jotkut ammatit ovat Suomessa säänneltyjä. Se tarkoittaa, että laki määrittelee, millainen koulutus niihin vaaditaan. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi fysioterapeutti, lääkäri, hammaslääkäri, proviisori, sairaanhoitaja, asianajaja, tilintarkastaja, luokanopettaja ja nuohooja.

Alakohtaiset viranomaiset päättävät oikeudesta harjoittaa säänneltyä ammattia tai käyttää ammattinimikettä. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla päätöksen tekee Valvira ja opetusalalla Opetushallitus. Päätös on maksullinen.

Opetushallituksen sivuilta löydät luettelon säännellyistä ammateista ja viranomaisista, jotka tekevät päätöksiä.

Säännellyt ammatit ja tutkinto toisesta EU-maasta

Jos

  • olet jonkin EU-maan, ETA-maan tai Sveitsin kansalainen, ja
  • olet hankkinut EU-maassa, ETA-maassa tai Sveitsissä pätevyyden sellaiseen ammattiin, joka on Suomessa säännelty,

voit hakea ammattipätevyyden tunnustamista tähän ammattiin alakohtaiselta viranomaiselta.

Jos koulutuksesi eroaa paljon siitä koulutuksesta, joka Suomessa vaaditaan, saatat joutua suorittamaan sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen.

Ammatillinen tutkinto ulkomailta

Jos olet suorittanut ammatillisen tutkinnon ulkomailla, voit hakea siitä lausuntoa Opetushallitukselta. Lausunnossa kuvataan tutkinnon tasoa ja sisältöä sekä sitä, millaisiin tehtäviin tutkinto antaa pätevyyden siinä maassa, missä olet suorittanut sen. Lausunto ei kuitenkaan anna sinulle pätevyyttä toimia säännellyssä ammatissa Suomessa.

Asiakirjojen kääntäminen

Jos todistuksesi alkuperäinen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, tarvitset yleensä asiakirjoista virallisen käännöksen, jonka on tehnyt auktorisoitu kääntäjä. Jotkut viranomaiset hyväksyvät myös asiakirjoja joillakin muilla eurooppalaisilla kielillä.

Lue huolellisesti alakohtaisen viranomaisen hakuohjeet.