Mine sisu juurde
Vammaiset ihmiset

Puuetega inimesed

Avaldatud11.05.2023
Soome õiguse kohaselt ei tohi kedagi puude tõttu diskrimineerida. Puudega inimesel on õigus elada tavapärast elu, näiteks õppida, töötada ja luua perekond. Soome on ka võtnud kohustuse järgida ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni.

Soomes on palju teenuseid, mis aitavad sind igapäevaelus puude või haiguse korral. Sellisteks teenusteks on näiteks transporditeenus ja abistaja teenus. Kui sul on Soomes koduvald, on sul õigus neid teenuseid taotleda. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Puuetega inimeste teenused.

Puuetega inimeste organisatsioonid

Soomes on mitmeid organisatsioone, kelle eesmärgiks on parandada ühiskonnas puuetega inimeste olukorda. Nendest organisatsioonidest võid saada nõu ja abi näiteks teenuste taotlemisel. Paljud organisatsioonid pakuvad ka vaba aja tegevusi ja vastastikust toetust igas vanuses inimestele. Organisatsioonide kontaktid leiad puuetega inimeste foorumi Vammaisfoorumi veebilehelt.

Soomes tegutseb ka puuetega immigrantide tugikeskus Hilma, kes osutab juhtumikorraldus- ja nõustamisteenust puuetega immigrantidele ja kroonilistele haigetele.

Kohalik teave