Mine sisu juurde
Ammatillinen koulutus

Kutseharidus

Avaldatud16.06.2022
Kutseõpe on väga praktilise suunitlusega ja annab õppurile tööeluks vajalikke oskusi. Õpe on mõeldud nii põhikooli lõpetanud noortele kui ka juba töötavatele täiskasvanutele. Pärast kutsehariduse omandamist võid minna tööle või astuda kõrgkooli.

Kutseõppes saad õppida:

  • pedagoogikavaldkonna erialadel,
  • humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna erialadel,
  • ühiskonnateaduste valdkonna erialadel,
  • kaubandus- ja haldusvaldkonna erialadel,
  • loodusteaduste valdkonna erialadel,
  • tehnikavaldkonna erialadel,
  • põllumajandus- ja metsandusvaldkonna erialadel,
  • tervise- ja heaolu valdkonna erialadel,
  • teenindusvaldkonna erialadel.

Lisaks kutseõppele võid pärast põhikooli kandideerida ka gümnaasiumisse. Võid saada ka topeltkvalifikatsiooni ja õppida samal ajal nii kutseõppeasutuses kui ka gümnaasiumis. Loe gümnaasiumide kohta lisaks InfoFinlandi lehelt Gümnaasium .

Õppimine kutseõppes

Õpingute alguses koostatakse sulle individuaalne pädevuse arenguplaan (henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS). Plaani pannakse kirja, millised oskused sul on juba olemas ja mida juurde õpid. Plaanis on samuti kirjas, millist tuge õpingute ajal vajad.

Kutseõppes õppimine on paindlik. Liigud edasi omas tempos ja sinu õppeaega mõjutab näiteks see, kas sul on varem omandatud oskusi ning kui kiiresti õpid uusi asju. Saad õpinguid sooritada eri moel ja mitmesugustes keskkondades. Võid õppida näiteks töökohas, õppeasutuses või veebipõhiselt. Võid sooritada kogu kvalifikatsiooniõppe või ainult selle teatud osi.

Kutseõppes näitad oma oskusi ja omandad kvalifikatsiooni peamiselt kutseoskuste ettenäitamise alusel. Kutseoskuste ettenäitamisel täidad töökohal praktilisi tööülesandeid tegelikes olukordades. Kaks hindajat hindavad, kui hästi oled kutsekraadiga nõutava kvalifikatsiooni omandanud.

Kutsealase koolituse taotlemine

Saad taotleda Soomes kutsealast koolitust, kui oled lõpetanud põhikooli või sul on muul viisil hangitud vastav ettevalmistus. Õppe organiseerija hindab, kas taotleja eeldused on kvalifikatsiooni omandamiseks piisavad.

Baaskutseõppesse võid taotleda õppekohta pideva taotlusvõimalusega aasta ringi või teise astme ühisavaldusega veebruaris-märtsis. Ühisavaldusega õppekoha taotlemine on mõeldud eelkõige neile, kes lõpetavad põhikooli. Kutseõppesse või spetsiaalsesse kutseõppesse koha taotlemine toimub alati pideva taotlusvõimaluse kaudu.

Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Koolituse taotlemine .

Kutsekvalifikatsioon

Saad omandada baaskutse-, kutse- või spetsiaalse kutsehariduse.

Baaskutseharidus

Baaskutseharidus annab valdkonnas nõutavad põhioskused. Põhikooli baasil õpe kestab umbes kolm aastat. Kõigi erialade baasõpe sisaldab ka mõningaid ühiseid õpinguid, nagu suhtlemisoskus, matemaatilised ja loodusteaduslikud teadmised ning oskused, sotsiaalsed oskused ja tööelu puudutavad oskused.

Kutseharidus

Kutseharidus on baaskutseharidusest põhjalikum. Kutseharidus omandatakse tavaliselt töö kõrvalt või õppelepingu alusel. Taotle kutseõppekohta, kui sul juba on olemas valdkonna baasharidus või töö käigus omandatud oskusteave.

Spetsiaalne kutseharidus

Spetsiaalse kutsehariduse käigus omandad veelgi põhjalikumad teadmised ja oskused. Spetsiaalse kutsehariduse omandanu oskab teha omas valdkonnas kõige keerukamaid töid. Saad taotleda spetsiaalset kutseõppekohta, kui sul on olemas valdkonna baasharidus või oled lõpetanud muud õpingud ja töötanud valdkonnas mitu aastat.

Õppimine tööelu kaudu

Õpingute ajal on võimalik kombineerida mitmesuguseid õppekeskkondi ja -meetodeid. Võid läbida kogu õppe või selle teatud osad paindlikult töökohas, täites praktilisi tööülesandeid. Tööelu kaudu õppimise kohta sõlmitakse kas õppeleping või koolitusleping.

Õppeleping

Õppeleping (oppisopimus) tähendab töökohapõhist õpet. Teed erialast tööd ja ühtlasi õpid selle kõrvalt. Õppelepinguga saab sooritada ükskõik millist teise taseme kutsekraadi või selle osi. Õppeleping hõlmab sageli ka õppeasutuses toimuvat õpet.

Kui oled huvitatud õppimisest õppelepingu alusel, pöördu soovitud õppeasutuse nõustamisteenuse poole. Abi õppelepingukoha leidmisel saad õppeasutusest ja TE-büroost. Õppelepingu võid sõlmida ka oma praeguses töökohas.

Töös juhendab sind töökoha juhendaja, kes võib olla sinu otsene juhendaja või mõni muu töökoha töötaja. Tööandja maksab sulle vähemalt praktikandi palka. Kui sa ei saa palka teooriaõpingute aja eest, võib sul olla õigus taotleda päevaraha, sõidukulude hüvitisi ja peretoetust. Neid võid saada siis, kui kuulud Soome sotsiaalse kaitse alla. Täiendavat teavet küsi oma õppeasutusest.

Koolitusleping

Koolitusleping (koulutussopimus) tähendab ka töö käigus õppimist. Koolituslepingu alusel saad sooritada kutsekraadi osi. Õppur ei ole töösuhtes ja koolituse aja eest palka ei maksta.

Kutseõppeks ettevalmistav koolitus

VALMA on kutseõppeks ettevalmistav koolitus. VALMA-koolitusel saad kinnistada selliseid teadmisi ja oskusi, mida vajad kutseõppes.

VALMA-koolituse ajal saad arendada oma keeleoskust ja parandada põhikoolitunnistuse hindeid. VALMA-koolituse pikkus on üks õppeaasta. Aasta jooksul saad tutvuda mitmesuguste erialadega ja mõelda, mida soovid õppida.

Saad VALMA-koolituse kohta tunnistuse. Saad ka lisapunkte, kui taotled samaaegselt ühisavaldusega õppekohta kutseõppes. VALMA-koolitus on tavaliselt õppurile tasuta.

VALMA-koolitust saad taotleda, kui oled omandanud põhihariduse või põhiharidusele vastava hariduse. Kui õppeasutus leiab, et saad õpingutega hakkama, võidakse sind õpilaseks võtta ka ilma põhikooli lõputunnistuseta.

Kandideeri VALMA-koolitusele põhihariduse järgse ettevalmistava koolituse taotlusvoorus. VALMA-koolitusele taotluse esitamise ajad ja taotlusvormi leiad teenusest Opintopolku.fi.