Mine sisu juurde
Asettuminen Vaasaan

Elu sisseseadmine Vaasas

Avaldatud27.02.2023

Kohalik teave

Vali omavalitsus, et näha saidil liikudes teavet kohalike teenuste kohta.

Immigrantide nõustamine ja ühiskonda integreerumine

Vaasa linna ühisteenustest saate teavet kõikide linna teenuste kohta. Ühisteenuste hulka kuuluvad Welcome Office, Kansalaisinfo (Kodanikuinfo) ning Vähäkyrö ühisteenuste punkt.

Welcome Office

Welcome Office infost saate teavet näiteks immigreerumise, Soome ühiskonna, avalike teenuste, keelekurssute ning tööhõive kohta. Welcome Officest saate teada rohkem teenustest, mis aitavad Teil oma elu Vaasas sisse seada ja integreeruda. Näiteks kolmanda sektori teenused (ühingud ja organisatsioonid) aitavad elanikel leida oma kohta ja integreeruda ellu Vaasas.

Teenus on avatud ja tasuta kõigile päritolust või immigreerumise põhjustest sõltumata. Nõustamine toimub ilma aega broneerimata ja mitmetes keeltes. Lahtiolekuaega saate kontrollida Welcome Office veebilehelt.

Infot ja nõustamist pakutakse nt. järgnevate küsimuste puhul:

  • Elamisloa ja elamisõiguse registreerimisega seonduvad küsimused
  • Tööturg ja tööhõive
  • Keelekursused
  • Avalikud teenused ja ühiskond
  • Elamine
  • Koolitus
  • Vabaaja teenused
  • Dokumendid ja ankeetide täitmine

Welcome Office

Tammipiha, Teräksenkuja 1

65100 VAASA

Loe lisaks: Integreerumine Soome

Link viib saidilt väljaVaasan Kaupunki

Welcome Office

Kodanikuinfo

Kansalaisinfossa (Kodanikuinfo) saate tasuda Vaasa linna teenuste (nt. parkimistrahvi ja õppeasutuste) eest väljastatud arveid kas sularahas või maksekaardiga. Teeninduspunktis võite ka osta näiteks ühistranspordi reisikaarte.

Link viib saidilt väljaVaasan kaupunki

Kodanikuinfo

Integreerumisteenused

Juhul kui Teil on põgenikustaatus, saate linna Integreerumisteenustest juhendamist, infot ja tuge varajases etapis, umbes kolm esimest aastat.

Esialgne kaardistamine ja integreerumisplaani koostamine

Esialgset kaardistamist ja integreerumisplaani on võimalik teostada Teie elukohajärgses omavalitsuses või TE-toimistos (TE-büroos), sõltuvalt Teie isiklikust olukorrast ja Soome kolimise põhjustest.

Loe lisaks: Integreerumine Soome

TE-teenused

Kui olete tulnud Soome näiteks pereliikmena ning Teil puudub töökoht, peate ennast registreerima tööotsjaks TE-toimistos. TE-büroo (Töö- ja ettevõtlusbüroo), et Teil oleks kergem Soomes töökohta leida. Reeglina see tähendab, et Teil on võimalus soome või rootsi keele õppeks integreerumis- või tööturukoolituses.

Integreerumisteenused

Juhul kui Teil on põgenikustaatus, saate linna Integreerumisteenustest juhendamist, infot ja tuge varajases etapis, umbes kolm esimest aastat.

Linna poolt pakutavate integreerumisteenuste hulka kuulvat esialgne kaardistamine ja integreerumisplaan mittetöötavatele klientidele, isiklik juhendamine ja nõustamine, oma sotsiaaltöötaja tugi ning tõlgiteenused. Integreerumisteenuste poolt korraldatakse mitmekülgset rühmategevust, nt. soome keele õpet, ning integreerumisele kaasa aitavat ühiskonnateavet. Gruppides on organiseeritud lastehoid.

Kotouttamispalvelut

Korsholmanpuistikko 44 krs 5

65100 Vaasa

Kas vajate tõlki?

Juhul, kui Te ei valda soome või rootsi keelt, võite kasutada tõlgi teenuseid asjaajamisel ametiasutustes.

