Mine sisu juurde
Omaisuus avioerossa

Vara abielu lahutamise korral

Avaldatud31.05.2023
Abielu lõppedes võite ühiselt kokku leppida, kuidas vara jagatakse. Sellel lehel selgitame, kuidas toimub vara jagamine Soomes ja kust saad abi juriidilistes küsimustes.

Kui abielu lõpeb, võib vara jagamine olla keeruline protsess. Saate koos kokku leppida, kuidas vara ja võlgu jagada. Abi võite küsida ka juristilt.

Kui teil on eluasemelaen, on oluline kokku leppida, kuidas seda jagate. Samuti võite kokku leppida, kumb teist jääb elama senisesse ühisesse kodusse.

Abi vara jagamisel

Kui te ei suuda vara jagamises üksmeelele jõuda, võib üks abikaasadest nõuda vara jagamist (ositus). Vara jagamise võib teha koheselt, abielulahutuse avalduse esmakordsel sisseandmisel. Seega ei ole vaja oodata kuuekuulise järelemõtlemisaja möödumist.Kui olete nõudnud ühisvara jagamist, määrab esimese astme kohus ametiisiku, kelle ülesandeks on ühisvara jagamine (pesänjakaja). Ametiisikule tuleb maksta tasu tehtud töö eest.

Vara jagamise algul tuleb esitada aruanne, millest selgub, kui palju vara ja võlgu kummalgi abikaasal on.

Varade ja võlgade välja selgitamiseks tuleks kasutada asjatundja abi. Näiteks saab selles aidata jurist.

Abielulahutusega seotud õigusküsimuste kohta annavad teavet riigi õigusabibürood (oikeusaputoimistot), eraadvokaadid ja teised õigusala spetsialistid.

Kas vara jagatakse võrdselt või mitte?

Üldjuhul jagatakse vara abielulahutuse korral võrdselt. Erandjuhul vara ei jagata võrdselt. Sel juhul võidakse vara jagada kokkuleppel. See tähendab, et konkreetses olukorras võidakse arvestada sellega, mis on mõistlik. Näiteks kui abielu on kestnud alla viie aasta, siis vara ei jagata tingimata võrdselt.

Vara kokkuleppelist jagamist on võimalik teha vaid juhul, kui üks abikaasadest seda eraldi nõuab.

Kui olete sõlminud abieluvaralepingu, siis sõltub vara jagamine lepingus kokkulepitust.

Rahvusvahelised abielud

Kui sul või sinu abikaasal on rahvusvaheline taust, võivad mõningaid õiguslikke küsimusi mõjutada mõne muu riigi seadused.

Võid küsida nõu juristilt, kellel on nendes küsimustes kogemusi.