Mine sisu juurde
Tärkeitä viranomaisia

Olulised ametiasutused

Avaldatud15.02.2024

Migratsiooniamet

Kui asud Soome elama, pead taotlema migratsiooniametist ehk Migrist elamisluba või registreerima oma elamisõiguse. Elamisloa vajadus sõltub sellest, millise riigi kodakondsus sul on, ja sellest, miks ja kui pikaks ajaks Soome saabud. Migratsiooniamet menetleb ka varjupaigataotlusi ja kodakondsustaotlusi.

Soome esindused välisriikides

Soome esindused välisriikides:

 • võtavad vastu Soome elamisloa taotlusi,
 • väljastavad Soome viisasid,
 • teenindavad välismaal elavaid soomlasi, kui neil on vaja suhelda Soome ametkondadega, näiteks taotleda uut passi,
 • aitavad Soome kodanikke, kes on sattunud välismaal hädaolukorda.

Välisministeeriumi veebilehel on Soome välisesinduste nimekiri.

Digi- ja rahvastikuandmete amet

Digi- ja rahvastikuandmete amet (Digi- ja väestötietovirasto) vastutab Soome rahvastiku infosüsteemi eest, kuhu kantakse andmed Soomes elavate isikute kohta. Kui kolid Soome välisriigist, Soome-siseselt või Soomest ära, pead esitama Digi- ja rahvastikuandmete ametile teatise. Saad taotleda isikukoodi samuti Digi- ja rahvastikuandmete ametist, kui sa ei ole seda saanud migratsiooniametist või maksuametist. Digi- ja rahvastikuandmete teeninduskohtades osutatakse ka abielu registreerimise ja riikliku notari teenuseid. Saad paljude teenuste puhul asju ajada elektrooniliselt.

Digi- ja rahvastikuandmete ametil on teeninduskohad mitmel pool Soomes.

Maksuamet

Maksuameti ehk Vero büroost saad maksukaardi, seal saad muuta oma maksuprotsenti või küsida maksustamisega seotud küsimusi.

Vero veebiteenuses OmaVero saad internetipanga koodide või mobiil-ID olemasolul paljud maksuasjad elektrooniliselt korda ajada. Saad näiteks tellida uue maksukaardi või kontrollida tuludeklaratsiooni.

Kela

Rahvapensioniamet ehk Kela hoolitseb Soomes elavate inimeste esmase turvalisuse eest erinevates elusituatsioonides. Võid saada Kelast rahalist toetust, kui muud tulud on madalad.

Kela toetused on näiteks:

 • eluasemetoetus,
 • haiguse või puudega seotud toetused,
 • töötuskaitse,
 • õppuri toetused,
 • toetused lastega peredele,
 • rahvapension, garantiipension ja teised pensionil olevate isikute toetused,
 • toimetulekutoetus.

InfoFinlandi lehelt Soome sotsiaalne kaitse leiad teavet selle kohta, kellel on õigus saada Kela toetusi.

Töö- ja ettevõtlusbüroo

Töö- ja ettevõtlusbüroo ehk TE-büroo (TE-toimisto) teenused on näiteks:

 • töövahendus,
 • tööjõukoolitus,
 • teenused ettevõtjale,
 • karjäärinõustamine.

TE-bürood koostavad ka integreerumisplaane sisserändajatele, kes on TE-büroo kliendid. TE-büroode kaudu on võimalik registreeruda näiteks soome keele kursusele. TE-büroost saab teavet vabade töökohtade kohta. Büroo kliendid saavad taotleda töötuskaitse toetust Kelast ja töötukassadest.

Link viib saidilt väljaTyö- ja elinkeinoministeriö

Töö- ja ettevõtlusbürood

Töökaitseamet

Töökaitseamet teostab järelevalvet selle üle, et tööandjad järgiksid töötervishoiu ja tööohutuse alaseid nõudeid. Lisaks nõustab amet töötervishoiu, tööohutuse ja töösuhte tingimustega seonduvates küsimustes. Nõu võivad saada nii töötajad kui ka tööandjad. Töökaitseamet ei teavita tööandjat, et oled ameti poole pöördunud, kui sa ei anna selleks kirjalikku luba.

Heaolupiirkond

Heaolupiirkonnad korraldavad avalikke tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid, välja arvatud Helsingis, kus teenuste eest vastutab Helsingi linn. Kõik ülejäänud omavalitsused kuuluvad mõne heaolupiirkonna alla.

Heaolupiirkonna teenuste hulka kuuluvad muu hulgas:

 • põhitervishoid,
 • haiglateenused,
 • hambaravi,
 • emade ja laste nõuandla,
 • teenused lastele ja peredele,
 • teenused puuetega inimestele,
 • teenused rahvusvahelise kaitse saajatele,
 • teenused eakatele,
 • vaimse tervise ja sõltuvusainete teenused,
 • täiendav toimetulekutoetus.

Kõikides heaolupiirkondades on kiireloomuliste haigestumiste jaoks valvepolikliinik, mis on avatud ka siis, kui tervisekeskused on suletud. Abi saab igal kellaajal ka sotsiaal- ja kriisivalvest.

Politsei

Politsei (Poliisi) ülesannete hulka kuulub korra ja turvalisuse tagamine ühiskonnas ning kuritegude tõkestamine ja uurimine. Lisaks väljastab politsei Soome passe, isikutunnistusi ja välismaalase isikutunnistusi.

Kui vajad kiiresti politsei abi, helista hädaabinumbrile 112. Hädaabinumbrile võid helistada ainult kiiret reageerimist nõudvates hädaolukordades, kui ohus on elu, tervis, vara või keskkond.

Kuriteoavaldus

Igaühel on õigus teha politseile avaldus toimunud kuriteo kohta ehk kuriteoavaldus (rikosilmoitus). Kuriteost võib teatada politseile ükskõik kus, olenemata kuriteo toimepanemise kohast. Kuriteoavalduse saad esitada:

 • politseijaoskonnas kohapeal kuriteoavalduste vastuvõtu lahtiolekuaegadel või
 • elektrooniliselt politsei veebilehel.

Politsei ei võta kuriteoavaldusi vastu telefoni teel, kui tegemist on väiksema kuriteoga ja sa ei vaja politsei kiiret abi.

Võrdõigusvolinik

Võrdõigusvolinik (Yhdenvertaisuusvaltuutettu) on ametiisik, kelle ülesanne on edendada võrdõiguslikkust ja sekkuda diskrimineerimisse. Volinik jälgib ja edendab välismaalaste olukorda ja õigusi.

Võrdõigusvolinik võib anda juhtnööre, nõuandeid ja soovitusi ning aitab diskrimineerimist puudutavate juhtumite korral lepitada.

Välisriikide esindused Soomes

Paljudel riikidel on Soomes saatkond või konsulaat. Suursaatkonnad asuvad Helsingis. Mõnedel riikidel on konsulaadid teistes Soome linnades. Pöördu oma riigi esinduse poole, kui sul on vaja oma riigi ametkondadega asju ajada.