Gå till innehållet
Jos jäät työttömäksi

Om du blir arbetslös

Publicerad29.04.2024
Om du blir arbetslös i Finland, anmäl dig som arbetssökande vid TE-byrån. TE-byrån hjälper dig när du söker jobb. På den här sidan berättar vi hur du ska gå till väga.

Anmäl dig som arbetssökande

Anmäl dig genast som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån om du blir arbetslös. Anmäl dig också om du blir permitterad, om din utbildning avslutas eller om ditt jobb med lönesubvention upphör. 

Du kan få arbetslöshetsförmån endast om du har anmält dig som arbetssökande och din arbetsansökan är i kraft.

Du kan ha rätt till arbetslöshetsförmån om du bor stadigvarande i Finland och omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Även om du inte bor stadigvarande i Finland eller omfattas av den sociala tryggheten i Finland kan du ha rätt till grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning. Läs mer på ämnet på InfoFinlands sida Den sociala tryggheten i Finland.

Anmäl dig som arbetssökande via arbets- och näringsbyråns webbtjänst, vid den närmaste arbets- och näringsbyrån eller telefonledes. Hur du ska anmäla dig beror på i vilket land du är medborgare. Du kan anmäla dig telefonledes om du har varit kund vid arbets- och näringsbyrån redan tidigare. Då spelar ditt medborgarskap ingen roll.

Arbets- och näringsbyrån kan hänvisa dig vidare till sysselsättningstjänsterna i din hemkommun. Då får du hjälp med jobbsökningen vid sysselsättningstjänsterna i din kommun.

Om du är medborgare i ett EU- eller EES-land

Du kan anmäla dig via arbets- och näringsbyråns webbtjänst om du är medborgare i ett EU- eller EES-land. Logga in med finländska webbankskoder eller identitetskort med chip. Du behöver inte ringa eller besöka arbets- och näringsbyrån om du inte uttryckligen ombes göra detta.

Om du saknar webbankskoder eller identitetskort med chip ska du anmäla dig som arbetssökande vid den närmaste arbets- och näringsbyrån.

Om du är medborgare i ett land utanför EU eller EES

Anmäl dig som arbetssökande med blanketten i arbets- och näringsbyråns webbtjänst om du är medborgare i ett land utanför EU eller EES. Om du har varit kund vid arbets- och näringsbyrån redan tidigare, anmäl dig telefonledes. Du behöver ett giltigt uppehållstillstånd för att anmäla dig som arbetssökande.

Om du inte kan fylla in blanketten på internet, besök den närmaste arbets- och näringsbyrån för att anmäla dig.

När du går till TE-byrån ska du ta med dig:

 • alla dina arbetsintyg och studiebetyg
 • identitetshandling
 • giltigt uppehållstillstånd

Ansök om arbetslöshetsförmån

När du har anmält dig som arbetslös arbetssökande granskar TE-byrån eller sysselsättningstjänsterna i din kommun den information som du har uppgett. De ger ett utlåtande om din situation och skickar det till arbetslöshetskassan eller FPA. Arbetslöshetskassan eller FPA tar detta utlåtande i beaktande när beslutet huruvida du kan få arbetslöshetsförmån fattas. Samtidigt bedöms det om de övriga förutsättningarna uppfylls.

Ansök om arbetslöshetsförmånen vid arbetslöshetskassan eller FPA när du har varit arbetslös i två veckor. Om du är medlem i arbetslöshetskassan ska du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning vid kassan. Om du inte är medlem i kassan ska du ansöka om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd vid FPA. Läs mer om olika arbetslöshetsförmåner på InfoFinlands sida Arbetslöshetsförsäkring.

Du får råd i frågor som gäller utkomststöd för arbetslösa vid din TE-byrå, din kommuns sysselsättningstjänster eller TE-tjänsternas rådgivning om utkomststöd för arbetslösa:

 • på finska: 0295 020701
 • på svenska: 0295 025510
 • på engelska: 0295 030713
 • på ryska: 0295 020715

Sök arbete och skaffa dig kompetens

Om du erhåller utkomststöd för arbetslösa, måste du aktivt söka heltidsarbete och delta i tjänster som stöder sysselsättandet av dig. Du kan fundera över vilket slags arbete du skulle vilja ha, behöver du kompletterande utbildning eller vill du byta yrke. Ta reda på vilka möjligheter det finns att få jobb, starta företag eller utbilda sig i ditt område.

Du finner information om arbetsmöjligheterna i Finland på sidorna Arbete i Finland, Tips för jobbsökningen och Att grunda ett företag i Finland.

Hjälp när du söker jobb

Din kommuns sysselsättningstjänster och TE-byråerna hjälper dig när du söker jobb. Av dem får du också information om lediga arbetsplatser och utbildningar samt tjänster som är avsedda för arbetslösa.

Lämpliga tjänster kan exempelvis vara:

 • integrationsutbildning,
 • stöd för jobbsökning eller karriärträning eller
 • arbetsförsök.

Läs mer på integrationsutbildningen InfoFinlands sida Integration i Finland

Ohjaamo 

Om du är under 30 år kan du från Ohjaamo få information om arbete, studier och annat som hör vardagslivet till.

Den arbetssökandes rättigheter och skyldigheter

Att börja arbeta eller studera

När du är arbetslös kan du i vissa fall studera och samtidigt få arbetslöshetsförmån. Detta kan exempelvis vara fallet om studierna förbättrar din yrkeskunskap och gör det lättare för dig att få jobb eller kunna behålla din arbetsplats. Men innan du börjar studera måste du komma överens om detta med din egen expert.

Om du börjar arbeta eller studera när du är arbetslös ska du meddela detta till TE-byrån eller sysselsättningstjänsterna i din kommun. Du får anvisningar om hur detta påverkar din arbetslöshetsförsäkring.

Semestrar

Om du reser inom landet eller utomlands ska du se till att du alltid kan nås. Lämna till exempel ditt telefonnummer och din adress till TE-byrån eller sysselsättningstjänsterna i din kommun och ange hur länge du ämnar vistas på resmålet.

Om du erbjuds arbete eller tjänster som hjälper dig att få sysselsättning, kan du inte säga nej till detta på grund av en utlandsresa.

Företagande

Om du är intresserad av att grunda ett företag eller tänker grunda ett företag kan TE-byrån eller din kommuns sysselsättningstjänster erbjuda olika tjänster. Sådana tjänster är exempelvis startpenning (starttiraha) och företagarutbildning. Ta kontakt med sysselsättningstjänsternas experter innan du grundar ett företag.

Om du startar företagsverksamheten när du är arbetslös, kan du vanligtvis på arbetslöshetsförmån under de första 4 månaderna.

Karens

Du kan förlora din rätt till arbetslöshetsförmån för en viss tid om du själv har förorsakat arbetslösheten eller att den fortsätter. Du kan sättas i karens till exempel om:

 • du inte söker jobb så som överenskommet i din sysselsättningsplan
 • du inte söker ett jobb som TE-byrån eller sysselsättningstjänsterna i din kommun föreslår för dig
 • du inte tar emot ett jobb som erbjuds till dig
 • du säger upp dig från ditt jobb utan en godtagbar anledning

Karenstidens längd varierar från 7 dagar till 45 dagar. Längden beror på orsaken till karensen. I vissa fall kan du förlora rätten till utkomststöd för arbetslösa tillsvidare.

Lokalinformation