Gå till innehållet
Jos sairastut

Om du blir sjuk

Publicerad28.02.2023
Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka har du rätt att stanna hemma från arbetet. Arbetsgivaren är skyldig att betala lön för sjukledigheten. Om du blir sjuk ska du genast meddela din chef om frånvaron.

Om sjukdomen eller olyckan orsakas av arbetet

Om du råkar ut för ett olycksfall i arbetet, gör så här:

1. Meddela din arbetsgivare eller chef omedelbart.

2. Be samtidigt din arbetsgivare om ett försäkringsintyg. När du visar upp intyget på läkarmottagningen eller sjukhuset får du den nödvändiga vården kostnadsfritt.

3. Se till att din arbetsgivare skickar en olycksfallsanmälan till försäkringsbolaget. Förse arbetsgivaren med all information som behövs för anmälan.

Arbetsgivaren ska teckna en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för sina arbetstagare. Om din arbetsgivare emellertid inte har tecknat någon olycksfallsförsäkring, kontakta Olycksfallsförsäkringscentralen. 

Om du upplever symtom på grund av ditt arbete, kontakta företagshälsovården. Undersökningar och vård av arbetsrelaterade symtom ingår alltid i företagshälsovården.

Mer information om företagshälsovård finns på InfoFinlands sida Företagshälsovård.

På InfoFinlands sidaArbetarskydd finns information om arbetarskydd.

På InfoFinlands sida Hälsovårdstjänsterna i Finland finns allmän information om hälsovårdstjänsterna i Finland.

Lön under sjukdomstiden

Om din anställning varat över en månad före insjuknandet får du lönen till fullt belopp för minst den dag då du insjuknade och nio därefter följande dagar. Om du fortfarande inte kan återvända till arbetet kan du söka sjukdagpenning (sairauspäiväraha) hos FPA om du omfattas av den finländska sjukförsäkringen.

Läs mer på InfoFinlands sida Den sociala tryggheten i Finland.

Det kan hända att man i kollektivavtalet har kommit överens om andra villkor och du får lön för en längre tid. Kontrollera föreskrifterna i kollektivavtalet för din bransch.

Arbetsgivaren har rätt att kräva ett läkarintyg för den tid då du är sjuk. Om du blir sjuk och inte kan arbeta ska du utan dröjsmål meddela detta till din chef. Din chef berättar för dig om du behöver ett läkarintyg om sjukdomen direkt eller först från och med den fjärde sjukledighetsdagen.

Sjukledighet är ingen semester utan den beviljas för att du ska återhämta dig från din sjukdom. Därför får du under dessa dagar inte göra något som kan äventyra ditt tillfrisknande.

När ett barn insjuknar

Om ett barn under 10 år insjuknar akut kan barnets mamma eller pappa stanna hemma för att ta hand om barnet. Vårdledigheten kan vara högst fyra dagar. I kollektivavtalet bestäms om man får lön för denna tid eller inte.

Läs mer: Barns hälsa.

Yrkesinriktad rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering kan hjälpa dig att välja ett yrke, hitta ett jobb, stanna kvar i arbetslivet eller återgå i arbetet trots en sjukdom.

Du kan ansöka om yrkesinriktad rehabilitering vid FPA, om du har rätt till den sociala tryggheten i Finland och uppfyller något av de följande kriterierna:

  • Du är arbetslös.
  • Du är studerande.
  • Du har varit i arbetslivet endast en kort tid.

FPA:s yrkesinriktade rehabilitering kan till exempel innefatta stöd för att planera framtiden eller hantera vardagen, hjälpmedel, utbildningsförsök eller stöd för att starta ett företag. Läs mer på FPA:s webbplats.

Om du har varit i arbetslivet fem år eller längre kan du ansöka om yrkesinriktad rehabilitering vid din arbetspensionsanstalt. Fråga mer vid din arbetspensionsanstalt.

När du ansöker om rehabilitering behöver du först ett läkarutlåtande. Kontakta din egen hälsostation.

Ungdomar i åldern 16–29 år kan söka sig till yrkesinriktad rehabilitering för unga, till exempel NUOTTI-coachningen, även utan ett läkarutlåtande. 

Rehabilitering för olika sjukdomar

FPA ordnar rehabiliterings- och anpassningskurser för många olika sjukdomar och skador för både barn och vuxna. Kurserna består av rehabilitering i grupp och de hjälper dig att anpassa dig till livet med din sjukdom. När du ansöker om rehabilitering behöver du först ett läkarutlåtande.