Mine sisu juurde
Koulutus Vantaalla

Haridus Vantaas

Avaldatud07.06.2023
Vantaa pakub õpet ja koolitusi igas vanuses inimestele. Eelkooliealistele lastele on lai valik alusharidusasutusi ja eelkoole. Kooliealistele lastele mõeldud algkoolid ja gümnaasiumid paiknevad üle linna. Noortele ja täiskasvanutele on Vantaas mitu kutsekooli ja kutsekõrgkooli, kus saab õppida erinevaid ameteid.

Kohalik teave

Vali omavalitsus, et näha saidil liikudes teavet kohalike teenuste kohta.

Alusharidus

Vantaas on linna lasteaiad ja eralasteaiad. Vantaas pakutakse alusharidust soome, rootsi, vene ja inglise keeles. Lasteaedades õpetatakse ka soome keelt teise keelena. Alusharidust pakutakse ka linna järelevalvel olevate perepäevahoiu ja rühma perepäevahoiu vormis.

Lapsele tuleb alusharidusasutuse kohta taotleda vähemalt 4 kuud enne teenuse algust. Kui vajad alusharidusasutuse kohta kiiresti, näiteks tööle asumise või õpingute alguse tõttu, pead esitama avalduse hiljemalt kaks nädalat enne seda, kui laps kohta vajab.

Linna alushariduse kohta saad taotleda kas elektrooniliselt või paberavaldusega. Elektroonilise avalduse esitamiseks vajad oma pangakoode või elektroonilist isikukaarti. Paberblankette saab näiteks Vantaa infopunktidest ja lasteaedadest. Eralasteaedadesse, rühma perepäevakodudesse ja perepäevahoidu koha saamiseks võta otse ühendust lasteaia või perepäevahoidjaga.

Alusharidusasutustesse koha taotlemise küsimustes võid pöörduda alushariduse juhtiva teenuseüksuse poole:

tel (09) 839 50226

E kl 9.00–12.00

T–R kl 9.00–15.00

e-post: varhaiskasvatuksen.palveluohjaus(at)vantaa.fi

Loe lisaks: Alusharidus.

Eelõpe ehk koolieelne haridus

Eelõpet ehk koolieelset haridust (esiopetus) organiseeritakse linna lastepäevakodudes ning eralasteaedades ja koolide ruumides tegutsevates eelkoolipunktides. Vantaas on võimalik koolieelset haridust saada soome, rootsi ja inglise keeles.

Eelõppesse tuleb registreeruda. Avalduse võib esitada elektrooniliselt linna veebilehe kaudu või paberblanketil. Avalduse esitamise tähtaeg on jaanuaris, kuid avalduse võib esitada ka muul ajal, kui näiteks perekond kolib Vantaasse aasta keskel.

Immigrantide lastele, kelle soome keele oskus ei ole eelõppeks piisavalt hea, pakutakse ettevalmistavat õpet. Ettevalmistav õpe on mõeldud immigrandi taustaga 6-aastastele lastele. Seda organiseeritakse lastepäevakodude eelkoolirühmades. Ettevalmistavasse õppesse suunatakse lastepäevakodusse eelõppe- ehk eelkoolitaotluse esitamisega seonduvalt.

Lisateavet eelõppe, eelõppetaotluse esitamise ja ettevalmistava õppe kohta leiad Vantaa linna (Vantaan kaupunki) veebilehelt. Täiendavat teavet on võimalik küsida ka lastepäevakodudest.

Loe lisaks: Eelkool.

Põhiharidus

Vantaas on soome- ja rootsikeelsed põhikoolid (peruskoulu). Vantaas tegutseb ka rahvusvaheline kool, kus saab omandada põhihariduse inglise keeles. Lisateavet Vantaa koolide kohta saad Vantaa linna (Vantaan kaupunki) veebilehelt.

Kooli tuleb eelnevalt registreeruda. Registreerimise aeg on jaanuaris. Linna veebilehelt leiad koolide kontaktandmed ja lisateavet registreerimise kohta.

Loe lisaks: Põhiharidus.

Põhikooliks ettevalmistav õpe

Kui lapse soome keele oskus ei ole soomekeelses põhikoolis õppimiseks piisavalt hea, võib ta saada ettevalmistavat õpet (valmistava opetus).Ettevalmistava õppe käigus õpitakse soome keelt ja põhikooli õppeaineid. Õppe kestus on üldjuhul üks aasta.

Kui oled saabunud Soome hiljuti ja sul on kooliealised lapsed, pöördu oma elukohajärgse piirkonna koordinaatori (aluekoordinaattori) poole. Piirkonna koordinaator nõustab õppe organiseerimise asjus ja aitab lapse kooliskäimisega seotud küsimustes.

Noorte immigrantide põhiharidus

Vantaa Täiskasvanute Kolledžis (Vantaan aikuisopisto) saavad 17–24-aastased immigrandid läbida põhihariduse programmi ja saada põhikooli lõputunnistuse. Kui põhikool on pooleli jäänud, saab selle lõpetada ka Eira Täiskasvanute Gümnaasiumis (Eiran aikuislukio).

