Mine sisu juurde

Kutsealane tööjõukoolitus

Avaldatud11.04.2024
Kutsealane tööjõukoolitus aitab sul tööd saada. Sul on võimalus õppida uusi oskusi või omandada isegi uus kutseala. Koolituse kaudu võidakse sind juhendada ka töö otsimisel. Kutsealane tööjõukoolitus on tasuta. Kutsealast tööjõukoolitust organiseerib TE-büroo (TE-toimisto). Koolituse ajal saad töötutoetust.

Kellele kutsealane tööjõukoolitus on mõeldud?

Võid osaleda kutsealasel tööjõukoolitusel, kui:

 • oled üle 20-aastane
 • oled töötu või jäämas töötuks
 • sul on õigus kasutada TE-büroo teenuseid

Sul on õigus kasutada TE-büroo teenuseid, kui sulle on väljastatud tähtajaline elamisluba (A) või alaline elamisluba (P).

Kuidas taotlen kutsealast tööjõukoolitust?

Esita avaldus kutsealase tööjõukoolituse saamiseks kas TE-büroos või interneti kaudu elektroonilisel vormil.

Avalduses pead põhjendama, miks peaks sind koolitusele valima. Mõtle põhjendused hoolega läbi. Põhjendused mõjutavad õppurite väljavalimist. Kutsealase tööjõukoolituse õppurid valib välja TE-büroo.

Link viib saidilt väljaTyö- ja elinkeinoministeriö

Tööjõukoolituste otsing

Mida saan kutsealases tööjõukoolituses õppida?

Kutsealaste tööjõukoolituste sisu varieerub väga palju. Siin on mõned näited kutsealase tööjõukoolituse kohta.

 • Võid omandada uue kutseala või kutsetaseme osa.
 • Võid õppida soome või rootsi keelt.
 • Võid saada töö otsimise alast juhendamist.
 • Võid saada oma erialal jätkuõpet või täiendkoolitust.
 • Võid saada ettevõtluse alast juhendamist või alustava ettevõtja koolitust.

Mida kutsealane tööjõukoolitus endast kujutab?

TE-büroo ostab kutsealast tööjõukoolitust eri õppeasutustelt ja ettevõtetelt. Seega ei õpi sa TE-büroos, vaid kursust korraldavas õppeasutuses. TE-büroo organiseerib koolitusi ka koos tööandjatega.

Mõned õppeasutused organiseerivad kutsealast tööjõukoolitust, mis on suunatud eelkõige immigrantidele. Selleks võib olla näiteks soome keele õpe või kutseõpe.

Mõnel kursusel saad omandada kvalifikatsiooni, mis võimaldab sul Soomes oma ametis töötada. Näiteks meditsiiniõed peavad läbima täiendavad õpingud, et Soomes selles ametis töötada. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Välismaal omandatud haridus Soomes.

Majanduslik toetus kutsealase tööjõukoolituse ajal

Kutsealase tööjõukoolituse ajal makstakse sulle sama toetust nagu töötuna. Kui oled tööhõiveplaanis kutsealase tööjõukoolituse osas kokku leppinud, võid saada töötutoetust suurendatud määras. Sulle makstakse seega veidi suuremat töötutoetust. Toetuse suurendatud määras maksmise otsuse teeb töötutoetuse maksja ehk töötukassa või Kela.

Võid saada koolitusel osalemise päevade eest ka kuluhüvitist, millega hüvitatakse sõidukulud. Kui sa ei saa kuluhüvitist töötutoetuse maksjalt, võib seda teatud juhtudel maksta TE-büroo.

Iseseisev õpe töötutoetuse toel

Võid saada töötutoetust ka muude õpingute ajaks, kui sa vajad TE-büroo hinnangul koolitust. TE-büroo ei tegele koolituse organiseerimisega ega vali õppureid koolitusele välja nagu tööjõukoolituse puhul. Taotled õppekohta ise otse õppeasutusest.

Pead TE-bürooga koolituse suhtes kokku leppima enne koolituse algust.

Võid saada õpingute ajal töötutoetust, kui:

 • oled registreerinud ennast TE-büroos tööotsijaks ja sinu töö otsimise taotlus on kehtiv,
 • oled vähemalt 25-aastane,
 • TE-büroo annab hinnangu, et koolitus parendab sinu ametialaseid oskusi või aitab sul töökohta saada,
 • oled TE-bürooga koolituse osas tööhõiveplaani raames kokku leppinud.

Millisteks õpinguteks võin saada töötutoetust?

Töötutoetusega toetatakse ainult põhitegevusena toimuvat õpet. Õppimine on põhitegevus järgnevatel juhtudel:

 • kõrgkooliõpingud,
 • gümnaasiumiõpingud või
 • õpingud, mille maht vastab põhitegevusena toimuvale õppele, näiteks 5 ainepunkti kuus või 25 õppetundi nädalas.

Õpingud peavad lõppema:

 • baaskutse-, kutse- või spetsialisti kutsekvalifikatsiooni omandamisega,
 • bakalaureuse- või kutsemagistri/magistri-/litsentsiaadikraadi omandamisega ülikoolis või kõrgkoolis,
 • eespool mainitud kvalifikatsiooni- või kraadiõppe osade sooritamisega.

Õpingutena aktsepteeritakse ka lisaõpet, täiendõpet või ülikooli- või kutsekõrgkooli õpinguid.

Link viib saidilt väljaTyö- ja elinkeinoministeriö

Iseõppimine töötutoetuse abil