Gå till innehållet
Työtodistus

Arbetsintyg

Publicerad28.02.2023
Arbetstagaren har rätt att på begäran få ett arbetsintyg av arbetsgivaren när anställningen upphör. Arbetsintyget är ett viktigt dokument där anställningens längd och arbetsuppgifterna nämns. Arbetstagaren kan också be att orsaken till att anställningen upphört och en bedömning av arbetstagarens färdigheter och uppförande antecknas i intyget.

Arbetsgivaren är skyldig att utfärda ett arbetsintyg ännu tio år efter att anställningen har upphört och efter detta endast om detta inte medför en orimlig olägenhet för arbetsgivaren. Om arbetstagaren vill att en bedömning av färdigheterna och uppförandet antecknas i arbetsintyget måste arbetsgivaren utfärda ett sådant intyg ännu fem år efter att anställningen har upphört till arbetstagaren på hans eller hennes begäran. Arbetsgivare måste också ge arbetstagaren ett nytt arbetsintyg om arbetstagarens arbetsintyg kommer bort eller förstörs.

Det är olagligt att inte ge ett arbetsintyg. Om arbetsgivaren inte ger dig ett arbetsintyg trots att du ber om det kan du be arbetarskyddsmyndigheten om hjälp.