Gå till innehållet
Ulkomainen tutkinto Suomessa

Utländsk examen i Finland

Publicerad08.02.2024
Om du har avlagt examen utomlands kan du behöva ett beslut om erkännande av examen för att kunna arbeta eller studera i Finland.

I Finland är vissa yrken reglerade. Ett yrke är reglerat om det enligt lag krävs att man har en viss utbildning eller examen eller rätt att utöva yrket. Om du vill arbeta i ett reglerat yrke behöver du ett beslut om behörighet, det vill säga ett beslut om erkännande av utländsk examen, från Utbildningsstyrelsen (Opetushallitus) eller någon annan myndighet.

Du behöver ett beslut också om du söker till en uppgift där behörighetsvillkoret enligt lagen är högskoleexamen eller högskoleexamen på en viss nivå. Sådana uppgifter finns särskilt inom den offentliga sektorn, det vill säga vid staten och i kommunerna.

Om du vill fortsätta dina studier vid finländska läroanstalter, hittar du mer information om ämnet på InfoFinlands sidor Ansökan till utbildning och Utländska studerande i Finland.

Uppgifter som inte kräver en viss utbildning

Om det enligt lag inte krävs en viss behörighet för en uppgift bedömer arbetsgivaren själv huruvida en utländsk examen ger tillräckliga kvalifikationer för jobbet.

Jämställande av nivån på en högskolexamen

Om du söker till en uppgift där behörighetsvillkoret enligt lagen är högskoleexamen eller högskoleexamen på en viss nivå, behöver du ett beslut om jämställande av din utländska högskoleexamen. 

En högskoleexamen som avlagts utomlands kan jämställas med en examen som avläggs i Finland enligt följande:

  • en lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen,
  • en högre högskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen eller
  • en licentiat- eller doktorsexamen som avläggs som påbyggnadsexamen.

För att en högskoleexamen som avlagts utomlands ska kunna jämställas med en högskoleexamen som avläggs i Finland, ska den vara slutförd och höra till det officiella examenssystemet i landet i fråga. Motsvarigheten mellan en utländsk och finländsk högskoleexamen bedöms utifrån omfånget, svårighetsgraden och inriktningen av den studiehelhet som leder till examen. 

Du kan ansöka om erkännande av en utländsk examen med en elektronisk blankett i tjänsten Studieinfo.fi. Beslutet är avgiftsbelagt.

Reglerade yrken i Finland

Ett yrke är reglerat om det enligt lag krävs att man har en viss utbildning eller examen eller rätt att utöva yrket. Reglerade yrken är till exempel lärare, läkare, sjukskötare, psykolog, fysioterapeut, advokat och revisor.

Om du har skaffat dig behörighet för ett sådant yrke utomlands och vill ha behörighet för yrket även i Finland, behöver du ett myndighetsbeslut om erkännande av examen eller om rätten att utöva yrket. 

Branschspecifika myndigheter beslutar om rätten att utöva ett reglerat yrke eller använda en yrkesbenämning. Till exempel inom social- och hälsovårdsbranschen fattas beslutet av Valvira och inom undervisningssektorn av Utbildningsstyrelsen (Opetushallitus). Beslutet är avgiftsbelagt.

På processen kan inverka huruvida du avlagt examen i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz eller utanför dessa områden, och huruvida du är medborgare i ett EU- eller EES-land eller i något annat land.

På Utbildningsstyrelsens (Opetushallitus) webbplats hittar du en förteckning över reglerade yrken och de myndigheter som fattar besluten.

Undervisning och småbarnspedagogik 

För att kunna arbeta inom undervisningsbranschen i Finland måste du ha yrkesbehörighet exempelvis som lärare, lärare inom småbarnspedagogik eller kurator. Du kan ansöka om yrkesbehörighet hos Opetushallitus. 

Social- och hälsovården 

För att kunna arbeta inom social- och hälsovården i Finland måste du ha yrkesbehörighet exempelvis som socialarbetare, läkare eller psykolog. Du kan ansöka om yrkesbehörighet hos Valvira. 

Yrken som berör djur och livsmedelssäkerhet 

För att kunna arbeta i ett yrke som berör djur och livsmedelssäkerhet i Finland måste du ha yrkesbehörighet. Sådana yrken är till exempel veterinär och seminolog. Du kan ansöka om yrkesbehörighet hos Livsmedelsverket (Ruokavirasto). 

Trafik 

I Finland krävs yrkesbehörighet i många yrken inom trafikbranschen. Sådana yrken är till exempel busschaufför och trafiklärare. Ansök om yrkesbehörighet hos Transport- och kommunikationsverket (Liikenne- ja viestintävirasto) Traficom. 

Räddningsbranschen 

För att kunna arbeta inom räddningsbranschen i Finland, till exempel som brandman eller blåljuspersonal, måste du ha yrkesbehörighet. Ansök om yrkesbehörighet hos Räddningsinstitutet (Pelastusopisto).

Övriga yrken 

Det finns också många andra branscher där du måste ha yrkesbehörighet för att kunna arbeta inom området i Finland. Till exempel advokat, revisor och väktare är reglerade yrken. Hos vilken myndighet man ansöker om yrkesbehörighet beror på branschen. Myndigheter som fattar beslut om yrkesbehörighet är till exempel Regionförvaltningsverket (Aluehallintovirasto), Finlands advokatförbund (Asianajajaliitto), Polisinrättningen (Poliisilaitos), Patent- och registerstyrelsen (Patentti- ja rekisterihallitus), Kyrkostyrelsen (Kirkkohallitus) och andra myndigheter som ansvarar för branschen. 

Utländsk yrkesexamen

Om du har avlagt en yrkesexamen utomlands kan du ansöka om ett utlåtande om det hos Utbildningsstyrelsen (Opetushallitus). I utlåtandet beskrivs examensnivån och innehåll samt för vilka uppgifter examen ger kvalifikationer i det land där du har avlagt examen. Utlåtandet ger dig dock inte kvalifikationer att utöva ett reglerat yrke i Finland.

Översättning av handlingar

Om originalspråket för ditt betyg inte är finska, svenska eller engelska kan du behöva en översättning av handlingarna. Närmare information om de krav som ställs på handlingarna finns på den ansvariga myndighetens webbplats.

Handläggningen av ansökan kan ta flera månader. Anvisningarna varierar inom olika branscher, eftersom det är olika myndigheter som ansvarar för besluten. Läs anvisningarna om ansökan noga.