Siirry sisältöön

Koulutus Raahessa

Julkaistu19.12.2022

Paikallistietoa

Valitse kunta, niin voit nähdä tietoa paikallisista palveluista, kun liikut sivustolla.

Päivähoito

Raahessa on kaupungin omia päiväkoteja, ryhmäperhepäivähoitajia ja perhepäivähoitajia. Lisäksi Raahessa on yksityisiä päiväkoteja ja yksityisiä perhepäivähoitajia.

Raahessa on käytössä sähköinen päivähoitohakemus. Sähköiseen päivähoitohakemukseen kirjaudutaan lapsen vanhemman verkkopankkitunnuksella. Sähköinen hakemus löytyy Raahen kaupungin varhaiskasvatuksen sivuilta. Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, voit tulostaa hakemuksen ja lähettää sen Raahen kaupungin varhaiskasvatuspalveluihin.

Päivähoidossa on käytössä kiinteä kuukausimaksu.

Raahen kaupunki / Varhaiskasvatuspalvelut

Brain Center 1 krs.

Rantakatu 5 D, 92100 Raahe

Lisätietoja maahanmuuttajalasten päivähoidosta:

Vt varhaiskasvatuksen johtaja

Puhelin: 044 439 3794

Lue lisää: Päivähoito.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleRaahen kaupunki

Päivähoito

Esiopetus

Raahen kaupunki tarjoaa kaikille 6-vuotiaille lapsille maksutonta esiopetusta. Esiopetusta antavat opettajat, joilla on pedagoginen koulutus. Esiopetusta on yhteensä 700 tuntia vuodessa eli noin neljä tuntia päivässä. Opetuksessa noudatetaan Raahen kaupungissa hyväksyttyä esiopetuksen opetussuunnitelmaa.

Esiopetus on maksutonta. Jos lapsi tarvitsee sen lisäksi päivähoitoa, hoitomaksu määritellään vanhempien tulojen ja keskimääräisten hoitopäivien mukaan. Päivähoitoa tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään tavallisesti päiväkodeissa.

Raahen kaupungissa on käytössä sähköinen esiopetushakemus. Sähköiseen hakemukseen kirjaudutaan lapsen vanhemman verkkopankkitunnuksella. Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, voit täyttää ja tallentaa lomakkeen omalle tietokoneellesi ja lähettää sen sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen: varhaiskasvatus(at)raahe.fi

Lisätietoja ja sähköinen hakemus sekä tallennettava liitetiedosto löytyvät Raahen kaupungin esiopetuksen sivuilta.

Lisätietoja:

Päiväkotien yhteydessä olevat esiopetuspaikat:

Sähköposti: varhaiskasvatus(at)raahe.fi

Brain Center 1 krs.

Rantakatu 5 D, PL 62, 92101 Raahe

Varhaiskasvatuksenjohtaja

Puhelin: 044 439 3794

Perusopetuksen yhteydessä olevat esiopetuspaikat:

Sähköposti: opetustoimi(at)raahe.fi

Brain Center 1 krs.

Rantakatu 5 D, PL 62, 92101 Raahe

Opetuspäällikkö

Puhelin: 040 135 6787

Lue lisää: Esiopetus.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleRaahen kaupunki

Esiopetus

Perusopetus

Suomessa kaikki seitsemän vuotta täyttäneet lapset ovat oppivelvollisia, eli heidän täytyy suorittaa peruskoulu. Oppivelvollisuus päättyy, kun lapsi täyttää 17 vuotta. Vanhempien täytyy huolehtia siitä, että lapset käyvät koulua. Alaluokkia ovat 1-6 luokat ja yläluokkia 7-9 luokat.

Lapset, joiden suomenkielentaito ei ole riittävä peruskoulussa opiskeluun, aloittavat yleensä koulunkäynnin perusopetukseen valmistavalla luokalla. Valmistavan opetuksen tavoitteena on sellaisen suomen kielen taidon saavuttaminen, että oppilas voi siirtyä tavalliselle peruskoulun luokalle. Oppilas on valmistavassa opetuksessa noin yhden lukuvuoden.

Raahessa perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan Koivuluodon koulussa. Koulussa annetaan myös suomi toisena kielenä -opetusta.

