Mine sisu juurde
Suomeen muuttajan muistilista

Meelespea Soome elama asujale

Avaldatud17.06.2022
Soome elama asudes pead tegelema paljude praktiliste küsimuste lahendamisega. Meelespea Soome elama asujale aitab sind tähtsamates ümberasumisega seotud küsimustes.

Enne Soome elama asumist

Kas vajad Soome elamisluba?

Elamisloa vajadus sõltub sinu kodakondsusest ja sellest, miks ning kui pikaks ajaks Soome saabud. Kui oled Põhjamaade, EL-i riigi, Liechtensteini või Šveitsi kodanik, ei vaja sa Soome elama asumisel elamisluba. Kui oled mõne muu riigi kodanik ja soovid Soome elama asuda, vajad elamisluba. Elamisluba pead taotlema migratsiooniametist enne Soome tulekut.

Loe täpsemalt InfoFinlandi lehtedelt Põhjamaade kodanikud , EL-i kodaniku d ja Mitte-EL-i kodanikud .

Toimetulek

Soome elama asumiseks peab sul olema piisav toimetulek. Kui taotled elamisluba või elamisõiguse registreerimist, pead tõendama, et sinu toimetulek Soomes on tagatud. Kui tuled Soome tööle või ettevõtjaks, pead tõendama, et saad töö või ettevõtluse kaudu piisavalt vahendeid toimetulekuks. Kui asud Soome elama pereliikme juurde, siis sageli nõutakse ka seda, et Soomes elaval isikul on piisavad rahalised vahendid iseenda ja Soome elama asuva pereliikme elatamiseks.

Ümberasumisest teatamine lähteriigi ametiasutustele

Kui asud Soome elama, ära unusta sellest teavitada ka lähteriigi ametiasutusi. Oma koduriigist ära kolimine võib mõjutada näiteks sotsiaalset kaitset, pensioni ja makse. Edaspidi on asjaajamine lihtne, kui sinu andmed on ajakohastatud.

Hinnatase Soomes

Hinnatase on Soomes kõrge. Näiteks toit ja paljud teenused maksavad Soomes rohkem kui Euroopas keskmiselt. Elamise hind vaheldub palju. Suurtes linnades elamine on palju kallim kui väikestes piirkondades.

Loe täpsemalt Soome hindade ja muude elamiskulude kohta InfoFinlandi lehelt Hinnatase Soomes .

EL-i territooriumilt kolitavad esemed

Kui asud Soome elama teisest EL-i riigist, ei pea sa üldjuhul maksma tolli- või käibemaksu kolitavate esemete ehk isiklike esemete eest, mida kaasa tood. Sa ei pea kolitavaid esemeid ka tollis (tulli) deklareerima.

Arvesta, et kolitavate esemete tolli- ja tulumaksuvabastus ei hõlma alkoholi ja tubakatooteid. Nende kaupade riiki sissetoomisel on eraldi piirangud.

Lisateavet saad tolli nõustamiskeskusest (Tullineuvonta) telefonil +358 (0)295 5201 või tolli veebilehelt. Tolli nõustamiskeskus teenindab soome, rootsi ja inglise keeles.

Väljastpoolt EL-i territooriumi kolitavad esemed

Kui asud elama Soome väljastpoolt EL-i, ei pea sa üldjuhul maksma tolli- või käibemaksu kolitavate esemete ehk isiklike esemete eest, mida kaasa tood. Sul tuleb siiski kolitavad esemed Soome tollis deklareerida.

Kolitavate esemete hulka arvatakse näiteks:

  • mööbel ja muud kodutarbed,
  • koduloomad,
  • jalgrattad ja mootorrattad,
  • isiklikuks kasutamiseks mõeldud autod ja haagised.

Arvesta, et kolitavate esemete tolli- ja tulumaksuvabastus ei hõlma alkoholi ja tubakatooteid. Nende kaupade riiki sissetoomisel on eraldi piirangud.

Auto Soome sissetoomine kolitava esemena

Kui tood auto Soome sisse kolitava esemena, pead selle tollis deklareerima. Kui tood auto Soome, pead sa auto registreerima ja maksma automaksu (autovero), enne kui võid seda liikluses kasutada.

