Gå till innehållet
Työterveyshuolto

Företagshälsovård

Publicerad23.08.2022

Enligt finsk lag ska arbetsgivaren tillhandahålla företagshälsovård åt alla sina anställda. Syftet med företagshälsovården är att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall, att främja arbetsmiljösäkerheten och att upprätthålla arbetstagarnas hälsa under hela karriären.

Alla har rätt till företagshälsovård

Utöver förebyggande hälsovård kan arbetsgivaren också ordna sjukvårdstjänster för sina anställda. Inom företagshälsovården har arbetstagaren tillgång till hälsovårdarens, företagsläkarens och företagspsykologens tjänster. Ofta finns det i företagshälsovården också fysioterapeuter. Specialisternas tjänster ingår vanligen inte i företagshälsovården. Arbetsgivaren måste informera dig om vilka tjänster och vilket stöd du kan få via företagshälsovården.

Rätten till företagshälsovårdens tjänster omfattar inte den anställdas familj.

Avsikten med företagshälsovården är att främja hälsan och arbetsförmågan och samarbetet på arbetsplatserna.

Anställda inom företagshälsovården har sekretessplikt. De lämnar inte ut information om din situation till din arbetsgivare, om inte du själv har gett tillstånd till det. Företagshälsovården kan dock ge din arbetsgivare en bedömning av huruvida ditt hälsotillstånd tillåter att du fortsätter att arbeta.

Fpa ersätter arbetsgivaren och företagaren en del av kostnaderna för företagshälsovården, om dessa är nödvändiga och rimliga.

Länken tar dig utanför tjänstenSocial- och hälsovårdsministeriet

Företagshälsovård