Siirry sisältöön

Koulutus Tampereella

Julkaistu01.12.2023

Paikallistietoa

Valitse kunta, niin voit nähdä tietoa paikallisista palveluista, kun liikut sivustolla.

Tällä sivulla on tietoa koulutuspalveluista Tampereella. Muuta tärkeää tietoa aiheesta löydät sivulta Koulutus.

Päivähoito

Alle kouluikäisten lasten perheille on tarjolla erilaisia päivähoito- ja kerhotoimintamahdollisuuksia.

Tampereella on useita kaupungin päiväkoteja ja perhepäivähoitajia. Lisäksi on yksityisiä päiväkoteja. Perhe voi myös palkata lapselle hoitajan kotiin yksityisen hoidon tuella. Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelalta.

Jos hoidat lasta kotona, lapsesi voi osallistua osapäiväisiin kerhoihin. Kerhopaikkaa haetaan päivähoitohakemuksella. Vanhempien ja lasten yhteisiin, avoimiin perhekerhoihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, vaan mukaan voi tulla milloin perheelle sopii.

Jos haet hoitopaikkaa yksityisestä päiväkodista, ota yhteyttä suoraan valitsemaasi päiväkotiin.

Kaupungin päiväkoti- tai perhepäivähoitopaikkaa voit hakea ympäri vuoden. Tee hakemus neljä kuukautta ennen kuin toivot hoidon alkavan. Helpoimmin hoitopaikkaa voit hakea sähköisellä lomakkeella internetissä. Jos haet hoitopaikkaa paperisella lomakkeella, vie se siihen päiväkotiin, josta haet paikkaa ensisijaisesti tai Kasvatus- ja opetuspalvelujen asiakaspalveluun.

Kasvatus- ja opetuspalvelut, asiakaspalvelu

Frenckellinaukio 2 B

PL 487

33100 Tampere

Lapsen kulttuuritausta ja suomen kielen taito otetaan huomioon lapsiryhmän toiminnassa. Oman äidinkielen opetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan esiopetusikäisille.

Tampereen kaupunki tarjoaa ruotsin-, englannin-, saksan- ja ranskankielistä päivähoitoa. Lisätietoa löydät internetistä.

Päivähoidon neuvontapuhelin auttaa, kun haluat tietoa päivähoitopaikan hakemiseen liittyvissä asioissa: puh. 040 800 7260 (ma - pe klo 9.00 - 12.00), sähköpostiosoite on: varhaiskasvatus.asiakaspalvelu(at)tampere.fi.

Lue lisää: Lapsen hoito, Päivähoito

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTampereen kaupunki

Päiväkotihoito

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTampereen kaupunki

Perhepäivähoito

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTampereen kaupunki:

Vieraskielinen päivähoito

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTampereen kaupunki

Kerhot ja leikkitoiminta

Esiopetus

Esiopetusta järjestetään 6-vuotiaille lapsille vuotta ennen kuin he menevät peruskouluun. Tampereella esiopetus järjestetään kaupungin päiväkodissa tai koulussa sekä joissakin yksityisissä päiväkodeissa. Esiopetus on maksutonta. Esiopetuksen hakuaika on tammikuussa ja opetus alkaa elokuussa.

Ilmoita lapsesi esiopetukseen internetistä löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Jos et voi käyttää sähköistä lomaketta, ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu Kasvatus- ja opetuspalvelujen asiakaspalvelussa osoitteessa Frenckellinaukio 2 B.

Yksityiseen esiopetukseen ilmoittaudutaan suoraan siihen yksikköön, mihin lapsi halutaan. Tämän lisäksi jokaisesta lapsesta täytyy täyttää myös kunnan sähköinen ilmoittautumislomake.

Maahanmuuttajalasten esiopetus järjestetään muun esiopetuksen yhteydessä. Opetuksessa painottuu suomi toisena kielenä (S2) -opetus ja oman kulttuuritaustan tukeminen. Oman äidinkielen opetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan esiopetusikäisille.

Lue lisää: Esiopetus

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTampereen kaupunki

Esiopetus ja hakeminen

Perusopetus

Tampereella on useita peruskouluja, joissa annetaan perusopetusta. Koulut ovat pääosin kaupungin ylläpitämiä. Suomenkielisen perusopetuksen lisäksi järjestetään myös vieraskielistä perusopetusta, monikielisten oppilaiden perusopetusta, painotettua perusopetusta (esim. kuvataide-, liikunta- ja musiikkipainotus) sekä joustavaa perusopetusta niille oppilaille, jotka tarvitsevat tukea perusopetuksen suorittamisessa.

Kaikki Suomessa vakituisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Kouluun ilmoittaudutaan sen vuoden tammikuussa, jolloin lapsi täyttää 7 vuotta ja jonka syksynä he aloittavat koulun.

Toponetti on Tampereen kaupungin perusopetuksen oppilaanohjauksen sivusto, josta löydät hyödyllistä tietoa koulutuksesta Tampereella.

Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen opintoja Tampereen seudun ammattiopistossa.

