Mine sisu juurde
Kotoutuminen Suomeen

Integreerumine Soome ühiskonda

Avaldatud25.03.2024
Soomes on erinevaid teenuseid, mis aitavad sul end sisse seada, tööd leida ja keelt õppida. Sellised teenused on näiteks esialgne kaardistamine, integreerumisplaan ja integreerumiskoolitus. Kui koos sinuga asuvad Soome elama sinu pereliikmed, võib ka neil olla õigus integreerumisteenustele.

Integreerumist edendavad teenused

Põhiteave Soome kohta

Kõikidel immigrantidel on õigus saada põhiteavet Soome kohta. Kui saad elamisloa või registreerid oma elamisõiguse, saad ühtlasi kirjalikku teavet järgmiste teemade kohta:

  • Soome ühiskond ja tööelu,
  • oma õigused ja kohustused ning
  • teenused, mis aitavad sul integreeruda.

Immigrantide nõustamine

Töö- ja ettevõtlusbüroodes (työ- ja elinkeinotoimisto) ning omavalitsustes on immigrantide nõustajad, kes aitavad sind Soome integreerumisel. Nõustajatelt saad teavet näiteks järgmiste teemade kohta:

  • integreerumine ja sellega seotud teenused,
  • tööelu,
  • koolitus ja õppimine.

Esialgne kaardistamine (alkukartoitus)

Esialgsel kaardistamisel hindab ametnik koos sinuga, millised teenused aitavad sul integreeruda. Esialgse kaardistamise käigus selgitab ametnik välja näiteks sinu hariduse, töökogemuse ja keeleoskuse. Esialgse kaardistamise teeb töö- ja ettevõtlusbüroo või omavalitsus. Seda võidakse teha ka mõnes muus kohas, näiteks õppeasutuses. See sõltub sellest, millise omavalitsuse piirkonnas elad.

Esialgset kaardistamist võid taotleda näiteks töö- ja ettevõtlusbüroost või oma koduvallast. Immigrantide nõustajatelt saad lisateavet esialgse kaardistamise ja selle organiseerimise kohta sinu koduvallas.

Integreerumisplaan (kotoutumissuunnitelma)

Kui vajad integreerumisel toetust, koostab ametnik koos sinuga sulle pärast esialgset kaardistamist integreerumisplaani. Integreerumisplaan koostatakse alati siis, kui:

  • oled töötu tööotsija või
  • saad toimetulekutoetust või
  • oled alla 18-aastane ja sul ei ole Soomes hooldajat.

Integreerumisplaan on nende abinõude plaan, mis aitavad kaasa sinu integreerumisele. Integreerumisplaan võib sisaldada näiteks soome keele õppimist, muid õpinguid või tööpraktikat. Integreerumisplaani saad teha TE-büroos või koduvallas.

Integreerumisplaan tuleb teha hiljemalt kolme aasta jooksul alates sellest, kui saad esimese elamisloa või elamisõiguse registreeringu. Integreerumisplaani kestvus sõltub sellest, kui kaua vajad integreerumisel tuge. Integreerumisplaan kestab maksimaalselt kolm aastat. Teatud erijuhtudel võib selle pikkuseks olla viis aastat.

Kui sulle on koostatud integreerumisplaan, siis on tähtis, et sa seda järgid.

TE-büroo või omavalitsus suunab sind vajadusel integreerumiskoolitusele. Koolitus sisaldab soome või rootsi keele õpinguid ning Soome ühiskonna, kultuuri ja tööeluga tutvumist. Peale selle võib koolitus sisaldada teisi õpinguid ja tööpraktikat.

TE-büroo, Kela või kohalik omavalitsus selgitab välja, kas sul on õigus saada integreerumisplaani perioodi eest töötutoetust või toimetulekutoetust.

Kui sul on töökoht, võib sul olla võimalus saada integreerumisel abi oma tööandjalt. Tööandja võib näiteks otsida sulle välja soome keele kursuse. Küsi lisateavet oma tööandjalt.

Integreerumiskoolitus (kotoutumiskoulutus)

Kui integreerumisplaan on koostatud, võid saada integreerumiskoolitust. Integreerumiskoolitust organiseerivad erinevad õppeasutused. Töö- ja ettevõtlusbüroo või omavalitsus suunab sind integreerumiskoolitusele. Integreerumiskoolituse hulka kuulub üldjuhul soome või rootsi keele õpe. Koolitusel tutvud ka Soome ühiskonna, kultuuri ja tööeluga.

Soome ja rootsi keele õppimine

InfoFinlandi alamlehelt Soome ja rootsi keel leiad teavet soome ja rootsi keele õppimisvõimaluste kohta.

Teavet mujal veebis

Kohalik teave