Mine sisu juurde
Työelämän ongelmat

Tööelu probleemid

Avaldatud28.11.2022
Kui sul on töö juures probleeme, räägi kõigepealt oma ülemusega. Abi saad ka oma töökoha usaldusisikult või ametiühingust. Sellelt lehelt leiad vastused tööelus ette tulla võivatele probleemidele.

Kust saan abi tööelu probleemide korral?

Vestle oma ülemusega. Kui see ei aita, pöördu töökoha usaldusisiku poole. Kui töökohal ei ole usaldusisikut ja oled ametiühingu liige, pöördu oma ametiühingu poole.

Soome Ametiühingute Keskliit SAK pakub tasuta töösuhte alast nõustamist. Võid saada nõu ka siis, kui sa pole ametiühingu liige. Juristid vastavad sinu küsimustele soome ja inglise keeles. Nõu antakse nii telefoni kui e-kirja teel:

tel 0800 414 004, E kl 14–17, T ja K kl 9–11 ja 12–15.
workinfinland(at)sak.fi

Võid helistada ka töökaitseametkondade riiklikule nõustamistelefonile:

tel 0295 016 620
E–R kl 9–15.

Minu töösuhe lõpeb varsti. Kuidas see minu elamisluba mõjutab?

Olukord sõltub sellest, milline elamisluba sul on.

Kui sinu elamisluba puudutab vaid teatud tööandjat, taotle uut töötaja elamisluba. Uue töötaja elamisloa taotlemiseks peab sul olema uus töökoht. Elamisluba saad taotleda ka mingil muul alusel. Loe elamisloa aluste kohta lisaks InfoFinlandi jaotist Mitte-EL-i kodanikud.

Kui sinu töösuhe lõpeb enne elamisloa lõppemist, teata sellest immigratsiooniametile kirjalikult. Teate võib edastada ka sinu tööandja.

Kui sinu elamisluba on väljastatud teatud kutsealale, saad vahetada töökohta kutseala siseselt.

Teavet töötaja ja ettevõtja elamislubade kohta leiad lehtedelt Soome tööle ja Soome ettevõtjaks. Loe töö otsimise kohta Soomes lisaks lehelt Töö Soomes. Lisateavet töötushüvitise taotlemise kohta leiad lehelt Töötuskaitse.

Mulle on makstud liiga vähe palka. Mida teen?

Kontrolli alati palgalehelt, et oled saanud palka õiges määras.

Kui oled saanud liiga vähe palka, taotle tööandjalt makstud töötasu korrigeerimist. Kui tööandja ei maksa õiget palka, küsi nõu regionaalhaldusameti töökaitseosakonnast või oma ametiühingust.

Kui sa ei suuda tööandjaga töötasu maksmises kokkuleppele jõuda, tuleb asi kohtus lahendada. See on siiski viimane võimalus.

Minu tööandja sooviks maksta palka ainult sularahas. Kas nii tohib teha?

Tööandja peaks kandma palga sinu pangakontole. Palka tohib maksta sularahas vaid siis, kui mingeid muid võimalusi ei ole. Nii tehakse näiteks siis, kui sul ei ole pangakontot.

Kui sulle makstakse palka sularahas, pead andma tööandjale palga maksmise kohta allkirjastatud tõendi. Nii on võimalik tõendada, et sulle tõesti on palka makstud.

Minu tähtajaline töösuhe lõppes, kuid mulle ei makstud välja viimast palka (lõpparvet). Mida peaksin tegema?

Küsi tööandjalt, millest töötasu maksmisega viivitamine on tingitud. Nõua tööandjalt töötasu maksmist. Esita nõue kirjalikus vormis.

Kui oled ametiühingu liige, saad küsida abi oma liidult. Kui sa ametiühingusse ei kuulu, pöördu näiteks töökaitseametnike poole.

Lõpetasin töö viimases töökohas, kuid ma pole saanud töötunnistust. Kuidas saan töötunnistuse?

Tööandja ei pruugi omal algatusel sulle töötunnistust väljastada. Kui soovid töötunnistust, siis avalda selleks soovi. Tunnistus tuleb sulle edastada võimalikult peatselt.

Kui oled taotlenud töötunnistust, aga pole seda saanud, pöördu töökaitseametnike poole. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Töötunnistus.

Tunnen, et mind koheldakse töö juures sobimatult. Mida saan teha?

Kõiki töötajaid tuleb kohelda võrdselt ja mittediskrimineerivalt. Seaduse järgi ei tohi kedagi diskrimineerida näiteks järgmistel põhjustel:

  • töösuhte vorm,
  • vanus,
  • sugu,
  • etniline taust,
  • tervislik seisund,
  • usuline veendumus,
  • seksuaalne suundumus.

Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Diskrimineerimine ja rassism.

Peale diskrimineerimise võib töökohtades esineda ka muud sobimatut kohtlemist, nagu kiusamist või seksuaalset ahistamist.

Räägi sellest esmalt oma ülemusele. Kui sa temalt abi ei saa, pöördu töökoha töökaitsevoliniku või usaldusisiku poole. Kui asi töökohal ei lahene, pöördu töökaitseametnike või oma ametiühingu poole.

Kui sinu ülemus sind sobimatult kohtleb, teata sellest töökaitseametnikele. Võid teha avalduse kas oma nimega või anonüümselt.

Mind sunnitakse tegema tööd, mille eest palka ei maksta. Minu tööandja ähvardab mind vägivallaga. Kust saaksin abi?

Sul on õigus saada abi ja kaitset. Soome seaduste kohaselt tuleb töötajaid hästi kohelda ja maksta töötasu. Inimkaubandus on Soomes kuritegu. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Inimkaubandus ja sunnitöö. Teavet töötajate õiguste ja kohustuste kohta Soomes leiad InfoFinlandi lehelt Töötaja õigused ja kohustused.