Mine sisu juurde
Työskentelymahdollisuudet Suomessa

Töövõimalused Soomes

Avaldatud02.02.2024
Soomes on mitmekülgsed karjäärivõimalused ja konkurentsivõimeline palgatase. Tööd pakutakse väga erinevates sektorites. Sellel lehel räägime tööturu olukorrast, keele- ja pädevusnõuetest ning elamisloa küsimustest.

Soomes töötab suurem osa elanikkonnast teenindussektoris. Teenuseid pakuvad nii eraettevõtted kui ka avalik sektor. Avaliku sektori teenuste hulka kuuluvad näiteks haridus, tervishoid, sotsiaalteenused ja muud omavalitsuste, riigi ja heaolupiirkondade elanikele pakutavad teenused.

Tööd andvamad majandusharud on kaubandus, transport, majutus- ja toitlustusteenused, haridus ning sotsiaal- ja tervishoiuteenused. Töökohtade osakaal teenindussektoris tulevikus suureneb.

Soomes on praegu kõige rohkem vabu töökohti sotsiaal- ja hooldussektoris. Teised soomlastele tööd andvad tegevussektorid on põllumajandus ja tööstus. Soome jaoks on oluline ka väliskaubandus. Soome ekspordib näiteks toiduaineid, metsa- ja metallitööstustooteid, paberit ja pappi, samuti masinaid ja seadmeid.

Millistes sektorites on tööd?

Töötajaid vajatakse Soome eri paigus. Arvuliselt on kõige rohkem vabu töökohti suurtes linnades, Lõuna-Soomes ja pealinnaregioonis.

Soomes on lisaks ettevõtetele suureks tööandjaks ka avalik sektor ja näiteks Soome suurim tööandja on Helsingi linn.

2023. aasta septembris oli Tööjõubaromeetri (Työvoimabarometri) andmetel kõige suurem tööjõuvajadus nendes sektorites:

 • sotsiaal- ja tervishoid (näiteks õed, hooldajad, üldarstid),
 • haridus (näiteks lasteaiaõpetajad, eripedagoogid),
 • spetsialisti tööd ja nõustamine (näiteks tarkvaraarendajad, IT spetsialistid),
 • paigaldus-, hooldus- ja koristustööd (näiteks kontorite ja asutuste koristajad, majapidajad/koduabilised),
 • restorani- ja turismisektor (näiteks ettekandjad/kelnerid ja restoranitöötajad),
 • tööstus- ja tehnoloogiasektor (näiteks keevitajad ja gaasilõikajad).

Vabu töökohti leiad tööportaalidest. Kuid pea meeles, et paljudes sektorites on haridus- ja keelenõuded.

Rohkem teavet tööotsimise kohta saad InfoFinlandi lehelt Töö Soomes.

Palgatase Soomes

Keskmine palk on sektoriti erinev. Palk määratakse paljudes sektorites kindlaks kollektiivlepingute (työehtosopimukset) alusel. Tihti makstakse lisaks põhipalgale erinevaid lisatasusid, nagu tööaja lisatasud (työaikalisät) või lisatasud staaži eest (kokemuslisät).

Statistikaameti (Tilastokeskus) andmetel oli Soome keskmine palk 2022. aasta lõpus umbes 3 800 eurot. See number on siiski sektoriti erinev.

Statistikaameti (Tilastokeskus) andmetel oli Soome palgasaaja mediaanpalk 2022. aastal 3 400 eurot kuus.

Näiteid mediaanpalga kohta.

 • Arstid: 7 800 eurot kuus
 • Juhid: 7 100 eurot kuus
 • Gümnaasiumi- ja põhikooliõpetajad 4 200 eurot kuus
 • Algklasside õpetajad ja lasteaiaõpetajad: 3 200 eurot kuus
 • Erispetsialistid: 4 400 eurot kuus
 • Spetsialistid: 3 500 eurot kuus
 • Sõidukijuhid: 3 300 eurot kuus
 • Ehitustöölised: 3 100 eurot kuus
 • Hooldajad: 2 900 eurot kuus
 • Müüjad: 2 700 eurot kuus
 • Restoranide ja suurmajapidamiste töötajad: 2 600 eurot kuus
 • Koristajad: 2 200 eurot kuus

(Soome statistikaamet Tilastokeskus, 2022)

Palga suurust mõjutab sageli töö keerukus ning tööks vajalik haridus ja oskused. Palgad varieeruvad samuti olenevalt sellest, kas tööandjaks on kohalik omavalitsus, riik või ettevõte.

Soomes on palgad, elamiskulud ja maksud EL-i keskmisest mõnevõrra kõrgemad.

Rohkem teavet Soome hindade ja maksude kohta saad InfoFinlandi lehtedelt Hinnatase Soomes ja Maksustamine.

 

Pädevusnõuded

Soomes on teatud kutsealad, nagu arst, õde ja klassiõpetaja, reguleeritud. See tähendab, et seadusega on kindlaks määratud, millist haridust nende puhul nõutakse.

Kui oled omandanud hariduse ja kvalifikatsiooni mõnes teises riigis, võid vajada Soomes töötamiseks hariduse ja kvalifikatsiooni tunnustamise või kõrvutamise otsust.

Loe teema kohta täpsemalt InfoFinlandi lehelt Välisriigis omandatud haridus ja kvalifikatsioon Soomes.

Soome ja rootsi keele oskus

Kui oskad soome või rootsi keelt, on sul kergem tööd saada ja Soome ühiskonnas asju ajada. Tööelus nõuab seadus mõnel ametikohal samuti soome või rootsi keele oskust. Sellised elukutsed on näiteks õpetaja, arst ja logopeed.

Loe teema kohta täpsemalt InfoFinlandi lehelt Keeleoskus ja pädevusnõuded.

Töötamisõigus ja elamisluba

Uuri eelnevalt, kas vajad töötamiseks eraldi elamisluba. Seda mõjutab näiteks see, millisest riigist Soome elama asud. Mõned elamisload sisaldavad õigust töötada ilma piiranguteta mis tahes sektoris. Töötamisõigus võib sisaldada ka piiranguid.

Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Soomes töötamise õigus.

Link viib saidilt väljaSuomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

Teavet Soome tööelu kohta