Mine sisu juurde
Asettuminen Vantaalle

Elu sisseseadmine Vantaas

Avaldatud13.05.2022
Vantaas on mitmesuguseid teenuseid, mis aitavad sul integreeruda. Teavet Vantaa linna teenuste ning avalike teenuste kohta saad Vantaa-info teeninduspunktidest. Vantaas tegutsevate organisatsioonide kaudu võid saada nõu ja juhendamist mitmes erinevas keeles. Nõustamispunkte leiad üle linna.

Kohalik teave

Vali omavalitsus, et näha saidil liikudes teavet kohalike teenuste kohta.

Integreerumist edendavad teenused

Mitmekeelne nõustamine Vantaas

Vantaa organisatsioonid pakuvad mitmekeelset nõustamist ja aitavad integreerumisel. Võid saada nõustamist mitmesuguste argiolukordade, nagu näiteks:

 • elamislubade,
 • tervishoiu,
 • õpingute,
 • eluaseme,
 • tööhõive,
 • Kela,
 • toimetuleku,
 • soome keele õppimise ja
 • harrastuste suhtes.

Nõu võid saada soome, rootsi, inglise, vene, araabia, pärsia, somaali ja mitmes muus keeles. Vantaa organisatsioonide teenindusajad ja kontaktandmed leiad Vantaa linna veebilehelt.

Link viib saidilt väljaVantaan kaupunki

Mitmekeelne nõustamine Vantaas

Teenused sisserändajatele

Vantaa sisserändajate teeninduskeskuse kaudu saad nõu integreerumise, sotsiaal- ja tervishoiuteenuste ning linna ja organisatsioonide poolt pakutavate teenuste kohta. Vajaduse korral võid saada teavet näiteks Kela toetuste taotlemise, hädamajutuse ja toiduabi kohta.

Kliendiks võid saada juhul, kui oled äsja saanud elamisloa ja asunud elama Vantaasse. Kliendiks saad ka juhul, kui oled pagulane, inimkaubanduse ohver, eakas, sul on puue või oled krooniliselt haige või kui sul on õigus esialgsele kaardistamisele.

Vantaan maahanmuuttajapalvelut
Vernissakatu 8C
01300 VANTAA
Linna üldtelefon 09 83911
Maahanmuuttajapalvelut(at)vantaa.fi

Vantaa-info

Teavet Vantaa linna ning riiklike teenuste kohta saad Vantaa-infodest. Vantaa-infod asuvad Tikkurilas, Korsos ja Myyrmäkis. Vantaa-infode aadressid on:

Vantaa-info, Tikkurila
Dixi, Ratatie 11, 2. krs.
01300 Vantaa
E-post: vantaa-info(at)vantaa.fi
tel. 09 83911

Vantaa-info, Korso
LUMO, Urpiaisentie 14
01450 Vantaa
E-post: vantaa-info(at)vantaa.fi
Tel 09 83911

Vantaa-info, Myyrmäki
Myyrmäkitalo, Paalutori 3
01600 Vantaa
E-post: vantaa-info(at)vantaa.fi
Tel 09 83911

Lisateavet ja lahtiolekuajad leiad Vantaa linna veebilehelt.

Link viib saidilt väljaVantaan kaupunki

Vantaa-info

Hakunilan kansainvälinen yhdistys

Hakunila Rahvusvahelise Ühingu (Hakunilan kansainvälinen yhdistys) nõustamispunkt teenindab Hakunila, Koivukylä ja teiste Vantaa piirkondade immigrante, kes soovivad saada teavet näiteks õppimisvõimaluste, keelekursuste, töö, hobitegevuse, kriisisituatsioonide või õiguslike küsimuste kohta.

Hakunilan kansainvälinen yhdistys
Kannuskuja 2A, 3. korrus (Hakunila)
01200 Vantaa
E-post: hakunilan(at)kolumbus.fi
Tel (09) 272 2775 ja 040 501 3199.

Link viib saidilt väljaHakunilan kansainvälinen yhdistys

Immigrantide nõustamine

Vantaan Järjestörinki

Ühingu Vantaa Järjestörinki ry Immigrantide Nõustamispunktist (Vantaan Järjestörinki ry:n Maahanmuuttajien neuvontapiste) on võimalik küsida näiteks tööelu, sotsiaalse kaitse, tervise, hariduse ja elamislubadega seotud küsimusi. Aadress:

Kansalaistoiminnankeskus Leinikki
Leinikkitie 22
01350 Vantaa

Asukastila Myyrinki
Liesitori 1 või Vaskivuorentie 10 B, 3. korrus
01600 Vantaa
Tel (09) 839 35703 ja 040 183 0930
E-post: neuvonta(at)vantaalla.info

Nettikahvila Kafnetti
Rautkallionkatu 3
01360 Vantaa
Tel 045 134 1711

Link viib saidilt väljaVantaan Järjestörinki

Immigrantide nõustamine

International House Helsinki

Kui oled hiljuti kolinud pealinna regiooni, võid saada nõu ja ametkondade teenuseid ühe külastusega International House Helsingist (IHH).

Link viib saidilt väljaInternational House Helsinki

IHH - teeninduspunkt Soome elama asujatele

Esialgne kaardistamine

Esialgne kaardistamine (alkukartoitus) aitab sul leida oma kodulinnast sobivaid teenuseid. Vantaa linna või Uusimaa töö- ja ettevõtlusbüroo (TE-büroo) organiseerib igale uuele Vantaa immigrandile esialgse kaardistamise.

Sul on õigus esialgsele kaardistamisele, kui:

 • sinu koduvald on Vantaa
 • oled Vantaasse elama asunud välisriigist või mujalt Soomest
 • sulle ei ole varem esialgset kaardistamist tehtud
 • sul on olnud koduvald Soomes maksimaalselt kolm aastat.

Esialgse kaardistamise käigus saad teavet soome või rootsi keele õppimise, töö otsimise, koolituse ja Vantaas pakutavate teenuste kohta. Esialgsel kaardistamisel toimub vestlus vajaduse korral tõlgi abil. Esialgne kaardistamine on tasuta.

Esialgse kaardistamise taotlemine

Esialgset kaardistamist saad taotleda e-posti teel või broneerida aja telefoni teel.

E-post: maahanmuuttajapalvelut(at)vantaa.fi
Tel 040 847 3203

Kui otsid tööd, peaksid ennast registreerima TE-büroos. TE-büroo teeb esialgse kaardistamise.

Loe lisaks esialgse kaardistamise ja integreerumisplaani kohta InfoFinlandi lehelt Integreerumine Soome ühiskonda .

Link viib saidilt väljaVantaan kaupunki

Esialgne kaardistamine

Kas vajad tõlki?

Kui pead ametkondades asju ajama ja sa ei oska soome või rootsi keelt ning sina ja ametiisik ei oska keelt, millest mõlemad aru saaksid, saad kasutada suulise tõlgi teenuseid. Kui vajad tõlki, teata sellest alati ametiisikule ette. Ametiisik tellib tõlgi ja sellisel juhul on tõlketeenus sulle tasuta.

Võid alati tõlki kasutada, kui tellid tõlgi ise ja tasud tõlkimiskulud.

Loe lisaks: Kas vajad tõlki?

Link viib saidilt väljaSuomen kääntäjien ja tulkkien liitto

Otsi tõlki või tõlkijat