Mine sisu juurde
Työhakemus ja CV

Tööle kandideerimise avaldus ja CV

Avaldatud08.02.2024
Kuidas Soomes tööle kandideerida? Mida tasuks tööle kandideerimise avalduses ja CV-s mainida? Kuidas töövestluseks valmistuda? Sellel lehel tutvustatakse Soomes tööle kandideerimise protsessi.

Oma teadmiste ja oskuste kindlakstegemine

Tööotsimisel on kasu oma teadmiste ja oskuste kindlakstegemisest. Vaata üle oma haridus ja töökogemus ning mõtle, millised oskused oled nende käigus omandanud. Millised kutseoskused sul on? Mis on sinu tugevad küljed? Mõtle ka sellele, millised teadmised ja oskused oled omandanud hobide, kogukonnategevuse, vabatahtliku töö või muude kogemuste kaudu.

Hariduse ja kvalifikatsiooni tunnustamine

Töö otsimine on lihtsam, kui tead, millises ulatuses vastab sinu välisriigis omandatud haridus ja kvalifikatsioon Soome haridusele ja kvalifikatsioonile. Mõnes sektoris võib sul Soomes töötamiseks vaja minna hariduse ja kvalifikatsiooni tunnustamise otsust. Hariduse ja kvalifikatsiooni tunnustamine on tasuline.

Lisateavet teema kohta leiab InfoFinlandi lehelt Välisriigis omandatud haridus ja kvalifikatsioon Soomes.

Töökuulutus

Loe töökuulutus hoolikalt läbi ja hinda, kas sul on olemas sellised oskused ja töökogemus, nagu kuulutuses nõutud.

Töökuulutus võib sisaldada ka olulist teavet töökoha, katseaja, kaugtöövõimaluste ja tööga kaasnevate soodustuste kohta.

Töökuulutustes on sageli mainitud isik, kellele saad helistada ja lisateavet küsida. Enne tööle kandideerimise avalduse saatmist helista ja küsi töökoha kohta. Sel juhul võid juba eelnevalt tööandjale meelde jääda.

Tööle kandideerimise avaldus

Avaldus on vastus töökuulutusele. Vasta soovidele ja nõudmistele, mida töökuulutuses on mainitud. Rõhuta neid asju, mis on sellel ametikohal olulised. Too välja, miks soovid seda konkreetset tööd ja miks peaks just sind tööle võtma. Tööandjat huvitab, mis haridus ja millised oskused sul on, s.t mis erialadel oled hariduse ja kvalifikatsiooni omandanud ja millistel töökohtadel varem töötanud. Hea, kui sul on olemas haridust tõendavad dokumendid. Üldjuhul vastatakse tööle kandideerimise avaldusele selles keeles, milles töökuulutus on avaldatud.

Tööle kandideerimise avaldus on üldjuhul alla ühe lehe pikkune. Palu, et keegi sinu avalduse läbi loeks ja üle vaataks.

Kui kandideerid uuele töökohale, kirjuta iga kord uus avaldus. Avalduse võid kirjutada otse e-kirjana või lisada e-kirjale koos elulookirjeldusega manuseks. Lisa manused alati PDF-vormingus. Sageli on sul võimalik saata avaldus tööandja veebilehe kaudu. Vahel võib tööle kandideerimise avalduseks olla video, portfoolio või näiteks veebileht.

Esita tööle kandideerimise avaldus alati määratud tähtajaks. Kui töökuulutuses on telefoninumber, võid helistada tööandjale ja veenduda, et sinu avaldus on kätte saadud.

Kui organisatsioon on sinust huvitatud, võetakse sinuga ühendust. Näiteks võib tööandja saata sulle kutse töövestlusele. Töövestlusel hindab tööandja, kas sa sobid sellele tööle.

Palgasoov

Sageli tuleb avaldusele lisada palgasoov. Palgasoov ei tohi olla liiga kõrge, aga ka mitte liiga madal. Lisateavet palgatasemete kohta on võimalik saada ametiühingutelt. Arvesta, et tööandja ei tohi maksta sulle madalamat palka, kui on ette nähtud valdkonna kollektiivlepingus.

