Mine sisu juurde
Jos jäät työttömäksi

Kui jääd töötuks

Avaldatud27.02.2023
Kui jääd Soomes töötuks, võid saada töötutoetust, kui elad riigis alaliselt ja kuulud Soome sotsiaalkaitse alla. Sa pead registreeruma TE-büroos ka tööotsijaks.

Registreeru töötuks tööotsijaks

Kui jääd töötuks, registreeru kohe TE-büroos tööotsijaks. Registreeru ka siis, kui sind saadetakse sundpuhkusele, lõppeb sinu koolitus või palgatoetusega töö. Saad töötutoetust ainult selle aja eest, mil sul on olemas kehtiv töö otsimine.

Sul on õigus töötutoetusele, kui elad Soomes alaliselt ja kuulud Soome sotsiaalkaitse alla. Isegi kui sa ei ela alaliselt Soomes või ei kuulu Soome sotsiaalkaitse alla, võib sul olla õigus saada põhipäevaraha või palgapõhist päevaraha. Loe täpsemalt töötuskaitse kohta InfoFinlandi lehelt Töötuskaitse.

Registreeru tööotsijaks TE-teenuste veebiteenuse kaudu, lähimas TE-büroos või telefoni teel. Registreerumise viis sõltub sellest, millise riigi kodanik oled. Telefoni teel saad registreeruda siis, kui oled varem olnud TE-büroo klient. Sel juhul ei ole sinu kodakondsus oluline.

TE-büroo võib sind edasi suunata sinu koduvalla tööhõiveteenuste kliendiks. Sel juhul saad tööotsingutel abi koduvalla tööhõiveteenuste kaudu.

Kui oled EL-i või EMP riigi kodanik

Saad registreeruda TE-teenuste veebiteenuse kaudu, kui oled EL-i või EMP riigi kodanik. Teenuse kasutamiseks logi sisse Soome internetipanga tunnustega või kiibiga varustatud ID-kaardiga. Sul ei ole vaja helistada ega minna TE-büroosse kohale, kui seda eraldi ei paluta.

Kui sul ei ole internetipanga tunnuseid ega kiibiga ID-kaarti, registreeru tööotsijaks lähimas TE-büroos.

Kui oled muu riigi kui EL-i või EMP riigi kodanik

Registreeru tööotsijaks TE-teenuste veebiteenuse kaudu, kui oled muu riigi kui EL-i või EMP riigi kodanik. Kui oled juba varem olnud TE-büroo klient, registreeru telefoni teel. Tööotsijaks registreerumiseks vajad kehtivat elamisluba.

Kui sa ei saa veebis vormi täita, külasta registreerumiseks lähimat TE-bürood.

Kui lähed TE-büroosse, võta kaasa:

  • kõik töö- ja õpingutunnistused,
  • ID-kaart,
  • kehtiv elamisluba.

Taotle töötutoetust töötukassast või Kelast

Kui oled registreerunud töötuks tööotsijaks, vaatab TE-büroo või sinu valla tööhõiveteenused sinu antud andmed läbi. Nad selgitavad välja, kas sinu olukorras on töötutoetuse saamise tingimused täidetud, ja annavad hinnangu, kas sul on õigus saada töötutoetust. Ühtlasi nad edastavad hinnangu toetuse maksjale ehk töötukassale või Kelale. Ilma selle hinnanguta sa ei saa töötutoetust.

Kui oled olnud kaks nädalat töötu, taotle toetust töötukassast või Kelast. Kui kuulud töötukassasse, taotle sealt palgapõhist päevaraha. Kui sa töötukassasse ei kuulu, taotle Kelast põhipäevaraha või tööturutoetust. Loe täpsemalt töötutoetuste kohta InfoFinlandi lehelt Töötuskaitse.

Nõu töötuskaitse küsimustes saad oma TE-büroost või TE-teenuste töötuskaitse nõustamisteenuse kaudu:

  • soome keeles: 0295 020 701
  • rootsi keeles: 0295 025 510
  • inglise keeles: 0295 030 713
  • vene keeles: 0295 020 715

Loe ka InfoFinlandi lehte: Töötuskaitse

Link viib saidilt väljaTyö- ja elinkeinoministeriö

Kui jääd töötuks

Link viib saidilt väljaTyö- ja elinkeinoministeriö

Töötuskindlustus

Puhkus, õpingud või töö töötuse ajal

Kui alustad töötuna õpinguid või töötamist, teata sellest TE-büroole või oma valla tööhõiveteenustele. Sealt saad juhiseid, kuidas see mõjutab sinu töötuskaitset.

Kui reisid kodumaal või välismaal, hoolitse selle eest, et sind oleks alati võimalik kätte saada. Teata TE-büroole või oma valla tööhõiveteenustele näiteks telefoninumber ja aadress ning ütle, kui kaua kavatsed sihtpunktis viibida.

Näiteks ei või sa pakutud tööst keelduda näiteks välismaareisi tõttu.

Kui alustad ettevõtlusega ajal, mil oled töötu, võid saada esimese 4 kuu jooksul töötutoetust.

Omavastutusaeg

Võid kaotada õiguse töötu päevarahale, kui töötus on tingitud sinu enda poolt tekitatud põhjusest. Sinu puhul võidakse rakendada omavastutusaega, kui:

  • sa ei kandideeri töökohale, mida TE-büroo või sinu valla tööhõiveteenused sulle välja pakub,
  • sa ei võta vastu töökohta, mida sulle pakutakse,
  • tuled ise ilma mõjuva põhjuseta töölt ära.

Omavastutusaja pikkus varieerub 15 päevast kuni 90 päevani. Omavastutusaja pikkus sõltub omavastutusaja põhjusest. Teatud juhtudel võid kaotada õiguse töötuskaitsele määramata ajaks.

Link viib saidilt väljatyomarkkinatori.fi

Nõuanded klientidele

Kohalik teave