Lisätietoja:

Koivuluodon koulu

Kummatinkatu 5, 92100 Raahe

Puhelin, rehtori: 044 439 3384

Puhelin, koulukuraattori: 044 4393470

Peruskouluun täytyy ilmoittautua vuoden alussa. Kaupungin verkkosivuilta löydät koulujen yhteystiedot ja lisätietoa ilmoittautumisesta. Jos sinulla on kysyttävää perusopetuksesta, voit myös ottaa yhteyttä kaupungin opetustoimeen. Saat tietoa maahanmuuttajien peruskouluun valmistavasta opetuksesta kaupungin opetustoimesta.

Opetustoimen yhteystiedot:

Raahen kaupungin opetustoimi

Brain Center 1 krs.

Rantakatu 5 D, 92100 Raahe

Sähköposti: opetustoimi(at)raahe.fi

Puhelin, opetustoimenjohtaja: 040 135 6818

Lue lisää: Perusopetus.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleRaahen kaupunki

Perusopetus

Oman äidinkielen opetus maahanmuuttajille

Oman äidinkielen opetusta annetaan oppilaan omalla koululla, lisätietoa voit kysyä koulun rehtorilta/koulunjohtajalta.

Ammatillinen koulutus

Ammatillista koulutusta tarjoavat Raahen koulutuskuntayhtymän oppilaitokset sekä Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. Raahen koulutuskuntayhtymään kuuluvat Raahen ammattiopisto, Lybeckerin opisto sekä Ruukin maaseutuopisto, joka sijaitsee Siikajoella.

Raahen ammattiopistossa voi opiskella sähkö-, metalli- auto-, talotekniikka-, rakennus-, ravintola-, laboratorio-, ja kauneudenhoito aloilla. Lisäksi Raahen ammattiopistossa on tarjolla valma- koulutus, esim. koulutusalaansa vielä hakeville sekä maahanmuuttajille.

Lybeckerin opisto on alallaan maamme vanhin suomenkielinen oppilaitos. Lybeckerin opetusalat ovat: kuva- ja mediataide, graafinen suunnittelu, mediatuotanto, animaatio- ja pelituotanto, sisustus- ja kalustesuunnittelu sekä sisärakentaminen.

Kaikissa Raahen koulutuskuntayhtymän opistoissa on mahdollisuus suorittaa tutkintoja sekä nuorten, että aikuisten koulutuksena, oppilaitos tai oppisopimusmuotoisesti. Lisäksi aikuisille tarjolla on ammatti ja erikoisammattitutkintoja esimerkiksi puhdistuspalvelu-, rakennus-, kiinteistöhuolto-, metalli-, luonnonvara-, kuljetus-, tietotekniikka-, liiketalous- sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-aloille. Raahen koulutuskuntayhtymän alla toimii myös Raahen osaamiskeskus Oy, joka järjestää mm. työvoimakoulutusta sekä muuta työelämälähtöistä täydennyskoulutusta.

Raahen Porvari- ja Kauppakoulussa opiskellaan kaupallisen alan perustutkintoja. Oppilaitos, tarjoaa monipuolista ja käytännönläheistä koulutusta liiketalouden perustutkintoon (merkonomi), tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon (datanomi) sekä lukuisiin ammatillisiin näyttötutkintoihin nuorille ja aikuisille.

Lisätietoja löytyy Raahen kaupungin opetustoimen sivuilta.

Lue lisää: Ammatillinen koulutus.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleRaahen kaupunki

Toisen asteen opetus

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleRaahen ammattiopisto

Raahen ammattiopisto

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleRuukin maaseutuopisto

Ruukin maaseutuopisto

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleLybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto

Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleRaahen Porvari- ja Kauppakoulu

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu

Lukio

Raahen lukion valintaperusteena on aiempi koulumenestys.

Opetus lukiossa on suomen kielellä.

Lukiossa annetaan myös suomi toisena kielenä -opetusta maahanmuuttajille. Suomi toisena kielenä -opetus järjestetään joko omana ryhmänään tai siten, että oppilas osallistuu samoille äidinkieli ja kirjallisuus-kursseille kuin suomea äidinkielenään puhuvat. Hänet kuitenkin arvioidaan suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaisesti ja hän saa tuki/lisäopetusta.

Suomi toisena kielenä -opetuksen tavoitteena on, että maahanmuuttajat selviytyisivät lukio-opinnoistaan edellytyksiään vastaavalla tavalla ja opiskelija saavuttaisi sellaisen suomen kielen taidon, että hän voi opiskella täysipainoisesti kaikkia lukion oppiaineita.

Voit tiedustella lukioon valmistavasta koulutuksesta kaupungin opetustoimesta. Raahen lukion yhteystiedot löydät Raahen lukion kotisivuilta.