Soome palgataseme kohta loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Töötasu ja tööaeg.

Soome hindade ja muude elamiskulude kohta loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Hinnatase Soomes.

Link viib saidilt väljaSuomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

Teavet erinevate valdkondade ametiühingute kohta

Avatud tähtajaga tööle kandideerimise avaldus

Võid pöörduda otse sulle huvipakkuva töökoha poole. Võid saata avatud tähtajaga tööle kandideerimise avalduse või tööandjale helistada, isegi kui vabu töökohti hetkel ei pakuta. Kirjelda avatud tähtajaga tööle kandideerimise avalduses, mida sa oskad ja milliseid töid võiksid teha. Lisa avaldusele elulookirjeldus ehk CV.

Kui tööandjal ei ole hetkel tööd pakkuda, võid paluda tööandjat, et ta sinu avalduse hilisemaks menetlemiseks salvestaks. Soomes nimetatakse neid „varjatud töökohtadeks“ (piilotyöpaikka).

Videod tööle kandideerimisel

Soomes on tööotsingutel sagedased videoavaldused, video vormis CV-d ja esitlusvideod. Video abil saad teiste taotlejate kõrval paremini silma paista. Mõnikord võib ka tööandja nõuda tööle kandideerijalt videoavaldust.

Videot saad salvestada näiteks videokaamera, telefoni või arvutiga. Sobiv video pikkus on umbes 1–3 minutit. Saad selle üles laadida videoteenusesse, näiteks Youtube’i või Vimeosse. Saada tööandjale link.

Elulookirjeldus ehk CV

Elulookirjeldus ehk CV võtab selges ja ülevaatlikus vormis kokku sinu teadmised, oskused, töökogemuse ja hariduse. Koosta igale töökohale kandideerimisel eraldi CV. Rõhuta selles neid oskuseid, mida sellel ametikohal vaja läheb. Mõtle, mida tööandjal oleks oluline sinu teadmiste ja oskuste kohta teada.

CV puhul on kasutusel eri mallid. Traditsioonilises CV-s võid oma teadmised ja oskused reastada kronoloogiliselt. Teadmiste ja oskuste põhises CV-s võid oma teadmisi ja oskusi eri valdkondade kaupa grupeerida. CV-ks võib olla ka video, portfoolio või veebileht. Tutvu erinevate CV mallidega ja koosta endale sobiv elulookirjeldus.

Üldjuhul on CV pikkuseks 1–2 lehekülge. Pea meeles, et CV-d tuleb sul uuendada ja kohandada igale uuele töökohale kandideerimisel. Too välja ainult töökogemus, millest on kandideeritaval ametikohal kasu. Näiteks kui kandideerid spetsialisti ametikohale, maini neid töökohti, kus oled omandanud selle ametipositsiooni seisukohast olulisi oskusi.

Esita töökohad ja haridust puudutav teave CV-s kronoloogilises järjekorras nii, et kõige viimane töökoht on esimesel kohal.

CV-s võid välja tuua ka oma vabatahtliku töö, kui sellega tegeled. See loob sinust kuvandi kui aktiivsest inimesest ja näitab sinu huvialasid.

Lisa CV-sse ka LinkedIni profiil, kui sul see on.

Millest CV koosneb?

 • Nimi ja kontaktandmed – aadress, e-posti aadress, telefon.
 • Töökogemus – loetle oma varasemad töökohad, neist värskeim esimesena. Too ära ka töösuhte kestus. Kirjelda lühidalt oma tööülesandeid ja töö käigus omandatud oskusi.
 • Haridus – loetle omandatud haridus kronoloogiliselt, värskeim esimesena. Lisa kvalifikatsiooni nimetus, koolitusprogrammi nimetus, õppeasutuse nimi ja lõpetamise aeg.
 • Kursused – loetle eraldi alapealkirja all üles soome keele kursused ja muud läbitud kursused.
 • Muud oskused – keeleoskus, arvutioskus, erinevad omandatud loakaardid, näiteks hügieenipass.
 • Avaldatud materjalid või töönäidised – soovi korral võid loetleda enda väljaandeid või töönäidiseid.
 • Hobid, usaldusametid – võid välja tuua oma huvialad.
 • Soovitajad – võid lisada nende isikute nimed, kes on lubanud sind töökohale soovitada. Lisa soovitajate kontaktandmed. Ära unusta soovitajatelt luba küsida. Töövestluse korraldaja ei tohi ilma sinu nõusolekuta soovitajatega ühendust võtta.

