Siirry sisältöön

Koulutus Iisalmessa

Julkaistu24.05.2024

Paikallistietoa

Valitse kunta, niin voit nähdä tietoa paikallisista palveluista, kun liikut sivustolla.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut sijaitsevat Iisalmen kaupungintalolla osoitteessa Pohjolankatu 14. Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja vastaa asiakaspalvelusta asiakkaan ensimmäisestä yhteydenotosta hoitopaikan myöntämiseen saakka. Palveluohjaaja tekee kiinteää yhteistyötä varhaiskasvatuksen yksiköiden esimiesten kanssa sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksessa tehdään lapselle yhdessä huoltajien kanssa lapsen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnitelma, jonka toteutumista seurataan ja tarkistetaan huoltajien kanssa vähintään kerran vuodessa.

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus: Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, jossa arvostetaan lapsuuden ainutkertaisuutta. Toimintamme lähtökohtia ovat lasten fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus ja hyvinvointi sekä yhteistyö perheiden kanssa. Myönteisyys on varhaiskasvatuksemme voimavara.

Lisätietoa:

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleIisalmen kaupunki

Varhaiskasvatus

Lue lisää: Varhaiskasvatus

Esiopetus

Esiopetus on ilmaista 4 h/pv esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Esiopetusta järjestetään noin 190 päivää vuodessa, keskimäärin 4 tuntia päivässä. Esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta- ja loma-aikoja. Esiopetusta tarjotaan pääsääntöisesti kello 8-12 välisenä aikana päiväkodeissa, päiväkotien alaisuudessa toimivissa erillisissä esiopetusryhmissä ja koulujen yhdysluokissa.

Esiopetuksessa on käytössä 1.8.2016 valtakunnallinen ja seutukunnallinen esiopetuksen opetussuunnitelma sekä yksikkökohtainen lukuvuosisuunnitelma.

Lisätietoa:

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleIisalmen kaupunki

Esiopetus

Lue lisää: Esiopetus

Perusopetus

Iisalmen kaupunki on jaettu alueellisesti oppilaaksiottoalueisiin, joiden mukaan oppilaan lähikoulu määräytyy. Iisalmessa perusopetusta annetaan 11 koulussa.

Kaikissa tapauksissa oma lähikoulu ei ole maantieteellisesti lähin, vaan oppilaaksiottoalueiden muodostumiseen ovat vaikuttaneet mm. alueen asiointiyhteydet, koulukuljetukset ja perinteet.

Lisätietoa:

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleIisalmen kaupunki

Perusopetus

Lue lisää: Perusopetus

Oman äidinkielen opetus maahanmuuttajille

Iisalmessa ei tällä hetkellä ole tarjolla oman äidinkielen opetusta peruskoulussa.

Maahanmuuttajataustaiset perusopetusikäiset oppilaat voivat saada oman äidinkielen opetusta, mikäli vähintään neljä oppilasta ilmoittautuu opetukseen ja heille löydetään opettaja.

Oman äidinkielen opetusta voi tiedustella oman koulun rehtorilta.

Ammatillinen koulutus

Iisalmessa ammatillista koulutusta järjestävät Ylä-Savon ammattiopisto (YSAO) sekä Savon ammattiopisto (Sakky). Lisätietoja tarjolla olevista koulutuksista saat koulujen sivuilta:

Lue lisää: Ammatillinen koulutus

Lukio

Iisalmen lyseossa voit kehittää itseäsi haluamaasi suuntaan. Voit rakentaa ikioman erikoislukiosi laajan valinnaisuutemme pohjalta. Voit painottaa opiskeluasi vaikkapa matematiikkaan ja luonnontieteisiin, kieliin, historiaan, psykologiaan, kuvataiteeseen, musiikkiin tai liikuntaan.

Iisalmen lyseossa on valinnanvaraa: lukuvuoden aikana on tarjolla lähes 400 kurssia.

Iisalmen Lyseossa voit osallistua kulttuuri- ja urheiluakatemiaan kehittääksesi näiden alojen osaamistasi. Sinulla on myös mahdollisuus suorittaa lukiodiplomi kuvataiteessa, liikunnassa ja musiikissa.

Lisäksi voit suorittaa ruotsissa ja englannissa suullisen kielitaidon kokeen sekä äidinkielessä puheviestintätaitojen päättökokeen.

Lyseo painottaa kansainvälisyyttä, joten voit kasvaa maailmankansalaiseksi osallistumalla kielimatkoihimme ja kansainvälisiin projekteihimme.

Lisätietoa:

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleIisalmen kaupunki

Lukio

Lue lisää: Lukio

Nuoret ilman opiskelupaikkaa

Nuoret, joilla ei ole opiskelupaikkaa tai työpaikkaa, voivat saada apua etsivästä nuorisotyöstä. Etsivä nuorisotyö auttaa 15–28-vuotiaita nuoria löytämään oikeat palvelut opiskelun, työn ja toimeentulon tueksi. Etsivät nuorisotyöntekijät auttavat elämäntilanteen selvittelyssä, käytännön asioiden hoidossa kuten esimerkiksi virastoissa asioimisessa sekä antavat henkilökohtaista ohjausta nuoren toiveiden mukaan.

Käyntiosoite:
Etsivä Nuorisotyö Iisalmi
Kauppakatu 18
74100 IISALMI

Korkeakoulutus

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, ja tarjoaa puitteet monipuolisiin opiskeluihin. Iisalmen kampus sijaitsee osoitteessa:

Haukisaarentie 2
74130 Iisalmi

Lisätietoa opiskelusta Savonialla löytyy:

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleSavonia-ammattikorkeakoulu

Korkeakoulutus

Lue lisää: Ammattikorkeakoulut, Yliopistot.

Muita opiskelumahdollisuuksia

Ylä-Savon kansalaisopisto järjestää erilaisia kursseja lapsille, nuorille ja aikuisille. Kansalaisopistossa voit opiskella esimerkiksi kieliä, liikuntaa, musiikkia ja kuvataidetta. Saat lisätietoja kursseista Kansalaisopiston internetsivuilta tai asiakaspalvelupisteistä.

Iisalmen kansalaisopisto
Kulttuurikeskus Kirkkopuistonkatu 9,
74100 Iisalmi
Puh. 017 272 3370

Snellman-kesäyliopistoa ylläpitävä Snellman-instituutti ry. on Pohjois-Savon alueella toimiva, alueellista yhteistoimintaa edistävä koulutus- ja kulttuuriorganisaatio. Kesäyliopisto järjestää avointa yliopisto-opetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikursseja, Lasten yliopistotoimintaa, Ikääntyvien yliopistotoimintaa, abi- ja lukiolaiskursseja, yleisöluentoja sekä muuta yleissivistävää koulutusta.

Lisätietoja:

Lue lisää: Opiskelu harrastuksena, Ammatillinen työvoimakoulutus