Mine sisu juurde
Koulutus Turussa

Haridus Turus

Avaldatud08.03.2022

Kohalik teave

Vali omavalitsus, et näha saidil liikudes teavet kohalike teenuste kohta.

Leidub teema kohta tähtsat teavet lehel Haridus.

Eelkool

Turus pakutakse nii soome- kui rootsikeelset eelkooliharidust. Eelkool on mõeldud kõikidele lastele üks aasta enne lapse kooli algust. Eelkooli rühmad tegutsevad nii lasteaedades kui ka koolides. Eelkool algab augustis, registreerimine on jaanuaris. Eelkooli registreerutakse elektrooniliselt või saates registreerimisvormi sellesse lasteaeda, kuhu soovitakse eelkoolikohta.Lisateavet eelkooli kohta on saadaval linna kodulehel. Lisateavet annavad ka lasteaedade juhatajad.

Alusharidus

Loe lisaks:

Link viib saidilt väljaTuru linn

Eelkool

Põhiharidus

Turu linna koolides pakutakse soomekeelset põhiharidust 33 koolis, rootsikeelset põhiharidust 5 koolis ja inglisekeelset Turu rahvusvahelises koolis. Linna koolidele lisaks on Turus veel Turu normaalkool (Turun normaalikoulu) ja Turu Steinerkool (Turun Steiner-koulu). Turus on ka koole, kus lapsed saavad õppida osaliselt vene, saksa, prantsuse või inglise keeles.

Õpilase oma kool määratakse reeglina õpilase koduse aadressi järgi ja laps läheb harilikult elukoha järgsesse kooli.

Laps registreeritakse põhikooli esimesse klassi elektroonilise avaldusega. Registreerimine algab igal aastal jaanuaris. Samaaegselt võib lapse registreerida kaoma emakeele tundidesse , mis täiendavad põhiharidust. Teistesse klassidesse registreerimiseks tuleb võtta ühendust kooli direktori või juhatajaga.Kui laps kolib välismaalt Soome ja ei oska soome keelt, õpib ta alguses ettevalmistavas klassis. Põhihariduseks ettevalmistav õpetus kestab umbes kümme kuud. Laps alustab ettevalmistavas õppes kohe peale Turusse elama asumist.

Lapsed, kelle emakeel on muu kui soome või rootsi keel või nad on mitmekeelse taustaga, võivad valida õppeaineks soome või rootsi keele teise keelena koos kirjandusega. Turus on võimalik õppida oma emakeelt, mis täiendab põhiharidust, rohkem kui 20 keeles.

Koolides võib saada ka omakeelset õpet või tugiõpet soome keeles, kui õpilane vajab õppekeele ja muude õpioskuste arendamiseks tuge.

Lisateavet ja abi on võimalik saada kõikidest põhikoolidest.

Pered, kes asuvad Soome elama ning, kelle põhikooli vanuses lapsed ei oska veel soome keelt, võivad võtta ühendust ettevalmistava õppe kontaktõpetajaga numbril 044 9075 431.

Põhiharidus noortele ja täiskasvanutele

Kui noor või täiskasvanu ei ole käinud koolis või tema põhihariduse omandamine on pooleli, võib ta selle omandada. Kui noor tuleb Soome elama 14–16-aastasena, võib ta õppida põhihariduse ettevalmistavas klassis. Õpikohustuse vanuse piiri ületanud noored ja täiskasvanud võivad osaleda täiskasvanutele suunatud põhihariduse alghariduse õppekava või põhikooli õppekava õppes või sooritada osa õpingutest. Põhihariduse õppekavasse võib kuuluda ka lugemis- ja kirjutusoskuse omandamine.

Loe lisaks:

Link viib saidilt välja

Kui alla 17-aastane laps või noor ei oska soome keelt, alustab ta õpinguid ettevalmistavas klassis. Ettevalmistavas klassis õpib ta soome keelt ja muid õppeaineid väikeses õpperühmas umbes aasta. Ettevalmistava õpetuse klasse on Turus mitmes koolis.

Õpilane võetakse vastu sünniaasta järgi ja sügissemestril alustav õpilane peab olema alla 17-aastane. Kui noor saab kevadsemestril 17-aastaseks, saab ta rühmas jätkata kuni õppeaasta lõpuni ning minna alles sügissemestri alguses üle täiskasvanute põhihariduse ehk AIPE rühma.

