Mine sisu juurde
Työnteko-oikeus Suomessa

Soomes töötamise õigus

Avaldatud15.02.2024
Uuri eelnevalt, kas vajad töötamiseks eraldi elamisluba. Seda mõjutab näiteks see, millisest riigist Soome elama asud. Tööandjal on samuti kohustus veenduda, et sul on Soomes töötamise õigus.

Kui sa pole Soome kodanik, pead tööandjale Soomes töötamise õigust tõendama. Sinu töötamise õigus sõltub sinu kodakondsusest ja riigist, kust hakkad ümber asuma. Kui sul on Soome elamisluba, näed töötamise õigust elamisloakaardilt.

Näita tööandjale kas passi, ametlikku reisidokumenti või elamisloakaarti. Sul on õigus oma passi ja elamisluba enda käes hoida. Tööandjal on ainult õigus neid näha. Tööandja teeb tavaliselt sinu töötamise õiguse alusest koopia, sest seaduse järgi tuleb seda töökohas säilitada.

Kui Soomes viibimiseks on mingi muu põhjus kui töö

Kui sul on juba olemas Soome elamisluba mingil muul alusel, näiteks peresidemete alusel, võib sul olla õigus Soomes töötada. Sel juhul ei vaja sa töötamiseks eraldi elamisluba. Elamisloakaardilt ja elamisloa otsusest saad kontrollida, kas sul on õigus Soomes töötada.

Õppuri töötamisõigus

Kui oled mõne muu riigi kodanik, on sul teatud tingimustel õigus töötada õppuri elamisloaga. Võid teha osalise tööajaga tööd maksimaalselt keskmiselt 30 tundi nädalas. Võid töötada täistööajaga, kui teed lõputööd või oled oma erialaga seotud tööpraktikal.

Loe teema kohta täpsemalt InfoFinlandi lehtedelt Soome õppima.

Pereliikme töötamisõigus

Kui oled mõne muu riigi kodanik ja oled saanud elamisloa peresidemete alusel, on sul Soomes piiramatu töötamisõigus kogu elamisloa kehtivusaja jooksul.

Loe täpsemalt pereliikme elamisloa taotlemise kohta InfoFinlandi lehtedelt Pereliige Soomes ja Elamisluba abikaasale.

Varjupaigataotleja töötamisõigus

Saad Soomes teha palgatööd, kui sinu varjupaigataotluse esitamisest on möödunud kolm või kuus kuud. Piirang on kolm kuud, kui esitasid varjupaiga taotlemisel kehtiva passi või muu reisidokumendi. Kui sa ametkonnale koos varjupaigataotlusega kehtivat reisidokumenti ei esitanud, saad teha Soomes palgatööd, kui sinu varjupaigataotluse esitamisest on möödunud kuus kuud. Töötamisõigus kestab seni, kuni oled saanud oma varjupaigataotlusele jõustunud otsuse. Otsuses öeldakse sulle, kas sinu töötamisõigus on endiselt kehtiv või mitte.

Loe täpsemalt Soomes varjupaiga taotlemise kohta InfoFinlandi lehelt Varjupaik Soomest.

Ajutise kaitse taotleja töötamisõigus

Sul on õigus Soomes töötada ja õppida kohe, kui oled esitanud ajutise kaitse taotluse. Pärast seda, kui sulle on väljastatud elamisluba, on sul õigus saada ka TE-büroost (TE-toimisto) töötutele tööotsijatele mõeldud teenuseid.

Loe täpsemalt ajutise kaitse kohta InfoFinlandi lehelt Ajutine kaitse Soomes.

Kas töötamisõigus võib katkeda?

Taotle elamisloa pikendamist enne, kui sinu elamisluba lõppeb. Kui taotled elamisloa pikendamist pärast elamisloa kehtivusaja lõppu, siis sinu tööõigus lõppeb. Anna tööandjale menetlusse antud taotluse (hakemuksen vireilläolo) koopia ja uue elamisloa koopia kohe pärast selle kättesaamist.

Loe täpsemalt elamisloa pikendamise taotlemise kohta InfoFinlandi lehelt Elamisloa pikendamine

Kui sinu elamisõiguse või muu töötamisõiguse alused muutuvad, teavita sellest viivitamatult oma tööandjat.

Kui sul pole elamisluba või sa pole kindel, kas sul on töötamisõigus, saad selle kohta küsida migratsiooniametist (Maahanmuuttovirasto) e-kirja teel. Loe juhiseid migratsiooniameti (Maahanmuuttovirasto) veebilehelt. 

Soomes töötamine ilma töötamisõiguseta on ebaseaduslik.

Link viib saidilt väljaSuomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

Välismaalasest töötaja

Lähetatud töötaja

Kui teises riigis tegutsev tööandja on sind Soome tööle saatnud, oled nn lähetatud töötaja (lähetetty työntekijä).  

Kui sul on mõne teise EL-i riigi, mitte Soome elamisluba, on sul üldjuhul vaja Soomes töötamiseks elamisluba. Teatud juhtudel võid töötada ka ilma elamisloata. Uuri oma Soomes töötamise õigust migratsiooniameti (Maahanmuuttovirasto) veebilehelt. Kui sul on ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja elamisluba (ICT elamisluba (ICT-oleskelulupa)), võid tulla Soome tööle maksimaalselt 90 päevaks.