Enne automaksu tasumist on võimalik autot ajutiselt kasutada. See eeldab, et esitad maksuametile auto kasutuselevõtu teatise (auton käyttöönottoilmoitus). Autol peab olema ka Soomes kehtiv liikluskindlustus (liikennevakuutus). Kui tood auto sisse väljastpoolt EMP territooriumi, vajad enne auto kasutuselevõttu ka transiidiluba (siirtolupa). Transiidilubasid väljastavad ülevaatuspunktid ja mõned tollipunktid. Sa ei tohi oma autot Soomes kasutada enne, kui oled esitanud kasutuselevõtu teatise ja hankinud transiidiloa.

Kui soovid automaksu ja auto kasutuselevõtu teatise kohta nõu küsida, võid helistada maksuameti teenindustelefonile:

  • +358 (0)29 497 150 (soome keel)
  • +358 (0)29 497 151 (rootsi keel)
  • +358 (0)29 497 152 (inglise keel)

Lemmikloomade riiki sissetoomine

Kui soovid tuua lemmiklooma endaga Soome kaasa, pead aegsasti välja selgitama, millised on loomade riiki sissetoomise eeskirjad. Sageli on nõutav, et loomadel oleksid teostatud teatud vaktsineerimised. Lisateavet Soome eeskirjade kohta annab Toiduamet (Ruokavirasto).

Kolimisfirmad

Osa kolimisteenuseid pakkuvatest ettevõtetest osutab ka rahvusvahelist kolimisteenust. Nendelt ettevõtetelt saad osta rahvusvahelist kolimisteenust ja soovi korral ka esemete pakkimisteenust ja pakkimistarvikuid.

Kolimiskulud sõltuvad sellest, kust kolid ja kui palju sul on asju. Erinevate kolimisfirmade pakutavad teenused ja hinnad võivad olla väga erinevad, seega tasub hindu võrrelda.

Peale Soome elama asumist

EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimine

Kui oled EL-i kodanik ja kavatsed Soomes elada kauem kui 90 päeva, pead oma elamisõiguse registreerima. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimine .

Korter ja kodukindlustus

Enamik sisserändajatest elab Soomes esmalt üürikorteris. Üürikorteri otsimiseks tasub varuda aega vähemalt üks kuu. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Eluase ja elamine .

Kui sul on korter, tasub sul võtta ka kodukindlustus (kotivakuutus). Kodukindlustus hüvitab näiteks mööblile ja esemetele tekkinud kahjud. Kodukindlustusi müüvad kindlustusfirmad. Teavet kindlustuste kohta leiad InfoFinlandi lehelt Igapäevane elu Soomes .

Soome isikukood

Kui sulle väljastatakse Soome elamisluba, siis registreeritakse sind automaatselt Soome rahvastikuregistrisse. Ühtlasi saad Soome isikukoodi. Isikukoodi võid Soomes saada ka lähimast Digi- ja rahvastikuandmete (Digi- ja väestötietovirasto) ametist või maksubüroost. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Elanikuks registreerumine .

Koduvald Soomes

Kui asud Soome elama alaliselt, registreeritakse sulle Soomes koduvald. Koduvald on see vald, kus sa elad. Kui sul on koduvald, on sul õigus kasutada selle valla teenuseid, näiteks avalikke tervishoiuteenuseid. Seda, kas sulle saab registreerida koduvalla Soomes saad välja selgitada lähimas Digi- ja rahvastikuandmete ameti teeninduskohas. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Koduvald Soomes .

Sotsiaalne kaitse

Kui asud Soome elama, tuleks sul taotleda Kelast Kela kaarti. Sul võib olla õigus sotsiaaltoetustele, kui elad Soomes alaliselt ja vastad muudele toetuse saamise tingimustele. Sinu õigust sotsiaaltoetustele hinnatakse siis, kui neid taotled. Kui töötad Soomes, kuid ei ela Soomes alaliselt, siis võib sul olla õigus teatud sotsisaaltoetustele. Lisateavet Soome sotsiaalse kaitse kohta on InfoFinlandi lehel Soome sotsiaalne kaitse .

Pangakonto

Rahaasjade korraldamiseks vajad pangakontot. Pangakonto avamiseks vajad passi või muud ametlikku isikut tõendavat dokumenti. Tasub võrrelda erinevate pankade pakutavaid teenuseid ja hindu, et leida soodsaim variant.

Teavet pangakonto avamise kohta leiad InfoFinlandi lehelt Igapäevane elu Soomes .

