Mine sisu juurde
Töitä Suomesta

Töö Soomes

Avaldatud28.11.2022
Kui otsid Soomes tööd, tutvu vabade töökohtadega, loo endale võrgustikke, säilita teadmisi ja oskusi ja suhtle otse sind huvitavate töökohtadega. Tasub õppida ka soome või rootsi keelt.

Vabad töökohad

Otsi vabasid töökohti interneti tööportaalidest, ajalehtedest või sotsiaalmeedia (nt Facebook ja LinkedIn) kaudu. Tööportaalid leiad, kui sisestad otsinguaknasse „avoimet työpaikat” (vabad töökohad).

Link viib saidilt väljaTyö- ja elinkeinoministeriö

Vabad töökohad

Link viib saidilt väljaTyö- ja elinkeinoministeriö

Nõuandeid töö otsimiseks

Loo endale võrgustikke ja hoia oma teadmised ja oskused värsked

Töö otsimisel võib võrgustikest kasu olla. Tee selgeks oma võrgustikud ja kasuta neid ära. Üheks osaks sinu võrgustikust võivad olla ka õpetajad, õpingukaaslased, tuttavad, endised töökaaslased ja ülemused.

Küsi teistelt töö otsimiseks nõuandeid või abi töökohale kandideerimise avalduse koostamisel. Mõtle samuti, kas sinu isiklikus võrgustikus on keegi, kes võiks töövõimalustest rääkida või olla sulle soovitajaks.

Ole aktiivne. Hoia oma teadmised ja oskused värsked, jälgi oma valdkonna sündmusi ja uudiseid, käi täiendkoolitustel ning arenda oma varasemaid teadmisi ja oskusi.

Tegele oma võrgustiku säilitamise ja laiendamisega. Ka lühikesed töösuhted või tööpraktika võivad sind võrgustiku kasvatamisel aidata. Külasta oma kutsevaldkonna üritusi, tee vabatahtlikku tööd või taotle võimalust osaleda mentorlustegevuses. Arvesta, et vabatahtliku töö tegemine võib mõjutada sinu töötuskaitset.

Loe vabatahtliku töö kohta lisaks InfoFinlandi lehelt Vabatahtlik töö.

Õpi soome või rootsi keelt

Kui oskad keelt, on sul kergem tööd saada ja Soome ühiskonnas asju ajada. Soome ja rootsi keelt saad õppida mitmesugustel kursustel või iseseisvalt internetis.

Loe keeleõppe kohta lisaks InfoFinlandi jaotisest Soome ja rootsi keel.

Kasuta tööotsimisel ära sotsiaalmeedia võimalusi

Interneti sotsiaalmeediakeskkonnad nagu Facebook ja LinkedIn on head tööotsingukanalid. Paljud tööandjad kasutavad suhtluskanalina ka Twitterit. Võid otsida nendest keskkondadest teavet vabade töökohtade kohta ja ehitada üles oma kutsealale keskenduvaid võrgustikke. Sealt võid saada olulist teavet eri organisatsioonide tegevuse ja eri valdkondade päevakohaste teemade kohta ning vestlustes osaleda.

Ole tööandjatega otsekontaktis

Võid olla otsekontaktis sulle huvi pakkuvate organisatsioonidega ja küsida, kas neil on vabu töökohti. Suure osa töökohtade puhul on tegemist peidetud tööpakkumistega. Nendele töökohtadele ei saa avalikult kandideerida, vaid tööandjad otsivad töötajaid oma võrgustike kaudu. Võid helistada otse tööandjale või saata e-kirjaga avatud tähtajaga töökohale kandideerimise avalduse. Sageli on sul võimalus saata avatud tähtajaga töökohale kandideerimise avaldus ka ettevõtte veebilehe kaudu.

Töövahendusteenused

Võid otsida tööd ka selliste ettevõtete kaudu, kes pakuvad töövahendusteenuseid. Töö võib olla lühiajaline, kuid võid selle kaudu saada kasulikke kogemusi ja saad laiendada oma võrgustikku. Sõlmid lepingu ettevõttega, kes saadab sind teise tööandja juurde tööle. Samuti on sul võimalik sellise ettevõtte kaudu leida alalist tööd.

Link viib saidilt väljaTyö- ja elinkeinoministeriö

Renditöö juhend

Ole iseendale tööandjaks ja tööta vabakutselisena või ole ettevõtja

Vabakutseline töö tähendab seda, et teed ilma püsiva töösuhteta tööd mitmele tööandjale. Vabakutseline peab ise oma tulumaksu ja pensionimaksete eest hoolitsema.

Arveid saad esitada arveldusteenuse kaudu, ilma ettevõtet asutamata. Seda nimetatakse kergeks ettevõtluseks.

Võid luua ka oma ettevõtte. Ettevõtte asutamise kohta saad teavet InfoFinlandi lehelt Ettevõtte asutamine

Arvesta, et vabakutselisena töötamine või ettevõtjana tegutsemine võib mõjutada sinu töötuskaitset.

Tööotsingutel toetavad Töö- ja ettevõtlusbüroo ning valdade tööhõiveteenused

Töö- ja ettevõtlusbüroo ehk TE-büroo ja valla tööhõiveteenuste kaudu juhendatakse sind tööotsingutel ning antakse teavet vabade töökohtade ja koolitusvõimaluste kohta.

Kui sul pole tööd või jääd töötuks, registreeru TE-büroos töötuks tööotsijaks hiljemalt esimesel tööta oleku päeval.

Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Kui jääd töötuks.

Kliendiks registreerimine

Saad registreeruda tööotsijaks TE-teenuste veebiteenuse kaudu, lähimas TE-büroos või telefoni teel. Registreerumise viis sõltub sellest, millise riigi kodanik oled. Telefoni teel saad registreeruda siis, kui oled varem olnud TE-büroo klient. Sel juhul ei ole sinu kodakondsus oluline. Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt: Kui jääd töötuks.

Kui oled töötu tööotsija, koostatakse sulle sinuga koos integreerumisplaan või tööhõiveplaan. Sul võib olla võimalus saada töötutoetust ka siis, kui teed osalise tööajaga tööd. Seda hinnatakse iga juhtumi puhul eraldi.

Milliseid teenuseid on sul töötu tööotsijana õigus saada?

  • kutseõpet,
  • integreerumiskoolitust,
  • õppekohaga tutvumist,
  • töökohaga tutvumist,
  • palgatoetusega tööd,
  • tööks ettevalmistust,
  • kutsevaliku juhendamist ja karjääri suunamist.

Integreerumiskoolitus

Kui oled alles Soome elama asunud ja vajad integreerumiseks tuge, võid saada TE-büroo või oma valla tööhõiveteenuste kaudu koha integreerumiskoolitusele. Integreerumiskoolitus võib sisaldada näiteks soome keele õpet, muid õpinguid või töökohaga tutvumist. Võid ka ise endale koolitust otsida. Pead TE-büroo või oma valla tööhõiveteenustega koolituse suhtes kokku leppima enne koolituse algust.

Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Elu sisseseadmine Soomes.

Link viib saidilt väljaTyö- ja elinkeinoministeriö

Integreerumisteenused immigrantidele

Alla 30-aastased saavad töö otsimiseks toetust Ohjaamo kaudu

Kui oled alla 30-aastane, võid saada teavet töö, õpingute ja muude argielu küsimuste kohta Ohjaamo kaudu.

Kohalik teave