Mine sisu juurde
Lapset

Lapsed

Avaldatud06.06.2024
Soome seadusandluse kohaselt on laps alla 18-aastane isik. Alla 18-aastasel peab alati olema vähemalt üks hooldaja. Üldjuhul on lapse hooldajateks tema vanemad.

Kui isik saab 18-aastaseks, saab temast täisealine.

Soome seadusandluse kohaselt on kõik lapsed võrdsed, sõltumata taustast ja vanusest.

Soome põhiseadusest tulenevad õigused ja kohustused puudutavad kõiki Soomes elavaid lapsi. Põhiseaduse kohaselt tuleb lapsi kohelda üksikisikutena võrdselt ja nad peavad saama kaasa rääkida neid endid puudutavates küsimustes.

Tutvu ka InfoFinlandi lehtedega Majanduslik toetus peredele ja Alusharidus.