Mine sisu juurde
Vinkkejä työnhakuun

Nõuandeid töö otsimiseks

Avaldatud05.02.2024
Kui kandideerid Soomes tööle, pead end hästi ette valmistama. Sellelt lehelt leiad nõuandeid Soomes tööle kandideerimiseks ja teavet selle kohta, kust võid vajaduse korral tuge saada.

Enne tööotsinguid mõtle oma tugevatele külgedele, oskustele, huvidele, aga ka sellele, millist tööd oled valmis tegema ja millises piirkonnas. Kas otsid täis- või osalise tööajaga tööd? Kas soovid teha kaugtööd?

Ole tööotsingutel aktiivne. Kasuta ära enda võrgustikke ja sotsiaalmeediat ning osale värbamisüritustel, tööhõivet toetavates töötubades ja erinevatel teabeüritustel.

Töö otsimine Soomes nõuab initsiatiivi ja planeerimist. Samuti peaksid olema valmis selleks, et mõnikord võib tööotsingu protsess kesta mitu kuud.  

Tutvu organisatsiooniga

Kui oled leidnud huvitava töökoha, tutvu enne tööle kandideerimise avalduse saatmist organisatsiooni ja sealse vaba ametikohaga. Külasta organisatsiooni veebilehte ja tutvu organisatsiooniga: millises valdkonnas ettevõte tegutseb, mida seal tehakse, milline on organisatsiooni struktuur ning millised väärtused ja eesmärgid selle tegevust suunavad.

Koosta huvitav CV ja motivatsioonikiri

Kui kandideerid Soomes tööle, on sul peaaegu alati vaja elulookirjeldust ehk CV-d ja motivatsioonikirja ehk tööle kandideerimise avaldust. Hea elulookirjelduse ja motivatsioonikirja alusel eristud teistest kandideerijatest ning tööandja võib kutsuda sind vestlusele või pakkuda sulle tööd.

Kui sulle huvipakkuval tööandjal hetkel vabu töökohti ei tundu olevat, võid saata avatud tähtajaga tööle kandideerimise avalduse, milles avaldad soovi seal töötada.

Loe teema kohta täpsemalt InfoFinlandi lehelt Tööle kandideerimise avaldus ja CV.

Loo endale võrgustikke

Soome tööelus on kesksel kohal võrgustikud. Kõiki vabu töökohti ei panda kandideerimiseks välja. Seetõttu on sõprade ja tuttavate võrgustikud olulised infokanalid uute töökohtade leidmisel. Eriti olulised on töökohtade võrgustikud.

Töö otsimisel võib võrgustikest kasu olla. Ka lühikesed töösuhted või tööpraktika võivad sind võrgustiku kasvatamisel aidata. Üheks osaks sinu võrgustikust on õpetajad, õpingukaaslased, tuttavad, endised töökaaslased ja ülemused.

Küsi teistelt nõuandeid töö otsimiseks. Mõtle samuti, kas sinu isiklikus võrgustikus on olemas keegi, kes võiks töövõimalustest rääkida või olla sulle soovitajaks.

Sotsiaalmeedia

Töö otsimisel saad kasutada sotsiaalmeedia võimalusi. Paljud tööandjad teavitavad vabadest töökohtadest näiteks LinkedInis. Kui otsid Soomes spetsialisti tööd, tasub LinkedIni saidil teha endale profiil. Paljud tööandjad kasutavad suhtluskanalina ka X-i (endine Twitter). Töökuulutusi jagatakse aktiivselt ka Facebookis, näiteks erinevate erialade esindajate või erinevat keelt rääkivate inimeste gruppides, kes plaanivad Soome elama asuda.

Võid otsida nendest keskkondadest teavet vabade töökohtade kohta ja ehitada üles oma kutsealale keskenduvaid võrgustikke. Sealt võid saada olulist teavet eri organisatsioonide tegevuse ja eri valdkondade päevakohaste teemade kohta ning vestlustes osaleda.

Täienda jätkuvalt oma oskusi

Täienda oma oskusi, osale täiendõppes ning arenda varasemaid teadmisi ja oskusi. Külasta oma kutsevaldkonna üritusi, tee vabatahtlikku tööd või taotle võimalust osaleda mentorlustegevuses.

Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Vabatahtlik töö.

Otsi tööd tööjõu rendifirmade kaudu

Töö võib olla lühiajaline, kuid võid selle kaudu saada kasulikke kogemusi ja uusi kontakte. Sõlmid lepingu ettevõttega, kes saadab sind teise tööandja juurde tööle. Sul on võimalik sellise ettevõtte kaudu leida ka alalist tööd.

Soomes on töövahendus töötajale alati tasuta. Ära kunagi maksa töövahenduse eest.

Osale värbamisüritustel

Kõikjal Soomes korraldatakse palju värbamisüritusi, kus erinevate sektorite organisatsioonid ja tööandjad tutvustavad oma tegevust ja vabu töökohti. Värbamisüritused on suurepärane võimalus saada teavet vabade töökohtade kohta, luua uusi kontakte ja kohtuda tööandjatega silmast silma.

Üritustel korraldatakse sageli ka CV-de töötubasid, kus saab oma CV-d paremaks lihvida. Mõnel üritusel tutvustatakse töökohti, kus saab hakkama ainult inglise keelega. Teavet värbamisürituste ja -messide kohta leiad oma regiooni tööhõiveteenuste veebilehelt või veebist otsingusõnaga „rekrytointitapahtuma“.

Töö otsimist toetavad teenused

Töö otsimisel abistavad sind näiteks kõikjal Soomes International House’i nõustajad, TE-bürood (TE-toimistot) ning valdade tööhõiveteenused.

International House Helsinki

Kui kaalud Soome (sh Helsingisse, Espoosse või Vantaasse) elama asumist, saad eelnevalt nõu küsida International House Helsinki ekspertidelt. Nõustajatelt saad teavet Soomes elamise ja töötamise kohta, samuti juhtnööre, mida pead tegema enne ja pärast ümberasumist.

Tööhõiveteenused ja TE-bürood

Kui elad Soomes ja oled töötu tööotsija, võid saada koduvalla tööhõiveteenuste kaudu töökoha leidmist toetavaid teenuseid. Loe tööhõivet toetavate teenuste kohta täpsemalt InfoFinlandi lehelt Kui jääd töötuks.

Üldisi juhtnööre ja nõu töö otsimiseks võid saada ka siis, kui sa ei ole tööhõiveteenuste ega TE-toimisto klient.