Mine sisu juurde
Omaisuus avioerossa

Vara abielu lahutamise korral

Avaldatud13.04.2022
Abielu lõppedes võite ühiselt kokku leppida, kuidas vara jagatakse. Samuti võite kokku leppida, kumb teist jääb elama senisesse ühisesse kodusse.

Abi vara jagamisel

Kui te ei suuda vara jagamises üksmeelele jõuda, võib üks abikaasadest nõuda vara jagamist (ositus). Vara jagamise võib teha koheselt, abielulahutuse avalduse esmakordsel sisseandmisel. Seega ei ole vaja oodata kuuekuulise järelemõtlemisaja möödumist.

Kui olete nõudnud ühisvara jagamist, määrab esimese astme kohus ametiisiku, kelle ülesandeks on ühisvara jagamine (pesänjakaja). Ametiisikule tuleb maksta tasu tehtud töö eest.

Vara jagamise algul tuleb esitada aruanne, millest selgub, kui palju vara ja võlgu kummalgi abikaasal on. Veebilehelt lakiopas.com saad teavet vara jagamiseks vajalike dokumentide kohta.

Lisateavet vara jagamise kohta leiad justiitsministeeriumi veebilehelt.

Kas vara jagatakse võrdselt või mitte?

Üldjuhul jagatakse vara abielulahutuse korral võrdselt. Erandjuhul vara ei jagata võrdselt. Sel juhul võidakse vara jagada kokkuleppel. See tähendab, et konkreetses olukorras võidakse arvestada sellega, mis on mõistlik. Näiteks kui abielu on kestnud alla viie aasta, siis vara ei jagata tingimata võrdselt.

Vara kokkuleppelist jagamist on võimalik teha vaid juhul, kui üks abikaasadest seda eraldi nõuab.

Kui olete sõlminud abieluvaralepingu, siis sõltub vara jagamine lepingus kokkulepitust.