Mine sisu juurde
Tuki- ja palveluasuminen

Tugi- ja sotsiaalkorter

Avaldatud27.05.2022
Soomes pakutakse tugikortereid (tukiasuminen) ja sotsiaalkotrereid (palveluasuminen) neile, kes vajavad iseseisvalt elamisel toetust.

Tugi- ja sotsiaalkorteri võivad saada:

  • vanurid
  • puuetega inimesed
  • arengupuudega inimesed
  • vaimse tervise ja sõltuvusainete probleemidest toibujad.

Tugi- ja sotsiaalkortereid pakuvad omavalitsused, organisatsioonid ja eraettevõtjad.

Tugi- ja sotsiaalkorteri teenust taotletakse oma koduvalla sotsiaalametist (sosiaalivirasto).

Tugikorter

Tugikorteris saab inimene oma igapäevaste toimingutega peaaegu iseseisvalt hakkama. Toetamise vajadus sõltub tugikorteri elaniku vajadusest. See võib varieeruda igapäevastest koduvisiitidest iganädalasteni. Tugikorter võib olla kas elaniku enda omandis olev korter, üürikorter või muu korteritüüp.

Tugikorteris elamise kestus sõltub elaniku enda elusituatsioonist ja vajadusest. Eesmärk on, et elanikud saavad tugikorteris elamise ajal oma elusituatsiooni sellisesse seisu, et nad suudavad siirduda iseseisvalt elama.

Sotsiaalkorter

Sotsiaalkorteris elamine on mõeldud sellistele inimestele, kes vajavad jätkuvat abi, kuid ei vaja asutushooldust.

Sotsiaalkorteris elamine sisaldab nii korterit kui ka seotud teenuseid. Sotsiaalkorteri elanik tasub ise korterikulud. Sotsiaalkorteri teenust võib pakkuda tavalistes korterites, sotsiaalmajades, sotsiaalkorterite grupis või muul kujul. Elanik elab seega oma korteris, kus elamiseks talle osutatakse teenuseid.

Teenusteks võivad olla näiteks koduhooldusabi, toiduteenus, isikliku hügieeniga seonduvad teenused, erinevad turvateenused ja tervishoiuteenused.

Sotsiaalkorteri kulud

Sotsiaalkorteri kulud sõltuvad sellest, kes teenust osutab. Sotsiaalkorteri teenuseid pakuvad nii omavalitsused kui eraettevõtted. Hinnad ja teenused on väga erinevad.

Kui taotled sotsiaalkorteri teenuseid, tasuks sul täpselt välja selgitada, kui palju see maksab. Tasub võrrelda omavalitsuse omandis ja erasektori sotsiaalmaju. Elanik maksab elamise ja teenuste eest ise, kui ta seda suudab. Omavalitsus peab siiski kindlaks tegema, et elanikul on olemas rahalised vahendid sotsiaalmajas elamiseks, kui ta vajab sotsiaalkorterit. Erinevate eluasemevariantide väljaselgitamiseks võid saada abi omavalitsuse sotsiaalametist.

Vanurid

Vanuritel, kes vajavad igapäevast kõrvalist tuge ja abi, on õigus sotsiaalkorterile. Ise saab valida seda, kui palju abi sotsiaalkorteris elamise juurde kuulub.

Puuetega inimesed

Sotsiaalkorteris elamine organiseeritakse sellisele puudega inimesele, kes oma puude või haiguse tõttu vajab abi igapäevastes toimingutes.

InfoFinlandi lehelt Puuetega inimeste teenused leiad lisateavet puuetega inimestele pakutavate teenuste kohta.

Sõltuvusainete probleemidest või vaimse tervise probleemidest toibuvad isikud

Sõltuvusainete kasutamisest või vaimse tervise probleemidest toibuvatel isikutel on võimalik elada tugikorteris. Tugikorteris elamise abil õpetatakse iseseisvat elu ja antakse tuge probleemidest väljatulemisel.

InfoFinlandi lehelt Uimastiprobleemid leiad teavet selle kohta, kust saada abi, kui sinul või sinu lähedasel on probleeme uimastitega.

Link viib saidilt väljaSosiaali- ja terveysministeriö

Eluasemeteenused