Mine sisu juurde
Töihin Suomeen

Soome tööle

Avaldatud08.09.2023
Kui oled mõne teise riigi kui EL-i riigi või Põhjamaa kodanik, vajad Soome elamisluba. Kui taotled elamisluba töö alusel, pead esmalt Soomes töökoha leidma.

Enne elamisloa saamist tuleb sul leida Soomes töökoht. Kui oled töökoha leidnud, võid taotleda elamisluba. Vajad töötamiseks kas töötaja elamisluba (työntekijän oleskelulupa) või muud elamisluba. Loa tüüp sõltub sellest, millist tööd hakkad tegema.

Töötaja elamisluba

Kui sa ei tohi töötada muu elamisloaga või ilma elamisloata, vajad töötaja elamisluba (työntekijän oleskelulupa). Kõikide tööde puhul ei ole sul töötaja elamisluba vaja. Immigratsiooniameti veebilehelt saad kontrollida, millist elamisluba vajad.

Töötaja elamisluba vajavad näiteks:

 • kokad,
 • koristajad,
 • kodu- või lapsehoidjad.

Immigratsiooniamet otsustab, kas sulle antakse elamisluba. Loa saamiseks on vajalik ka töö- ja ettevõtlusbüroo alamotsus.

Link viib saidilt väljaMaahanmuuttovirasto

Töötaja elamisluba

Muud elamisload palgatöö tegemiseks

Teatud tööülesannete täitmiseks ei vaja sa töötaja elamisluba, kuid vajad siiski elamisluba, mis antakse teatud töö tegemiseks. Sellised tööd on näiteks:

 • ettevõtte juhtimine,
 • erispetsialisti tööülesanded,
 • uurija tööülesanded,
 • teaduse, kultuuri ja kunsti valdkonna tööülesanded,
 • tööpraktika.

Immigratsiooniamet otsustab, kas sulle väljastatakse elamisluba. Loa saamiseks ei ole vaja töö- ja ettevõtlusbüroo otsust.

Link viib saidilt väljaMaahanmuuttovirasto

Töötamine Soomes

Hooajatöötaja elamisluba

Kui tuled Soome tegema hooajalise iseloomuga tööd, vajad hooajatöötaja elamisluba. Hooajatöö kestus võib olla maksimaalselt 9 kuud. Hooajatööd on näiteks:

 • taimekasvatus,
 • metsahooldustööd,
 • festivalidega seotud tööd.

Kui tuled tööle vähem kui kolmeks kuuks riigist, mille suhtes kehtib viisanõue, pead taotlema Soome esindusest hooajatöö viisat. Kui sinu töö kestab üle kolme kuu, taotle immigratsiooniametist hooajatöötaja elamisluba.

Töötamine muu elamisloa alusel

Kui sul on juba olemas Soome elamisluba mingil muul alusel, näiteks peresidemete alusel, võib sinu loaga kaasneda ka töötamisõigus. Sel juhul ei vaja sa eraldi elamisluba töötamiseks. Oma elamisloalt ja elamisloaotsusest saad kontrollida, kas sul on Soomes töötamise õigus.

Link viib saidilt väljaMaahanmuuttovirasto

Töötamisõigus

Kui oled omandanud hariduse või teaduskraadi Soomes

Kui oled omandanud hariduse või teaduskraadi Soomes, saad taotleda elamisluba töö otsimiseks. Loa võib saada maksimaalselt kaheks aastaks. Luba tuleb taotleda hiljemalt viie aasta jooksul pärast õppuri või teadustöö tegija elamisloa lõppemist. 

Kui saad Soomes töökoha, tasub sul taotleda Soomes hariduse omandanule mõeldud elamisluba. Seda luba saad taotleda ka siis, kui oled Soomest pärast õpingute lõpetamist lahkunud. Loa saamiseks peab sul olema allkirjastatud tööleping. 

Kui sulle väljastatakse elamisluba omandatud hariduse alusel, võid töötada mis tahes valdkonnas. Tööga seotud elamislubade puhul seda õigust üldjuhul ei ole.

Elamisloa taotlemine

Pead taotlema esimest elamisluba enne Soome tulekut.

Võid taotleda elamisluba veebis, teenusekeskkonna Enter Finland kaudu. Kui oled esitanud taotluse, pead külastama lähimat Soome välisesindust, kus saad tõendada oma isikut ja esitada taotluse lisade originaaldokumendid. Välisesinduses pead käima kolme kuu jooksul alates taotluse veebikeskkonnas esitamise hetkest. Taotlust võidakse hakata läbi vaatama alles pärast seda, kui oled käinud välisesinduses. Välisesindusse pöördumiseks tuleb üldjuhul eelnevalt aeg broneerida.

Pea meeles, et sul tuleb regulaarselt kontrollida oma kontot teenusekeskkonnas Enter Finland. Kui taotluse juurde on vaja esitada lisaselgitusi, saadetakse sellekohane teave sinu kontole.

Kui sul pole võimalik või kui sa ei oska esitada taotlust veebi kaudu, võid viia ka paberkandjal taotluse ja selle lisad lähimasse Soome välisesindusse. Vormi saad printida Immigratsiooniameti veebilehelt.