Link viib saidilt väljaEiran aikuislukio

Põhiõpe täiskasvanutele

Immigrandid ja põhikool

Vantaa põhikoolides on olemas oma emakeele õpe paljudes erinevates keeltes. Põhikoolides õpetatakse ka soome keelt teise keelena (suomi toisena kielenä) neile õpilastele, kelle emakeel ei ole soome, rootsi või saami keel ja kelle soome keele oskus ei ole emakeelega võrreldaval tasemel.

Kui esitad kooli astumiseks avalduse, võid ühtlasi esitada avalduse ka oma emakeele õppesse ja oma usundi õppesse. Õppesse registreerumiseks võid täita ka vormi, mille saad oma koolist. Vorm tuleb oma kooli tagastada. Oma usundi õpe võidakse organiseerida juhul, kui rühmas on vähemalt kolm õpilast.

Teavet oma emakeele ja oma usundi õpetuse kohta saad linna veebilehelt ning piirkonna koordinaatoritelt (aluekoordinaattorit).

Kutseõpe

Kutseõpet organiseerivad Vantaas Vantaa kutsekool Varia, kaupmeeste kaubanduskool MERCURIA ning ühingu TTS Työtehoseura ry Vantaa osakond.

Varias organiseeritakse ka ingliskeelset õpet ning eelkõige immigrantidele mõeldud soomekeelset kutseõpet.

Õppeasutus Careria korraldab kutseõpet täiskasvanutele.

Vantaas asub ka Finavia Avia College, mis valmistab ette lennundusvaldkonna spetsialiste.

Loe lisaks: Kutseõpe.

Link viib saidilt väljaVantaan kaupunki

Kutseõpe

Link viib saidilt väljaVantaan ammattiopisto Varia

Kutseõpe

Link viib saidilt väljaMERCURIA kauppiaitten kauppaoppilaitos

Kutseõpe

Link viib saidilt väljaTTS Työtehoseura ry:n Vantaan toimipaikka

Kutseõpe

Gümnaasium

Vantaas saad õppida gümnaasiumis (lukio) soome, rootsi või inglise keeles. Ingliskeelset õpet pakub Tikkurila gümnaasiumi IB (rahvusvaheline bakalaureaat) suund. Vantaas on ka täiskasvanute gümnaasium.

Loe lisaks: Gümnaasium.

Gümnaasiumi- või kutseõppeks ettevalmistav koolitus TUVA

Kui soovid enne gümnaasiumisse või kutsekooli kandideerimist saada lisateadmisi ja -oskusi, võid kandideerida gümnaasiumi- või kutseõppeks ettevalmistavale ehk TUVA-koolitusele. TUVA-koolitusel saad parandada oma põhikooli hindeid ja ka soome keele oskust.

Vantaal korraldab TUVA-koolitusi Varia kutsekool koos Lumo ja Vaskivuori gümnaasiumiga.

Link viib saidilt väljaVantaan kaupunki

TUVA-koolitus

Link viib saidilt väljaVantaan ammattiopisto Varia

Teave TUVA-koolituse kohta

Tugi ja juhendamine noortele

Ohjaamo

Kui oled alla 30-aastane, võid saada nõuandeid ja juhendamist Ohjaamo-teenusest. Ohjaamo-teenuse personal aitab sind, kui sul puudub töö- või õppekoht. Võid küsida ka muude asjade kohta, näiteks elamise või rahaasjade kohta.

Kipinä

Kui oled alla 29-aastane vantaalane ja sul pole õppe- ega töökohta, võid saada nõu ja juhiseid Kipinäst. Helista ja broneeri aeg. Ilma aega broneerimata võid külastada Kipinät teisipäeviti ja kolmapäeviti kl 12.00–18.00. Lisateavet leiad veebilehelt.

Kipinä

Ratatie 2, Tikkurila

Tel 050 312 4372

Kõrgharidus

Vantaas on kaks kutsekõrgkooli (ammattikorkeakoulu) – Laurea ja Metropolia. Need koolid pakuvad õppimisvõimalusi paljudel erinevatel erialadel. Lisateavet õppekavade ja sisseastumistingimuste kohta saab õppeasutuste veebilehtedelt.

Vantaas on ka Helsingi Ülikooli Avatud Ülikooli (avoin yliopisto) osakondi, mis annavad kõrghariduse ja pakuvad ka täiendkoolitust.

Loe lisaks: Kutsekõrgkoolid, Ülikoolid.

Link viib saidilt väljaVantaan kaupunki

Kõrgharidus

Link viib saidilt väljaMetropolia

Kutsekõrgkool

Muid õppimisvõimalusi

Vantaa Täiskasvanute Koolis (Vantaan aikuisopisto) võid õppida näiteks keeli, käsitööd ja toiduvalmistamist või osaleda rühmatreeningutel. Kursused on tasulised ja neid organiseeritakse nii päevasel kui õhtusel ajal. Täiskasvanute Kool organiseerib kursusi ka immigrantidele. Lisateavet leiad Vantaa linna veebilehelt..

Loe lisaks: Õppimine kui harrastus.

Link viib saidilt väljaKansalais- ja työväenopistot Helsinki Espoo Vantaa

Kursuste otsinguteenus