Gå till innehållet
Koulutus Vantaalla

Utbildning i Vanda

Publicerad07.06.2023
I Vanda erbjuds utbildning åt personer i alla åldrar. För barn finns det mångsidig småbarnspedagogik och förskoleundervisning. För barn i skolåldern finns grundskolor och gymnasier runt om i staden. För unga och vuxna finns flera yrkesinstitut och yrkeshögskolor där du kan studera olika yrken.

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Småbarnspedagogik

I Vanda finns både kommunala och privata daghem. I Vanda ges småbarnspedagogik på finska, svenska, ryska och engelska. I daghemmen ges även undervisning i finska som andra språk. Småbarnspedagogik ordnas också inom familjedagvården och i gruppfamiljedaghem som övervakas av staden.

Man ska ansöka om plats inom småbarnspedagogiken senast fyra månader innan barnet ska börja i dagvården. Om du är i ett akut behov av en plats inom småbarnspedagogiken, till exempel på grund av att du blir anställd eller påbörjar en utbildning, ska du lämna in en ansökan senast två veckor innan barnet behöver platsen.

Du kan ansöka om plats i den kommunala dagvården på nätet eller med en pappersblankett. För en elektronisk ansökan behöver du egna nätbankskoder eller en elektronisk legitimation. Pappersblanketter kan hämtas till exempel vid Vandainfo eller daghemmen. Du kan söka till privata daghem, gruppfamiljedaghem och familjedagvårdare genom att kontakta daghemmet eller familjedagvårdaren direkt.

I frågor rörande ansökan till småbarnspedagogik kan du kontakta småbarnspedagogikens centraliserade servicestyrning:

tfn (09) 8395 0226

mån kl. 9.00–12.00

tis–fre kl. 9.00–15.00

e-post: varhaiskasvatuksen.palveluohjaus(at)vantaa.fi

Läs mer: Småbarnspedagogik

Förskoleundervisning

Förskoleundervisning (esiopetus) ordnas i både kommunala och privata daghem samt i förskoleenheter i skolornas lokaler. I Vanda kan man få förskoleundervisning på finska, svenska och engelska.

Du måste ansöka om plats i förskoleundervisningen. Ansökan kan göras elektroniskt via stadens webbplats eller med en pappersblankett. Ansökningstiden är i januari, men ansökan kan även lämnas in övriga tider, om familjen till exempel flyttar till Vanda mitt under året.

Förberedande undervisning tillhandahålls för invandrarbarn som inte har tillräckliga kunskaper i finska för att klara sig i förskoleundervisningen. Den förberedande undervisningen är avsedd för 6-åriga barn med invandrarbakgrund. Den ordnas i daghemmens förskolegrupper. Daghemmet anvisar barnet till den förberedande undervisningen i samband med ansökningen till förskoleundervisningen.

Du hittar mer information om förskoleundervisningen, ansökning till förskoleundervisningen och om undervisning som förbereder för förskoleundervisning på Vanda stads (Vantaan kaupunki) webbplats. Du kan även fråga om mer information på daghemmen.

Läs mer: Förskoleundervisning

Grundläggande utbildning

I Vanda finns finskspråkiga och svenskspråkiga grundskolor (peruskoulu). I Vanda finns även en internationell skola, där man kan avlägga grundskolan på engelska. Mer information om skolorna i Vanda hittar du på Vanda stads (Vantaan kaupunki) webbplats.

Anmälan till grundskolan ska göras på förhand. Anmälningstiden är vanligtvis i januari. På stadens webbplats hittar du kontaktuppgifterna till skolorna och mer information om anmälan.

Läs mer: Grundläggande utbildning

Förberedande utbildning inför grundskola

Om barnets kunskaper i det finska språket inte är tillräckligt bra för studier i den finskspråkiga grundskolan, kan barnet få förberedande utbildning (valmistava opetus). I den förberedande utbildningen läser barnen det finska språket och grundskolans läroämnen. Undervisningen pågår vanligtvis i ett år.

Om du har anlänt till Finland för en kort tid sedan och har barn under skolåldern ska du ta kontakt med områdeskoordinatorn för ditt bostadsområde (aluekoordinaattori). Områdeskoordinatorn berättar om hur undervisningen ordnas och hjälper dig i frågor som rör barnets skolgång.

Grundläggande utbildning för unga invandrare

Vid Vanda vuxenutbildningsinstitut (Vantaan aikuisopisto) kan 17–24-åriga invandrarungdomar avlägga grundskolans avgångsbetyg. Om man har hoppat av grundskolan, kan man avlägga grundskolans lärokurs också vid Eira vuxengymnasium (Eiran aikuislukio).