Loataotluse menetlemine on tasuline. Tasu tuleb maksta elamisloataotluse esitamisel.

Tööandja roll elamisloa taotlemise protsessis

Tööandjal on töötaja elamisloa taotlemises oluline roll. Tööandja peab teavitama töötingimustest (tööd ja ettevõtet puudutav teave) migratsiooniametit.

Kui taotled elamisluba töötamise alusel, palu oma tööandjal täita töötingimuste kohta käiv teave Enter Finlandi tööandja keskkonnas või et tööandja edastaks sulle paberkandjal Töötingimuste vormi, mille saad oma taotlusele lisada. Sinu elamisloa taotlust hakatakse menetlema alles siis, kui töötingimuste teave on esitatud.

Pea meeles, et tööandja ei saa sinu eest elamisluba taotleda, tema ainult täiendab omalt poolt sinu taotlust teenusekeskkonnas Enter Finland.

Kui sinu esimese elamisloataotluse menetlemine on pooleli, ei ole sul õigust töötada. Teavet töötamise õiguse kohta leiad migratsiooniameti veebilehe taotluste alamlehelt.

Oota elamisloa otsust samas kohas, kus seda taotlesid ja kus käisid ennast tuvastamas ehk oma isikut tõendamas.

Eksperdi elamisloa taotlemine

Kui tuled Soome, et töötada eksperdina (erispetsialistina), saad taotleda elamisluba kiirkorras. Kiirkorras taotluse menetlemise aeg on maksimaalselt kaks nädalat. Erispetsialistid on näiteks IT valdkonna spetsialistid ja kõrgharidusega töötajad, kes tulevad Soome spetsiaalseid professionaalseid oskusi nõudvale tööle.

Ka sinu abikaasa ja lapsed saavad taotleda elamisluba kiirkorras, kui nad taotlevad seda sinuga samal ajal.

Et sinu taotlust oleks võimalik menetleda kiirkorras, pead taotlema luba elektrooniliselt teenusekeskkonna Enter Finland kaudu. Pead taotluse eest tasuma samuti teenusekeskkonnas Enter Finland. Kui oled taotluse esitanud, pead minema taotluse saatmisest viie tööpäeva jooksul enda isiku tõendamiseks lähimasse Soome esindusse.

D-viisa

Soome võid saabuda kohe, kui oled saanud loataotlusele positiivse vastuse, isegi kui sa ei ole veel saanud elamisloakaarti. Elamisloakaart võidakse sulle postiga saata ka Soome. Kui sul ei ole veel elamisloakaarti, võid siiski vajada Soome viisat.

Kui vajad Soome viisat, saad taotleda D-viisat (D-viisumi). D-viisaga saad Soome tulla ilma elamisloakaardita kohe, kui sulle on antud elamisluba.

D-viisat saad taotleda teenusekeskkonnas Enter Finland üheaegselt elamisloa taotlemisega. Viisataotluse menetlemine on tasuline.

Kui migratsiooniamet sulle elamisloa väljastab, kleebitakse saatkonnas sinu passi D-viisa. D-viisa kehtib 100 päeva.

Link viib saidilt väljaMaahanmuuttovirasto

D-viisa

Soome isikukood

Kui sulle väljastatakse Soome elamisluba, siis registreeritakse sind automaatselt Soome rahvastikuregistrisse. Ühtlasi saad Soome isikukoodi.

Kui oled Soome elama asunud, pead minema lähimasse Digi- ja rahvastikuandmete ameti teeninduskohta, et elanikuks registreeruda. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Elanikuks registreerumine.

Elamisloata töötamine

Sõltumata sellest, millise riigi kodanik sa oled, võid teatud juhtudel töötada Soomes elamisloata. Sul peab siiski olema viisa, juhul kui vajad Soome viisat. Soomes võid töötada elamisloata näiteks juhul, kui:

 • tuled kutse või lepingu alusel maksimaalselt kolmeks kuuks Soome tõlgiks, õpetajaks, spetsialistiks või spordikohtunikuks,
 • oled teises EL-i/EMP riigis tegutseva ettevõtte alaline töötaja ja tuled Soome teostama ajutist hanke- või allhanketööd ja sinu töö kestab maksimaalselt kolm kuud,
 • oled Soomes varjupaigataotlejana ja sul on kehtiv piiriületust lubav reisidokument. Võid töötada elamisloata, kui varjupaigataotluse esitamisest on möödas kolm kuud,
 • oled Soomes varjupaigataotlejana ja sul ei ole kehtivat piiriületust lubavat reisidokumenti. Võid töötada elamisloata, kui oled viibinud riigis kuus kuud.

Immigratsiooniameti veebilehelt saad kontrollida, kas sul on õigus Soomes töötada elamisloata.

Töökoht Soomes

InfoFinlandi lehel Töö Soomes on infot selle kohta, kuidas Soomes töökoht leida. InfoFinlandi lehel Töö ja ettevõtlus on rohkem töötajatele ja ettevõtjatele mõeldud infot.

Juhendid „Soome tööle“

Veebilehel suomi.fi on juhend Soome tööle tulijale. Juhend selgitab, mida pead tegema, kui kavatsed Soome töö eesmärgil elama asuda.

Link viib saidilt väljaTyö- ja elinkeinoministeriö

Soome tööle