Mine sisu juurde
Tukea lapsen hoitamiseen kotona

Toetus lapse hoidmiseks kodus

Avaldatud12.04.2024
Soomes hoiab tavaliselt emb-kumb vanematest last kodus vähemalt vanemapuhkuse ajal. Vanemapuhkus kestab 320 argipäeva ehk umbes 14 kuud. Selle aja eest maksab Kela vanemapalka. Pärast seda võib vanem veel jätkata lapse kodus hoidmist ja sel juhul on võimalik saada koduhoiutoetust.

Koduhoiutoetus ja hoiupuhkus

Kui hoiad last kodus, on sul õigus jääda töölt palgata hoiupuhkusele (hoitovapaa) kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Hoiupuhkuse ajaks saad taotleda Kelast koduhoiutoetust (kotihoidon tuki). Saad taotleda koduhoiutoetust ka siis, kui sul pole töökohta. Loe täpsemalt lehelt: Puhkused ja töölt eemalolek.

Võid saada koduhoiutoetust selle aja eest, kui sinu laps ei käi kohaliku omavalitsuse alusharidusasutuses (lasteaias), vaid teda hoitakse muul viisil, näiteks alushariduse eraasutuses (eralasteaias). Koduhoiutoetust makstakse alati lapse vanemale või muule hooldajale. Välisriiki koduhoiutoetust üldjuhul ei maksta.

Kela maksab koduhoiutoetust, kui:

  • laps elab alaliselt Soomes või
  • vähemalt üks vanematest töötab Soomes ja tal on olemas tööpensionikindlustus.

Koduhoiutoetuse alla kuuluvad lapsehoiutoetus ja perekonna sissetulekust sõltuv lapsehoiu lisatoetus ning võimalik omavalitsuse lisatoetus. Küsi oma koduvallast või Kelast, kas saad omavalitsuse lisatoetust. Koduhoiutoetuse lapsehoiutoetus on kõikidele ühesuurune, pere sissetulek seda ei mõjuta.

Koduhoiutoetus on maksustatav tulu.

Koduhoiutoetust võidakse teatud olukordades maksta ka teises ELi või EMP riigis elavatele pereliikmetele. Küsi lisateavet Kelast.

Vanemapuhkuste uuenduse mõju koduhoiutoetusele

Kui sinu pere on saanud vanemapalka vana seaduse järgi (lapse eeldatav sünnikuupäev enne 4.09.2022), võid jääda hoiupuhkusele ja saada pärast vanemapuhkust koduhoiutoetust.

Kui sinu lapse eeldatav sünnikuupäev on 4.09.2022 või hilisem, saad koduhoiutoetust taotleda mitte enne, kui lapse sünnist on möödunud 160 argipäeva. Laps on siis umbes kuuekuune.

Paindlik ja osaline lapsehoiutoetus

Hoiupuhkus võib olla ka osaajaline. Sellisel juhul teed lühemat aega tööd ja saad vastavalt vähem palka.

Kui sinu laps elab alaliselt Soomes, saad taotleda Kelast paindlikku lapsehoiutoetust ja osalist lapsehoiutoetust.

Kui hoiad oma alla 3-aastast last kodus ja töötad mitte üle 30 tunni nädalas, saad taotleda Kelast paindlikku lapsehoiutoetust. Alla 3-aastane laps saab paindliku hoiupuhkuse ajal viibida osaajaliselt omavalitsuse alusharidusasutuses.

Kui hoiad oma 1. või 2. klassis käivat last ja töötad mitte üle 30 tunni nädalas, saad taotleda Kelast osalist lapsehoiutoetust.

Vanemad võivad saada paindlikku või osalist lapsehoiutoetust üheaegselt, kui mõlemad teevad osalise tööajaga tööd ja hoiavad last erinevatel aegadel.

Lapsehoiutoetust makstakse korraga vaid ühe lapse pealt ja see on maksustatav tulu. Sa ei saa paindlikku või osalist lapsehoiutoetust, kui sulle makstakse vanematoetust ja/või koduhoiutoetust ja sa hoiad oma lapsi ise.