Länken tar dig utanför tjänstenEira vuxengymnasium

Grundundervisning för vuxna

Länken tar dig utanför tjänstenVanda vuxenutbildningsinstitut

Grundundervisning för vuxna

Invandrare och grundläggande utbildning

I skolorna i Vanda ges hemspråksundervisning i flera olika språk. I grundskolorna ges även utbildning i finska som andraspråk (suomi toisena kielenä) till elever som har ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska, och vars kunskaper i det finska språket inte är i nivå med modersmålet.

När du anmäler dig till skolan, kan du samtidigt anmäla dig till hemspråksundervisning och undervisning i din egen religion. Du kan även anmäla dig till undervisningen genom att fylla i en blankett, som du får från din egen skola. Den ifyllda blanketten returneras till den egna skolan. Undervisning i den egna religionen kan ordnas om gruppen består av minst tre elever.

Mer information om hemspråksundervisning och om undervisning i elevens egen religion hittar du på stadens webbplats och hos områdeskoordinatorerna (aluekoordinaattori).

Yrkesutbildning

I Vanda ordnas yrkesutbildning vid yrkesinstitutet Vantaan ammattiopisto Varia, handelsläroanstalten MERCURIA samt TTS Arbetseffektivitetsföreningen rf:s verksamhetsställe i Vanda.

I Varia ordnas även engelskspråkig undervisning samt finskspråkiga yrkesutbildningar särskilt avsedda för invandrare.

Läroanstalten Careeria ordnar yrkesutbildning för vuxna.

I Vanda finns även Finavia Avia College som ger utbildning för olika luftfartsyrken.

Läs mer: Yrkesutbildning.

Länken tar dig utanför tjänstenYrkesläroanstalten Varia i Vanda

Yrkesutbildning

Länken tar dig utanför tjänstenHandelsläroanstalten MERCURIA kauppiatten kauppaoppilaitos

Yrkesutbildning

Länken tar dig utanför tjänstenTTS Arbetseffektivitetsföreningen rf:s verksamhetsställe i Vanda

Yrkesutbildning

Gymnasium

I Vanda kan du studera på gymnasiet (lukio) på finska, svenska eller engelska. Undervisning på engelska erbjuds på IB-linjen vid gymnasieskolan Tikkurilan lukio. I Vanda finns även ett vuxengymnasium.

Läs mer: Gymnasium.

Utbildning som handleder för examensutbildning (Hux)

Om du vill utöka dina kunskaper och färdigheter innan du söker till gymnasium eller yrkesutbildning, kan du söka till utbildning som handleder för examensutbildning (Hux). Under Hux-utbildningen kan du höja dina vitsord från den grundläggande utbildningen och även förbättra dina kunskaper i finska.

I Vanda ordnas Hux-utbildningen av yrkesinstitutet Varia, gymnasiet Lumon lukio och gymnasiet Vaskivuoren lukio.

Länken tar dig utanför tjänstenYrkesläroanstalten Varia i Vanda

Information om Hux-utbildningen

Stöd och handledning för unga

Ohjaamo

Om du är under 30 år gammal kan du få råd och handledning via Ohjaamo-tjänsten. Ohjaamos personal hjälper dig om du inte har ett arbete eller en studieplats. Du kan även fråga om andra saker, som till exempel boende eller ekonomiska frågor.

Vägledningscentret Kipinä

Om du är under 29 år gammal, bor i Vanda och inte har ett jobb eller en studieplats, kan du få råd och handledning i Kipinä. Ring och boka en tid i förväg. Utan tidsbokning kan du besöka Kipinä på tisdagar och onsdagar kl. 12.00–18.00. Mer information hittar du på webbplatsen.

Kipinä

Banvägen 2, Dickursby

Tfn 050 312 4372

Högskoleutbildning

I Vanda finns två yrkeshögskolor (ammattikorkeakoulu), Laurea och Metropolia. De erbjuder utbildning inom många olika branscher. Mer information om utbildningsprogram och om ansökan hittar du på läroanstalternas webbplats.

Också Helsingfors universitets öppna universitet (avoin yliopisto) har verksamhetsställen i Vanda. Där ges undervisning på högskolenivå och fortbildning.

Läs mer: Yrkeshögskolor, Universitet.

Övriga studiemöjligheter

Vid Vanda vuxenutbildningsinstitut (Vantaan aikuisopisto) kan du studera till exempel språk, handarbete och matlagning eller delta i ledd motion. Kurserna är avgiftsbelagda och de ordnas både dag- och kvällstid. Vuxenutbildningsinstitutet ordnar även kurser för invandrare. Mer information hittar du på Vanda stads webbplats.

Läs mer: Studier som hobby.

Länken tar dig utanför tjänstenMedborgar- och arbetarinstituten i Helsingfors, Esbo och Vanda

Kurssökningstjänst