Teatud juhtudel tellitakse tõlk ametiasutuse poolt. Tõlgiabi võimaluste kohta võite küsida juba eelnevalt ametiasutusest. Ametiasutus tellib tõlgi, kui hindab seda vajalikuks. Sellisel juhul on tõlgiabi Teile tasuta.

Soovi korral saate alati kasutada tõlgiteenuseid, kui tellite teenused ise ja maksate ise nende eest.

Vaasas saab tõlgiteenuseid küsida Micobotnia Oy-st.

Loe lisaks: Kas vajad tõlki?

Abi probleemsituatsioonides

Hädaolukorrad

Hädaolukorras helistage hädanumbrile 112. Soomes on ainult üks hädanumber. Numbrile tuleb helistada ainult siis, kui on vaja kutsuda kohale politsei, kiirabi või tuletõrje. Helistage hädanumbrile vaid kiiret reageerimist nõudvates olukordades, kui ohus on elu, tervis, vara või keskkond.

Sotsiaalteenuste valvekeskus annab kiireloomulist esmaabi lastekaitseolukordade ja perekriiside korral. Pohjanmaa sotsiaalteenuste valvekeskus vastab erakorralise sotsiaalabi vajadusel kõnedele iga päev ja ööpäevaringselt numbril 06 218 9555.

Diskrimineerimine ja rassism

Kui kahtlustate, et Teid on tööle kandideerimisel või töö juures diskrimineeritud, püüdke asja esmalt töökohal lahendada. Kui asi töökohal ei lahene, pöörduge Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (Lääne- ja Sise-Soome piirkondliku haldusameti) vastutava töökaitseosakonna poole.

Kui Teid on diskrimineeritud võite paluda abi võrdse kohtlemise volinikult (Yhdenvertaisuusvaltuutettu).

Kui olete sattunud rassistliku kuriteo ohvriks, saate esitada politseile kuriteoavalduse internetis või politseijaoskonnas.

Kuriteod

Kui vajate politsei kiiret abi hädaolukordades, helistage hädanumbrile 112. Ärge helistage hädanumbrile, kui tegemist pole hädaolukorraga.

Kuriteoavaldust politseile saate teha internetis. Lisainfot leiate politsei veebilehelt. Võite ka täita ankeedi ja viia selle politseijaoskonda.

Vaasan peapolitseijaoskond

Korsholmanpuistikko 45

65100 VAASA

Kui olete sattunud kuriteo ohvriks või pealtnägijaks, võite saada abi Kuriteoohvride Valvekeskusest (Rikosuhripäivystys, RIKU).

Vägivald

Kui vajate hädaolukorras politsei kiiret abi, helistage hädaabinumbrile 112.

Kui Teie pereliige on Teie suhtes vägivaldne või ähvardab vägivallaga, võite pöörduda turvakodu poole. Turvakodusse võid helistada ööpäevaringselt, tel. 06 3129666.

Pohjanmaa turvakodu Vaasas:

Varastokatu 12

65100 Vaasa

Tel. 06 312 9666 (24h)

Link viib saidilt väljaVaasan Ensi- Ja Turvakoti ry

Vaasa turvakodu

Majanduslikud probleemid

Majandus- ja võlanõustamisel (Talous- ja velkaneuvonta) antakse nõu kõikides majandamise ja võlgadega seotud küsimustes. Teenused on tasuta.

Majanduslike probleemide puhul võite pöörduda sotsiaalteenuste nõustamiskeskuse poole, tel. 06 218 9555. Mõnes olukorras on teil olla õigus taotleda toimetulekutoetust (toimeentulotuki). See on mõeldud viimaseks abivahendiks, kui muid sissetulekuid ega varasid pole või need on napid. Põhitoimetulekutoetust taotletakse Kelallt.

Kas vajate juristi?

Riiklikust õigusabibüroost on võimalik saada advokaadi abi. Väheste Madala sissetulekuga isikutele abi on tasuta, teised peavad maksma õigusabi eest osaliselt ise.

Võite otsida ka erajuristi Soome Advokaatide Liidu (Suomen Asianajajaliitto) veebilehelt.

Link viib saidilt väljaKeski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan Oikeusaputoimisto

Õigusabi

Link viib saidilt väljaSuomen Asianajajaliitto

Vali juristi