Põhiharidus

Kutseõppeks ettevalmistav koolitus ja oma emakeele õpetus sisserändajatele

Kutsehariduse ettevalmistav õpe ehk TUVA

Kutseõppele või gümnaasiumiharidusele võib eelneda diplomiõppeks ettevalmistav ehk TUVA õpe.Koolituse eesmärk on parandada õpilase edasiõppimise võimalusi. Koolituse ajal võib parandada õppimise- ning elamisoskusi, keeleoskust, mõelda, mida õppida ja tutvuda erinevate ametitega. Baaskutseõppe õppekohta saab taotleda üleriigilise vastuvõtusüsteemi kaudu ning õppeasutusest otse pideva vastuvõtu alusel. Iga õpilasega tehakse individuaalne õppekava, kus lepitakse kokku õppekava maht ja õpingute kestus (maksimaalselt üks aasta). Koolitusel osalevatel õpilastel on õigus saada õppe- ja koolitranspordi toetust.

Turus korraldavad TUVA-õpet Turu Kutsehariduskool ja Turu Täiskasvanute koolituskeskus ja Turu kristlik kool (Turun ammatti-instituutti, Turun Aikuiskoulutuskeskus, Turun kristillinen opisto).

Kutseharidus

Kutsehariduse saab Turus omandada mitmes kutseõppeasutuses. Valida saab rohkem kui 30 erineva õppekava vahel. Õppekohta saab taotleda üleriigilise vastuvõtusüsteemi kaudu ning õppeasutusest otse pideva vastuvõtu alusel. Tööhõivekoolituste õppekohta taotletakse tööhõiveteenuste kaudu. Õpilepingu eelduseks on tööleping. Õppekohta taotletakse õpilepingu büroo kaudu.

Õpingud sisaldavad töökohapõhist õpet, kontaktõpet ning distantsõpet. Õpilasid toetatakse ja juhendatakse õpingute ajal, samuti aidatakse teha õpingute järgseid plaane. Koolituse maht ja kestus sõltub õpilase edenemiskiirusest, varasematest õpingutest ja töökogemusest. Kutsediplom annab õiguse jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Link viib saidilt väljaoppisopimus.turku.fi

Oppisopimus

Loe lisaks:

Kutseharidus

Gümnaasium

Turus on 9 päevast gümnaasiumi ja üks peamiselt õhtuti töötav täiskasvanute gümnaasium. Õhtugümnaasiumis korraldatakse ka välismaalastele suunatud kursuseid.

Üks Turu gümnaasiumitest on rootsikeelne. Gümnaasiumi lõputunnistuse võib saada ka õppides inglise keeles, sooritades International Baccalaureate (IB) -eksamid Turu Normaalkooli Gümnaasiumis või Turu rahvusvahelise kooli gümnaasiumis.

Loe lisaks:

Gümnaasium

Turu Täiskasvanute koolituskeskus

Turu Täiskasvanute koolituskeskus (AKK) on täiskasvanute kutseõppe koolituskeskus, kus saab omandada kutsehariduse erinevatel erialadel. Turu AKK-s saab sooritada teatud ametites töötamisel nõutavate lubade eksameid. AKK-s on ka soome keele kursusi ja spetsiaalseid sisserändajatele suunatud koolitusi.

Turu AKK õppetöö toimub kahes kohas, Artukaises ja Kärsämäel.

Kõrgharidus

Turus on võimalik omandada kõrghariduse paljudel erialadel. Turus on ülikool, rootsikeelne Åbo Akademi ja neli kutsekõrgkooli, millest üks on rootsikeelne. Enamus kõrghariduse õppekavadest läbitakse soome keeles. Peaaegu kõikides kõrgkoolides on muidugi ka inglisekeelseid õppeprogramme.

Turu ülikoolis pakutakse välismaalastele mõeldud nõustamisteenust, kust sisserändajad saavad nõu seoses kõrgharidusega ja sellega seotud tööturuga.

Muid õppimisvõimalusi

Turus on palju õppimisvõimalusi, mis on avatud kõigile. Need õpingud on reeglina tasulised.

Avatud ülikoolis ja avatud kõrgkoolis võib omandada kõrgharidust.

Turu soomekeelne rahvaülikool, Åbo svenska Arbetarinstitut ja Aurala rahvaülikool korraldavad soome ja rootsi keele kursusi, samuti on seal võimalus õppida ja harrastada kunsti ja käsitööd, tantsu ja liikumist, kultuuri ja ajalugu ning arvutikasutust.

Turu rahvaülikool korraldab ka noortegarantii programmi kuuluvaid koolitusi noortele sisserändajatele, kes on 16–29-aastased ja kellel ei ole Soomes omandatud põhikooli järgset haridust.

Link viib saidilt välja

Åbo svenska arbetarinstitut

Link viib saidilt välja

Link viib saidilt väljaTurun kristillinen opisto

Turun kristillinen opisto

Link viib saidilt väljaPaasikiviopisto

Paasikiviopisto

Link viib saidilt väljaTurun kesäyliopisto

Turun kesäyliopisto