Lue lisää: Lukio.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleRaahen kaupunki

Toisen asteen opetus

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleRaahen lukio

Raahen lukio

Nuoret ilman opiskelupaikkaa

Etsivä nuorisotyö Satelliitti etsii ja auttaa 15-29 -vuotiaita nuoria, joilla ei ole työpaikkaa tai koulutuspaikkaa.

Etsivä nuorisotyö Satelliitti

Puhelin, Raahe: 040 830 3092

Puhelin, Vihanti: 040 135 6919

Satelliitti-valmennus on ryhmämuotoista valmennusta kuntouttavalla työtoiminnalla 17-29 -vuotiaille nuorille.

Puhelin: 044 439 3461

Satelliitti-palvelu on kuntouttavaa työtoimintaa käytännön työtehtävissä kaupungin omissa työpisteissä 17-29 -vuotiaille nuorille.

Puhelin: 040 135 6948

Sähköposti: satelliitti(at)raahe.fi

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleEtsivä nuorisotyö Satelliitti

Satelliitti.info

Korkeakoulutus

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Raahen toimipaikka tarjoaa koulutuspalveluja eri asiakasryhmille. Pääosa opetuksesta on avointa yliopisto-opetusta, joka on avointa kaikille. Näitä opintoja suorittaneet voivat hakea tutkintoon johtaviin opintoihin normaalissa yhteishaussa tai tiedekuntien erillisvalinnan kautta suoritettuaan vaadittavan määrän avoimia yliopisto-opintoja.

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Raahen toimipaikka tarjoaa myös ammatillista täydennyskoulutusta, josta osa on tilauskoulutusta. lisäksi järjestetään esimerkiksi ikääntyvien yliopistotoimintaa ja maksullisia yleisötapahtumia.

Lisätietoja Raahen toimipaikasta ja sen tarjonnasta löytyy kesäyliopiston internet-sivuilta.

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto Raahen toimipaikka, käyntiosoite:

Merikatu 2, 92100 Raahe

Avoinna: ti-to klo 9-15, muulloin sopimuksen mukaan

Puhelin: 044 021 0122 tai 040 548 0558

sähköposti: kesayo(at)raahe.fi

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) koulutusyksiköt sijaitsevat Oulussa ja Oulaisissa, jotka sijaitsevat noin 70 kilometrin päässä Raahesta. Oamk kouluttaa elinkeinoelämän ja julkisen sektorin vaativiin tehtäviin ammattilaisia, joiden osaaminen vastaa alueen työelämän tarpeita ja sen kehittämistä. Erityisesti Oamkin tekniikan alan koulutuksella on pitkät perinteet Raahessa ja Oamk on laajasti tunnettu kouluttaja alueella. Oamk tarjoaa tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi mm. avoimen ammattikorkeakoulun opetusta, täydennyskoulutusta sekä opettajan pedagogiset opinnot. Koulutuksissa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä. Lisätietoja löytyy Oulun ammattikorkeakoulun internet-sivuilta.

Lähin yliopisto on Oulussa. Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta. Lisätietoa löytyy Oulun yliopiston internet-sivuilta.

Lue lisää: Ammattikorkeakoulut, Yliopistot.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolellePohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOulun yliopisto

Oulun yliopisto

Muita opiskelumahdollisuuksia

Raahen musiikkiopisto on Raahen kaupungin omistama taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää musiikin ja siihen liittyvien taidemuotojen opetusta. Lisätietoja löydät musiikkiopiston sivuilta.

Musiikkiopiston toimisto:

Asemakatu 2, 92100 Raahe

Avoinna ma-pe 9-12 ja 13-16

Puhelin: 044 439 3420

sähköposti: raahen.musiikkiopisto(at)raahe.fi

Raahe-opisto on Raahen kaupungin omistama kansalaisopisto, joka järjestää yleissivistävää opetusta. Opiston toiminta-alueena on Raahen kaupunki ja Pyhäjoen kunta. Lisätietoja löydät Raahe-opiston sivuilta.

Raahe-opiston käyntiosoite:

Merikatu 1, 92100 Raahe

Puhelin: 040 135 6779 tai 040 135 6780

Sähköposti: raaheopisto(at)raahe.fi

Lue lisää: Opiskelu harrastuksena.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleRaahen kaupunki

Raaheopisto

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleRaahen kaupunki

Raahen musiikkiopisto