Maksukaart

Kui käid tööl või oled ettevõtja, vajad Soome maksukaarti (verokortti). Kui oled äsja Soome elama asunud, saad maksukaardi maksubüroost. Kui elad Soomes alaliselt, saadab Maksuamet sulle uue maksukaardi iga aasta jaanuaris. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Maksukaart .

Ühistransport

Kui elad linnas, ei ole auto omamine hädavajalik. Soomes on hästitoimiv ühistransport. Rongi ja bussiga võib sõita Soomes praktiliselt igale poole. Paljudesse linnadesse saab ka lennata. Suurtes linnades ja nende lähedal on ka hästitoimiv kohalik transport. Üldjuhul on kohalik transport lahendatud bussidega. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Liiklus Soomes .

Juhiluba

Kui sul on Põhjamaade, EL-i või Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riigi juhiluba, kehtib see ka Soomes. Kui elad alaliselt Soomes, võid vahetada selle Soome juhiloa vastu.

Kui su juhiluba on väljastatud riigis, millele laieneb Genfi või Viini teeliikluse konventsioon, võid selle juhiloaga Soomes sõita kuni kaks aastat. Pärast seda, kui sind on kantud Soome rahvastikuregistrisse, on sul välisriigi juhiloa vahetamiseks aega kaks aastat. Kui sa juhiluba aegsasti välja ei vaheta, pead sooritama Soomes juhieksami (teooria- ja sõidueksami).

Kui su juhiluba on väljastatud riigis, millele ei laiene Genfi või Viini teeliikluse konventsioon, saad selle juhiloaga Soomes sõita aasta jooksul pärast sinu kandmist Soome rahvastiku andmebaasi (rahvastikuregistrisse). Kui sa juhiluba välja ei vaheta, pead tegema Soomes ka juhieksami.

Teeninduspunktis Ajovarma saad oma juhiloa Soome juhiloa vastu vahetada.

Link viib saidilt väljaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom

Välisriigi juhiluba Soomes

Internet

Soomes saab palju asju ajada interneti kaudu. Internetiühendus tasub endale hankida võimalikult peatselt peale Soome elama asumist.

InfoFinlandi lehelt Igapäevane elu Soomes leiad lisa teavet internetiliitumise hankimise kohta.

Link viib saidilt väljaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom

Interneti- ja telefoniühendus

Telefon

Kui ostad Soomes telefoniühenduse, saad Soome telefoninumbri. Telefoniühendusi pakuvad mitmed ettevõtted.

Võid osta ka ettemaksuga telefoniühenduse. Ettemaksukaardile on eelnevalt laetud teatud summa, mille ulatuses saad helistada. Ettemaksuga telefoniühendusi saad osta näiteks R-kioskitest, mõnedest supermarketitest või internetist.

Tervis

Soomes pakutakse riiklikke ja eratervishoiuteenuseid. Riiklikke tervishoiuteenuseid saad kasutada, kui sul on Koduvald Soomes . Riiklikke tervishoiuteenuseid pakuvad näiteks tervisekeskused. Riiklikud teenused on märksa odavamad kui erateenused.

Kui soovid broneerida arsti juurde aega, võta ühendust tervisekeskusega. Kui sul pole õigust kasutada riiklikke tervishoiuteenuseid, saad võtta ühendust erameditsiinikeskusega.

Lisateavet Soome tervishoiuteenuste kohta leiad InfoFinlandi lehelt Tervis .

Keele õppimine

Soome ametlikud riigikeeled on soome ja rootsi keel. Keeleoskus aitab mõista uut ühiskonda ja lihtsustab asjaajamist. See, kas sul tasub õppida soome või rootsi keelt, sõltub sellest, millist keelt sinu koduvallas räägitakse. Lisateavet saad InfoFinlandi lehelt Soome ja rootsi keel .

Töö otsimine

Töö otsimisel saab abi Töö- ja ettevõtlusbüroost. Võid otsida tööd internetist ja ajalehtedest. Samuti võid leida töökoha, kui võtad ise sulle huvipakkuvate tööandjatega ühendust. Loe lisaks töö otsimise kohta Soomes InfoFinlandi lehelt Töö Soomes .

Harrastused ja vaba aeg

Teavet vaba aja veetmise ja harrastuste kohta leiad InfoFinlandi lehelt Vaba aeg .