Mine sisu juurde
Pohjoismaiden kansalaiset

Põhjamaade kodanikud

Avaldatud11.04.2024
Kui oled mõne Põhjamaa kodanik ja asud Soome elama, ei pea sa elamisluba taotlema ega enda Soomes viibimist põhjendama. Võid Soome kodanikega võrdsetel alustel Soomes töötada, tegutseda ettevõtjana või õppida.

Põhjamaad on lisaks Soomele Rootsi, Norra, Taani ja Island. Kuna Ahvenamaa kuulub Soomele ning Fääri saared ja Gröönimaa Taanile, siis ka ahvenamaalased, Fääri saarte elanikud ja gröönimaalased on põhjamaalased.

Kui plaanid Soomes elada maksimaalselt kuus kuud, ei pea sa esitama Soome ametkondadele mingeid teatisi.

 Kui plaanid Soomes elada kauem kui kuus kuud, registreeru Digi- ja rahvastikuandmete ameti teeninduskohas.  Täida eelnevalt ära välismaalase registreerimisteatise vorm. Vii see isiklikult Digi- ja rahvastikuandmete ameti teeninduspunkti ja võta kaasa ametlik isikut tõendav dokument või kehtiv pass.

Tee registreering võimalikult peatselt, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul alates Soome elama asumisest.

Soome isikukood

Isikukoodi vajad Soomes paljude asjade ajamiseks, näiteks oma tööandja jaoks või pangaasjade ajamiseks. Kui sul on Soome isikukood, saad soovi korral asutada Soomes ka ettevõtte.

Isikukoodi saad Digi- ja rahvastikuandmete ametist, kui sind registreeritakse rahvastiku infosüsteemi. Digi- ja rahvastikuandmete amet salvestab Soome rahvastiku infosüsteemi sinu põhiandmed, nagu nimi, sünniaeg, kodakondsus, perekondlikud suhted ja aadress.

Samuti peaksid uurima elukohajärgse Digi- ja rahvastikuandmete ameti kaudu, kas sul on Soomes õigus koduvallale. Kui sul on Soomes koduvald, on sul üldjuhul õigus kasutada selle valla teenuseid.

Kui kavatsed elada Soomes alla aasta või sa ei soovi koduvalda, saad taotleda ajutise aadressi registreerimist rahvastiku infosüsteemi.

Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Elanikuks registreerumine

Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Koduvald Soomes.

Põhjamaa kodaniku pereliikmed

Kui koos sinuga asub Soome elama pereliige, kes ei ole mõne Põhjamaa kodanik, võib tal vaja minna elamisluba või EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimistunnistust.

Loe täpsemalt InfoFinlandi lehtedelt EL-i kodanikud või Mitte-EL-i kodanikud.

Kohalik teave