Mine sisu juurde
Vammaiset ihmiset

Puuetega inimesed

Avaldatud28.11.2022
Soome õiguse kohaselt ei tohi kedagi puude tõttu diskrimineerida. Puudega inimesel on õigus elada tavapärast elu, näiteks õppida, töötada ja luua perekond. Soome on ka võtnud kohustuse järgida ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni.

Puudega inimesel võib puude või haiguse tõttu olla raske igapäevaeluga toime tulla. Kohalikud omavalitsused peavad osutama puuetega inimestele vajalikke teenuseid. Nendeks teenusteks on näiteks transpordi- ja abistaja teenus. Kui sul on elamisluba ja koduvald Soomes, on sul õigus saada omavalitsuse osutatavaid teenuseid puuetega inimestele. Loe lisaks puuetega inimeste teenuste ja nende taotlemise kohta lehelt Puuetega inimeste teenused.

Puuetega inimeste organisatsioonid

Soomes on mitmeid organisatsioone, kelle eesmärgiks on parandada ühiskonnas puuetega inimeste olukorda. Nendest organisatsioonidest võid saada nõu ja abi näiteks teenuste taotlemisel. Paljud organisatsioonid pakuvad ka vaba aja tegevusi ja vastastikust toetust igas vanuses inimestele. Organisatsioonide kontaktid leiad puuetega inimeste foorumi Vammaisfoorumi veebilehelt.

Soomes tegutseb ka puuetega immigrantide tugikeskus Hilma, kes osutab juhtumikorraldus- ja nõustamisteenust puuetega immigrantidele ja kroonilistele haigetele.

Kohalik teave