Mine sisu juurde
Muutto pois Suomesta

Soomest ärakolimine

Avaldatud17.05.2024
Soomest ära kolides ära unusta sellest teavitada ametiasutusi. Teise riiki elama asumine võib mõjutada näiteks sinu sotsiaalset kaitset või elamisluba.

Kolimisteatis ametiasutustele

Kui kolid Soomest välisriiki, pead ärakolimisest teavitama Digi- ja rahvastikuandmete ametit (Digi- ja väestötietovirasto). Võid esitada kolimisteatise veebis või blanketil, mille saad postkontorist või Digi- ja rahvastikuandmete ameti teeninduskohast.

Kui kolid Soomest alaliselt ära või viibid kaks aastat järjest välismaal, siis sinu elamisluba tühistatakse. Võid esitada Immigratsiooniametile (Maahanmuuttovirasto) taotluse, et elamisluba ei tühistataks. Taotluse pead esitama enne seda kui oled välisriigis kaks aastat elanud.

Lisateavet teema kohta leiad InfoFinlandi alamlehelt Kas ma võin elamisloa kaotada?

Välisriiki kolimine ja sotsiaalkaitse

Kui kolid välismaale elama, pead sellest teatama Kelale, kui saad Kelast toetusi või kui sul on Euroopa ravikindlustuskaart.

Kui sulle makstakse Kela toetusi, siis õigus neile säilib, kui sinu välisriigis viibimine kestab 6 kuud või vähem. Sel juhul peetakse välisriigis viibimist ajutiseks ja sellest ei ole vaja tingimata Kelat teavitada.

Kui sinu välisriigis viibimine kestab 3–6 kuud, oleks hea, et teavitaksid sellest Kelat, kui:

  • saad üldist eluasemetoetust,
  • saad lastehoiu toetust, või
  • pead ostma apteegist retseptiravimeid rohkem kui 3 kuuks.

Kui lähed tööle EL-i või EMP riiki, lähed töötamise ajaks oma töökohariigi sotsiaalkaitse alla, isegi kui see kestab alla 6 kuu. Sel juhul ei ole sul õigust Kela toetustele.

Kui kolid välisriiki kauemaks kui 6 kuuks, siis peetakse sinu ärakolimist alaliseks. Sinu õigus Kela toetustele lõppeb sel juhul ärakolimise ajal. Mõnel juhul võid siiski säilitada oma õigused Kela toetustele, isegi kui oled välisriigis üle 6 kuu.

Kui oled välisriigis ja sul on õigus Kela toetustele, teavita alati Kelat, kui sinu tingimused muutuvad. Kui näiteks sinu peresuhted muutuvad või kui asud tööle, siis võib see mõjutada sinu õigust saada Kela toetusi.

Lisateavet Soome sotsiaalkaitse kohta leiad Kela veebilehelt ja InfoFinlandi lehelt Soome sotsiaalne kaitse.

Pagulaste, varjupaigataotlejate ja sisserändajate vabatahtlik tagasipöördumine

Kui soovid oma kodumaale tagasi pöörduda, võid teatud juhtudel saada selle jaoks vabatahtliku tagasipöördumise toetust. Toetus on kas raha või teenus. Rahasumma suurus sõltub sellest mis riiki naased. Teenus on näiteks see, et saad abi korteri või töökoha otsimisel selles riigis, kuhu naased.

Võid saada toetust, juhul kui:

  • oled turvakohataotleja ja sinu taotluse käsitlemine on pooleli
  • oled saanud oma turvakohataotlusele eitava otsuse
  • oled inimkaubanduse ohver ja sinul ei ole koduvalda Soomes
  • sinul on ajutine elamisluba riigist väljasaatmise tõkestamise tõttu
  • oled saanud ajutise kaitse
  • sinu rahvusvahelise kaitse staatus Soomes on tühistatud või lõpetatud ja sind on otsustatud välja saata.

Kui sa oled vastuvõtukeskuse klient, võid taotleda vabatahtliku tagasipöördumise toetust oma vastuvõtukeskusest. Kui sa ei ole vastuvõtukeskuse klient, võid taotleda toetust Immigratsiooniametist.