Mine sisu juurde
Lastensuojelu

Lastekaitse

Avaldatud06.06.2024
Igal lapsel on õigus heale ja turvalisele lapsepõlvele. Lastekaitse tähendab seda, et sotsiaaltöötajad aitavad probleemsetes olukordades lapsi ja peresid. Probleemidesse püütakse sekkuda enne seda, kui need liiga suureks kasvavad.

Lapse heaolu

Soomes saavad pered erinevates elusituatsioonides abi ja tuge.

Lasteaed, kool ja nõustamiskeskus jälgivad lapse heaolu ja arengut mitmel moel. Kui töötajad on lapse olukorra pärast mures, püüavad nad last ja peret toetada. Perekond võib ka ise nendelt teenuseosutajatelt abi küsida.

Abi ja nõu annavad ka:

  • heaolupiirkondade lastele ja peredele teenuste osutajad,
  • organisatsioonid ja ühendused,
  • kogudus ja muud usuühendused.

InfoFinlandi lehelt Probleemid perekonnas leiad teavet laste ja noorte probleemide kohta ning selle kohta, kust võid keerulistes perekondlikes olukordades abi saada.

Mõnikord ei suuda vanemad lapse heaolu eest hoolt kanda. Sellisel juhul peab pere olukorda sekkuma ühiskond. Lastekaitses on kõige olulisem lapse huvide kaitsmine.

Lastekaitse toetab probleemsetes olukordades peresid

Kontakt lastekaitsega saab alguse lastekaitseavaldusest (lastensuojeluilmoitus). Lastekaitseavalduse võib teha kes iganes, kes pere heaolu pärast muretseb. Lastekaitseametnikega võib ühendust võtta näiteks lapse õpetaja.

Lastekaitsest (lastensuojelu) võib ise abi paluda näiteks siis, kui vanemad on kurnatud või perekonnas leiab aset keeruline elumuutus. Lastekaitse toetab peret ka siis, kui laps või noor tarvitab näiteks uimasteid või paneb toime kuritegusid.

Pärast lastekaitseteadet selgitab töötaja välja lapse olukorra. Kui laps ja pere vajavad tuge, saab alguse lastekaitse kliendisuhe. Lastekaitsetöös on alati eesmärgiks koostöö vanematega.

Lastekaitsel on perede aitamiseks mitmesugused meetmed. Last püütakse alati aidata esmalt nii, et ta saaks elada oma kodus. Levinumad lastekaitseteenused on avahooldusteenused (avohuollon palvelut), vestlused, suunamine, nõustamine ja peresotsiaaltöö. Sotsiaaltöötaja saab organiseerida perele näiteks koduabi teenuse (kotiapu) või tugiisiku (tukihenkilö).

Kui peres esineb vägivalda või uimastite väärkasutust, sekkub olukorda lastekaitse sotsiaaltöötaja. Kui lapse jaoks ei ole kodus turvaline olla või kui lapsega seotud olukord on äärmiselt raske, võib lastekaitse teha otsuse lapse asendushooldusele paigutamise (sijoitus) või hooldusse võtmise (huostaanotto) kohta. Sel juhul elab laps näiteks asendusperes ja saab koju tagasi minna alles siis, kui sinna naasmine on turvaline. 

Lastekaitse tugineb seadusele

Lastekaitse tugineb lastekaitseseadusele ja rahvusvahelistele konventsioonidele. Lastekaitseseadus puudutab kõiki Soomes elavaid lapsi. See ei sõltu nende kodakondsusest, usundist ega kultuurist.

Lisateavet lastekaitse kohta

Saidil lastensuojelu.info on paljudes keeltes teavet lastekaitse ja lastega peredele mõeldud teenuste kohta Soomes. Saidilt leiad ka lastekaitsesõnastiku, mis selgitab, mida erinevad mõisted tähendavad.