Gå till innehållet
Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Arbetstagarens rättigheter och skyldigheter

Publicerad31.01.2024
Arbetslivet i Finland styrs av många regler som arbetstagaren och arbetsgivaren måste följa. I lagstiftningen och kollektivavtalen fastställs till exempel minimilöner, arbetstider, semester, lön under sjukskrivning och uppsägningsvillkor.

I Finland har en arbetstagare rätt:

  • till lön och övriga minimivillkor enligt kollektivavtalet
  • till skydd utgående från lagar och avtal
  • att ansluta sig till ett fackförbund
  • till en sund och trygg arbetsmiljö.

En arbetstagare är skyldig att

  • utföra arbetet omsorgsfullt
  • följa de överenskomna arbetstiderna
  • följa arbetsledningens anvisningar
  • vägra att delta i verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren
  • hålla affärs- och yrkeshemligheter
  • ta hänsyn till arbetsgivarens intresse.

Anställningsrådgivning för invandrare

Om du har frågor om eller problem med din anställning, kan du kontakta anställningsrådgivningen för invandrare. Rådgivningen ges av Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC. Du kan få rådgivning även om du inte är medlem i fackförbundet. En jurist svarar på dina frågor till exempel om arbetsavtal, lön eller arbetstider. Den kostnadsfria rådgivningen ges på finska och engelska.

Anställningsrådgivningen har öppet på måndagar klockan 14–17 och på tisdagar och onsdagar klockan 9–11 och 12–15.

Telefon: 0800 414 004

E-post: workinfinland(at)sak.fi

Du kan också ringa arbetarskyddsmyndigheternas riksomfattande telefonrådgivning som betjänar på finska, svenska och engelska.

Telefon: 0295 016 620

Mobilappen Work Help Finland

Du kan ladda ned applikationen Work Help Finland på din telefon. Den är avsedd för utländska arbetstagare som kommer till och vistas i Finland.

Applikationen innehåller information om arbetstagarens rättigheter och skyldigheter i Finland. Om du har problem på arbetsplatsen eller med din arbetsgivare kan du också få hjälp via applikationen.

Arbetstagarnas rättigheter tryggas med lagar och avtal

Arbetslagstiftningen och kollektivavtalen föreskriver vilka rättigheter och skyldigheter arbetstagare har. Arbetstagar- och arbetsgivarförbunden förhandlar gemensamt fram branschspecifika kollektivavtal. I lagstiftningen och kollektivavtalet fastställs till exempel minimilöner, arbetstider, semestrar, lön för sjukdomstid och uppsägningsvillkor. Observera att ett kollektivavtal inte är samma sak som ett arbetsavtal.

Läs mer på InfoFinlands sidor Anställningsvillkor och lön i Finland och Innehållet i arbetsavtalet.

Jämlikhet

Varje anställd har rätt till ett jämlikt och icke-diskriminerande bemötande när de söker jobb och på arbetsplatsen. Läs mer på InfoFinlands sida Jämlikhet och jämställdhet i arbetslivet.

Arbetsavtal

Ett arbetsavtal uppstår när arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om utförandet av ett arbete och lönen som betalas för det samt övriga förmåner och villkor.

Anställningsvillkoren bestäms enligt arbetslagstiftningen och kollektivavtalet. Arbetsavtalet är bindande för båda parterna. Läs mer om arbetsavtalet på InfoFinlands sidor Anställningsvillkor och lön i Finland och Innehållet i arbetsavtalet.

Semester

Enligt semesterlagen har anställda i Finland rätt till semester eller semesterersättning. Läs om din rätt till semester och semesterlön på InfoFinlands sida Semester.

Fackförbund

Om du vill kan du ansluta dig till fackförbundet för din egen bransch. I Finland är det vanligt att arbetstagare är med i fackförbund. Fackförbunden ger arbetstagarna råd om de har problem med sin arbetsgivare.

Läs mer på InfoFinlands sida Fackförbund.

Arbetarskydd

Arbetsgivaren är skyldig att trygga de anställdas säkerhet. Arbetarskyddsförvaltningen övervakar att de i lagen stadgade arbetarskyddsföreskrifterna följs på arbetsplatserna. Läs mer på InfoFinlands sida Arbetarskydd.

Utkomstskydd för arbetslösa

När en person som är fast bosatt i Finland blir arbetslös, har han eller hon rätt att få utkomstskydd för arbetslösa. Läs mer på InfoFinlands sida Utkomstskydd för arbetslösa.

Pension

En invandrare som har bott tillräckligt länge i Finland kan få pension på grund av sin ålder eller arbetsoförmögenhet. Läs mer på InfoFinlands sida Pension.

Beskattning

När du arbetar i Finland måste du betala skatter. Om din arbetsgivare föreslår dig att arbeta utan att betala skatt, gå inte med på det. Det är olagligt i Finland och du kan straffas för det.

Läs mer på InfoFinlands sida Beskattning.

Företagshälsovård

Varje arbetsgivare är skyldig att ordna förebyggande företagshälsovård för sina anställda. Läs mer på InfoFinlands sida Företagshälsovård.

Familjeledigheter

När ett barn föds till familjen kan modern eller fadern enligt lag stanna hemma för att ta hand om barnet. Läs mer på InfoFinlands sida Familjeledigheter.

Arbetsintyg

När en anställning upphör har den anställda rätt att få ett skriftligt arbetsintyg av arbetsgivaren. Läs mer på InfoFinlands sida Arbetsintyg.

Rätt att arbeta i Finland

Om du arbetar i Finland måste du ha rätt att arbeta i Finland. Om du inte är finsk medborgare måste du bevisa för din arbetsgivare att du har rätt att arbeta. Visa arbetsgivaren antingen ditt pass, ett officiellt resedokument eller ditt uppehållstillståndskort. Du har rätt att själv behålla ditt pass och uppehållstillstånd. Arbetsgivaren har endast rätt att se dem. Arbetsgivaren tar vanligtvis en kopia av grunden för din rätt att arbeta, eftersom den enligt lag måste förvaras på arbetsplatsen.

Om du har uppehållstillstånd ser du rätten att arbeta på ditt uppehållstillståndskort. Om du inte har uppehållstillstånd eller är osäker på din rätt att arbeta, kan du fråga Migrationsverket om saken per e-post. Läs anvisningarna på Migrationsverkets webbplats.

Om ditt uppehållstillstånd går ut och du inte har ansökt om fortsatt uppehållstillstånd, upphör din rätt att arbeta. Du ska därför ansöka om fortsatt uppehållstillstånd redan innan ditt tidigare uppehållstillstånd går ut. Ge din arbetsgivare en kopia av intyget över inlämnad ansökan och en kopia av det nya uppehållstillståndet så snart du får det.

Om du är medborgare i ett EU- eller EES-land har du rätt att arbeta i Finland utan begränsningar. Om du har bott i Finland längre än tre månader, måste du dock registrera din uppehållsrätt hos Migrationsverket.