Mine sisu juurde
Koulutus Iisalmessa

Haridus Iisalmis

Avaldatud24.11.2022

Kohalik teave

Vali omavalitsus, et näha saidil liikudes teavet kohalike teenuste kohta.

Alusharidus

Alushariduse teenuseüksus asub Iisalmi linnavalitsuse hoones aadressil Pohjolankatu 14. Alushariduse teenusekonsultant vastutab klienditeeninduse eest alates kliendi esimesest pöördumisest kuni hoiukoha saamiseni. Teenusekonsultant teeb tihedat koostööd nii kohaliku omavalitsuse kui ka erasektori alusharidusüksuste juhtidega.

Alushariduses tehakse lapsele koostöös tema hooldajatega lapse alushariduse ja eelkooli plaan, mille teostumist jälgitakse ning mis koos lapse hooldajatega vähemalt kord aastas üle vaadatakse.

Alushariduse kontseptsioon: pakume kvaliteetset alusharidust, mis väärtustab lapsepõlve ainulaadsust. Meie tegevuse lähtekohtadeks on laste füüsiline, vaimne ja sotsiaalne turvalisus ja heaolu ning koostöö peredega. Meie alushariduse ressursiks on positiivsus.

Lisateave:

Loe lisaks: Alusharidus

Eelkool

Eelkool on tasuta ja toimub eelkooli õppekava kohaselt 4 tundi päevas. Eelkooliõpet organiseeritakse umbes 190 päeva aastas, keskmiselt 4 tundi päevas. Eelkooliõppes järgitakse koolide õppetöö ja vaheaegade aegu. Eelkooliõpe toimub üldjuhul lasteaedades, lasteaedade alluvuses töötavates eraldi õpperühmades ja koolide ühendklassides kella 8–12.

Eelkoolis on kasutusel 01.08.2016 kinnitatud riiklik ja piirkondlik eelkooli õppekava ning üksusepõhine õppeaasta kava.

Lisateave:

Link viib saidilt välja

Eelkool

Loe lisaks: Eelkool

Põhiharidus

Iisalmi linn on jagatud territoriaalselt õpilaste vastuvõtupiirkondadeks, mille alusel määratakse kindlaks õpilase elukohajärgne kool. Iisalmis antakse põhiharidust 11 koolis.

Kõikidel juhtudel ei ole elukohajärgne kool geograafiliselt lähim, vaid õpilaste vastuvõtupiirkondade moodustumist on mõjutanud mh piirkonna ühistransport, koolitransport ja traditsioonid.

Lisateave:

Loe lisaks: Põhiharidus

Oma emakeele õpe sisserändajatele

Iisalmis ei ole hetkel põhikoolis oma emakeele õpet sisserändajatele.

Sisserändajataustaga põhikooliealised õpilased võivad saada oma emakeele õpet, kui õppele registreerub vähemalt neli õpilast ja neile leitakse õpetaja.

Lisateavet oma emakeele õppe kohta saab küsida oma kooli direktorilt.

Kutseharidus

Iisalmis organiseerivad kutseõpet Ylä-Savo kutsekool (Ylä-Savon ammattiopisto, YSAO) ning Savo kutsekool (Savon ammattiopisto Sakky). Lisateavet pakutavate õppesuundade kohta saad koolide veebilehtedelt:

Loe lisaks: Kutseharidus

Gümnaasium

Iisalmi lütseumis saad ennast arendada meelepärases suunas. Suure hulga valikainete baasil saad kokku panna päris oma gümnaasiumi õppekava. Võid keskenduda näiteks matemaatikale ja loodusteadustele, keeltele, ajaloole, psühholoogiale, kujutavale kunstile, muusikale või kehakultuurile.

Iisalmi lütseumis on lai valik: õppeaasta jooksul pakutakse ligi 400 kursust.

Iisalmi lütseumis saad osaleda kultuuri- ja spordiakadeemias, et arendada oma oskusi nendes valdkondades. Sul on ka võimalus saada gümnaasiumidiplom kujutavas kunstis, kehakultuuris ja muusikas.

Samuti saad sooritada rootsi ja inglise keele suulise keeleoskuse eksami ja soome keele kõnekeeleoskuse lõpueksami.

Lütseum rõhutab rahvusvahelisust, seega saad kasvada maailmakodanikuks, osaledes meie keelereisidel ja rahvusvahelistes projektides.

Lisateave:

Loe lisaks: Gümnaasium

Õppekohata noored

Noored, kellel puudub õppe- või töökoht, võivad saada abi otsiva noorsootöö kaudu. Otsiv noorsootöö aitab 15–28-aastastel noortel leida õiged teenused, et toetada õpinguid, töötamist ja toimetulekut. Otsivad noorsootöötajad aitavad välja selgitada elusituatsiooni, abistavad praktilises asjaajamises, näiteks ametkondadega suhtlemisel, ning pakuvad noore soovidele vastavat personaalset juhendamist.

Külastusaadress:

Etsivä Nuorisotyö Iisalmi

Kauppakatu 18

74100 IISALMI

Kõrgharidus

Savonia on üks Soome suurimaid ja mitmekülgsemaid kutsekõrgkoole, mis pakub raamistikku erinevateks õpinguteks. Iisalmi ülikoolilinnak asub aadressil:

Haukisaarentie 2

74130 Iisalmi

Lisateavet õppimisvõimaluste kohta Savonias leiad aadressilt

Loe lisaks: Kutsekõrgkoolid, ülikoolid

Muud õppimisvõimalused

Ylä-Savo rahvaülikool organiseerib mitmesuguseid kursuseid lastele, noortele ja täiskasvanutele. Rahvaülikoolis saad õppida näiteks keeli, kehakultuuri, muusikat ja kujutavat kunsti. Lisateavet kursuste kohta saad rahvaülikooli veebilehelt või klienditeeninduspunktidest.

Iisalmi rahvaülikool

Kulttuurikeskus Kirkkopuistonkatu 9,

74100 Iisalmi

Tel 017 272 3370

Snellmani suveülikooli haldav Snellman-instituutti ry on Põhja-Savo piirkonnas tegutsev ja piirkondlikku ühistegevust edendav haridus- ja kultuuriorganisatsioon. Suveülikool organiseerib avatud ülikooli õpet, kutsealast täiendõpet, keelekursusi, lastele mõeldud ülikoolitegevusi, ülikoolitegevusi eakatele, ülikooli sisseastumiseks ettevalmistavaid kursusi ja gümnaasiumikursusi, avalikke loenguid ja muud üldharivat õpet.

Lisateave:

Loe lisaks: Õppimine kui harrastus, tööjõukoolitus