Lue lisää: Perusopetus

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTampereen kaupunki

Perusopetus

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTampereen kaupunki

Perusopetuksen alueet ja koulut

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTampereen kaupunki

Kouluun ilmoittautuminen

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTampereen kaupunki

Vieraskielinen perusopetus

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTampereen kaupunki

Monikieliset oppilaat

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTampereen aikuislukio

Aikuislukio

Valmistava opetus, suomi toisena kielenä ja oman äidinkielen opetus maahanmuuttajille

Valmistavaa opetusta annetaan 7 - 16-vuotiaille lapsille, joiden suomen kielen taito ei ole niin hyvä, että he voisivat osallistua suomenkieliseen perusopetukseen. Valmistava opetus kestää yleensä vuoden ja siinä opetellaan suomen kieltä ja muutamaa muuta oppiainetta sekä tutustutaan suomalaiseen kouluun, kulttuuriin ja opetusmenetelmiin.

Vieraskielisille oppilaille, joiden suomen kielen taito ei ole äidinkielen veroinen puhumisessa, kirjoittamisessa ja lukemisessa, annetaan Suomi toisena kielenä (S2) -opetusta koko perusopetuksen ajan.

Maahanmuuttajan oman äidinkielen opiskeleminen on vapaaehtoista, mutta jos sen valitsee, oppitunneille osallistuminen on pakollista. Oman äidinkielen opetusta annetaan kaksi tuntia viikossa koko perusopetuksen ajan (esikoululaisille yksi tunti viikossa).

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTampereen kaupunki

Valmistava opetus

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTampereen kaupunki

Suomi toisena kielenä -opetus

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTampereen kaupunki

Oman äidinkielen opetus

Ammatillinen koulutus

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu tarjoaa ammatillista koulutusta Pirkanmaalla. Ammatilliseen peruskoulutukseen haetaan yhteishaun kautta ja aikuiskoulutuksiin erillisissä hauissa.

Tredussa järjestetään maahanmuuttajille ammatilliseen koulutukseen valmistavaa koulutusta. Tredu järjestää myös työvoimapoliittisia kursseja maahanmuuttajille ja ns. ohjaavaa koulutusta.

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK) tarjoaa sekä nuoriso- että aikuiskoulutusta ja koulutusta maahanmuuttajille (kotoutumiskoulutusta, suomen kielen kursseja, työelämään valmentavaa koulutusta).

Lue lisää: Ammatillinen koulutus, Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTampereen kaupunki

Ammatillinen koulutus

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTampereen seudun ammattiopisto Tredu

Ammatillinen koulutus

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTampereen Aikuiskoulutuskeskus

Ammatillinen koulutus

Lukiokoulutus

Tampereella on kuusi kaupungin ylläpitämää lukiota, yksi aikuislukio sekä viisi muiden tahojen ylläpitämää lukioita.

Lukiokoulutus antaa hyvän yleissivistyksen ja kielitaidon sekä valmiudet jatko-opiskeluun.

Tampereen lyseon lukion IB-linjalla saa englanninkielistä opetusta ja siellä on mahdollista suorittaa kansainvälinen ylioppilastutkinto (International Baccalaureate Diploma). Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoissa ja korkeakouluissa niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Lue lisää: Lukio

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTampereen kaupunki

Lukiot Tampereella

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTampereen aikuislukio

Aikuislukio

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTampereen Lyseon lukio

IB-linja

Tampereen korkeakouluyhteisö

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat Tampereen korkeakouluyhteisön. Yhteisö on suomen toiseksi suurin korkeakouluyhteisö, johon kuuluu lähes 5 100 työntekijää. Tuni.fi on Korkeakouluyhteisön verkkosivusto, josta löytyy tietoa työpaikat listattuna erikseen Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun osalta.

Lue lisää: Ammattikorkeakoulut, Yliopistot

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTampereen yliopisto

Korkeakouluopetus

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTampereen teknillinen yliopisto

Korkeakouluopetus

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTampereen ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulutus

Linkki johtaa palvelun ulkopuolellePoliisiammattikorkeakoulu

Poliisikoulutus

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTampereen ammattikorkeakoulu

Ammatillinen opettajankoulutus

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTampereen yliopisto

Englanninkielisiä koulutuksia

Muita opiskelumahdollisuuksia

Tampereella on paljon opiskelumahdollisuuksia, jotka ovat avoimia kaikille. Nämä opinnot ovat yleensä maksullisia.

Tampereen kesäyliopisto järjestää avointa yliopisto-opetusta, ammatillista täydennyskoulutusta sekä kielikursseja ympäri vuoden. Kesäyliopiston koulutukseen voivat osallistua kaikki iästä ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumatta.

Tampereen seudun työväenopistossa ja Ahjolan kansalaisopistossa voit opiskella esimerkiksi kieliä, tietotekniikkaa, taideaineita ja käsitöitä. Työväenopisto ja kansalaisopisto järjestävät suomen kielen kursseja maahanmuuttajille. Kysy kursseista ja hakuajoista työväenopiston tai kansalaisopiston opintotoimistosta.

Lapsille ja nuorille on tarjolla hyvät mahdollisuudet opiskella ja harrastaa eri taidealoja. Tampereella saa tanssin, kuvataiteen, musiikin, teatterin, käsityön, sanataiteen ja sirkustaiteen perusopetusta.

Lue lisää: Opiskelu harrastuksena

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTampereen yliopisto:

Tampereen kesäyliopisto

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTampereen seudun työväenopisto

Työväenopisto

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleAhjolan kansalaisopisto

Ahjolan kansalaisopisto

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTampereen kaupunki

Taiteen perusopetus