Mine sisu juurde
Ihmiskauppa ja pakkotyö

Inimkaubandus ja sunnitöö

Avaldatud11.04.2024
Inimkaubandus on näiteks teise inimese sundimine tegema tasuta tööd. Inimkaubandusega kaasneb sageli ka vägivald või sellega ähvardamine. Sellelt lehelt saad teavet selle kohta, kust inimkaubanduse ohvrid võivad abi saada.

Inimkaubandus on Soomes kuritegu. Inimkaubandus on näiteks:

  • tööle sundimine, mille eest makstakse liiga vähe palka või ei maksta üldse,
  • prostitutsioonile sundimine,
  • kerjamisele või kuritegude toimepanemisele sundimine,
  • abielluma sundimine.

Kas ma olen inimkaubanduse ohver?

Võid olla inimkaubanduse ohver, kui:

  • keegi sunnib sind tegema asju, mida sa teha ei soovi,
  • keegi ähvardab sind või sinu perekonda vägivallaga,
  • keegi ähvardab sinu peale ametiasutustele kaevata, kui sa ei tee nii, nagu tema tahab,
  • keegi takistab või jälgib sinu käike,
  • sa ei saa vabalt oma olukorrast teistele rääkida.

Inimkaubanduse ohvrid võivad olla naised, mehed või lapsed. Tegijateks võivad olla elukutselised kurjategijad, aga ka ohvri tuttavad, sõbrad või sugulased.

Abi inimkaubanduse ohvrile

Inimkaubanduse ohvrid võivad saada abi. Kui kahtlustad, et oled inimkaubanduse ohver, võta ühendust Inimkaubanduse ohvrite abistamissüsteemiga (Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä). Kontaktandmed leiad veebilehelt ihmiskauppa.fi.

Kuriteoohvrite valvekeskus

Kui oled kuriteoohver, võid saada tuge ja nõu kuriteoohvrite valvekeskusest. Saad kuriteoohvrite valvekeskusega võtta ühendust telefoni teel, vestlusakna kaudu või tulla teeninduspunkti kohale. Kuriteoohvrite valvekeskus (Rikosuhripäivystys) pakub ka tasuta õigusnõustamist.

Kui sind on sunnitud prostitutsioonile, võid saada abi ka tugipunktist Pro-tukipiste. Tugipunkte on Helsingis, Tamperes ja Turus. Kontaktandmed leiad Pro-tukipiste veebilehelt.

Elamisluba inimkaubanduse ohvrile

Kui oled sattunud inimkaubanduse ohvriks või sinu puhul on selleks põhjendatud kahtlus, võidakse sulle anda Soome elamisluba. Inimkaubanduse ohvrina elamisloa taotlemiseks pead viibima Soomes. Kui oled eriti haavatavas olukorras, võid saada tähtajatu elamisloa. Lisateavet inimkaubanduse ohvriks sattunu elamisloa kohta saad migratsiooniametist.

Elamisluba või tõend tööandjapoolse ärakasutamise tõttu

Kui sul juba on Soome elamisluba ja oled sattunud tööandjapoolse ärakasutamise ohvriks, saad taotleda elamisloa pikendamist või laiendatud töötamisõiguse tõendit tööandjapoolse ärakasutamise tõttu. Taotle elamisloa pikendamist tööandjapoolse ärakasutamise tõttu, kui sinu praegune elamisluba hakkab lõppema ja sul ei ole veel uut tööandjat. Taotle tõendit tööandjapoolse ärakasutamise tõttu, kui sul on kehtiv elamisluba ja uus tööandja. Tõendi või pikendatud elamisloaga saad töötada mis tahes valdkonnas.