CV algusse võid lisada kokkuvõtte või profiili, kus kirjeldad paari lausega oma tausta ja põhilisi oskuseid. Võid välja tuua, mis eesmärkidel töökohta otsid või millised on sinu erioskused. Võid lisada ka oma foto. Arvesta siiski töökuulutuses kirjas olevaga. Mõnikord võib tööle kandideerimine olla anonüümne. Sel juhul soovib tööandja ilma pildi ja andmeteta avaldusi, et profiilida sinu muid isikuandmeid.

Teadmiste ja oskuste põhine CV

Teadmiste ja oskuste põhine CV toob hästi välja sinu teadmised, oskused ja kogemused.

Vali välja mõned teadmiste ja oskuste valdkonnad ja kirjelda pealkirjade all nende valdkondadega seonduvaid kogemusi, oskusi ja saavutusi. Võid lisada ka sellise teadmise või oskuse, mille oled omandanud näiteks vabatahtliku töö, hobide ja õpingute kaudu. Sellele lisaks võid reastada kronoloogiliselt oma hariduse ja töökogemuse.

Europassi CV

Europassi CV on üleeuroopaline CV ehk elulookirjeldus. Saad oma elulookirjelduse koostada ja salvestada elektroonilises Europassi teenuses. Samuti saad teenuses koostada oma pädevuste e-portfoolio. Teenus on tasuta ja mõeldud kõigile.

Portfoolio tööle kandideerimisel

Portfoolio ehk näidiste kaust on sinu tööde või saavutuste kogu. Portfoolioid kasutatakse eelkõige loomevaldkondades. Portfoolioks võib olla kaust, portfell, näidistöö, plaan, joonistus või fotokogu. Portfoolios saad rääkida ka projektidest, milles oled osalenud. 

Portfoolio võib sisaldada:

 • tunnistusi, soovitusi, hinnanguid,
 • erinevate tööülesannete näidiseid, näiteks brošüürid, plakatid, kavalehed ja ajakirjaartiklid, või
 • ükskõik mida, mis aitab sul oma oskusi tööandjale tutvustada.

Portfoolio võid tööandjale saata või võtta töövestlusele kaasa ja tutvustada seda kohapeal. Kui sinu portfoolio on veebist leitav, lisa kindlasti tööle kandideerimise avaldusse sellekohane link.

Dokumendid ja tunnistused

Töötunnistusi pole üldjuhul vaja tööandjale eelnevalt saata, kuid need võiks töövestlusele igaks juhuks kaasa võtta selleks puhuks, kui tööandja neid näha soovib.

Töövestlus

Tutvu eelnevalt tööandjaga, näiteks veebilehe kaudu. Mõtle, kuidas sa oma teadmisi ja oskuseid ning sobivust ametikohale tutvustad. Harjuta, et oskaksid paari lausega oma tausta ja kutseoskuseid kirjeldada.

Mõtle eelnevalt läbi, milliseid küsimusi tööandja võib sinult küsida. Harjuta vastamist tavalistele töövestluse küsimustele, näiteks rääkides oma tugevatest ja nõrkadest külgedest töötajana. Tööandja ei tohi esitada küsimusi sinu perekonna, usundi või poliitilise aktiivsuse kohta.

Näita, et oled eelnevalt tutvunud tööandja organisatsiooni ja pakutava töökohaga ning oled just sellest tööst tõeliselt huvitatud. Mõtle läbi ka need küsimused, mida tahad tööandjalt ise küsida.

Võta töövestlusele kaasa motivatsioonikiri (tööle kandideerimise avaldus), CV, töötamist ja õpinguid tõendavad tunnistused ning portfoolio, kui on olemas. Tööandja võib paluda neid näha. Ole õigel ajal kohal.