Koulutus Vantaalla

Utbildning i Vanda

Småbarnspedagogik

I Vanda finns både kommunala och privata daghem. I Vanda ges småbarnspedagogik på finska, svenska, ryska och engelska. I daghemmen ges även undervisning i finska som andra språk. Småbarnspedagogik ordnas också inom familjedagvården och i gruppfamiljedaghem som övervakas av staden.

Man ska ansöka om plats inom småbarnspedagogiken senast fyra månader innan barnet ska börja i dagvården. Om du är i ett akut behov av en plats inom småbarnspedagogiken, till exempel på grund av att du blir anställd eller påbörjar en utbildning, ska du lämna in en ansökan senast två veckor innan barnet behöver platsen.

Du kan ansöka om plats i den kommunala dagvården på nätet eller med en pappersblankett. För en elektronisk ansökan behöver du egna nätbankskoder eller en elektronisk legitimation. Pappersblanketter kan hämtas till exempel vid Vandainfo eller daghemmen. Du kan söka till privata daghem, gruppfamiljedaghem och familjedagvårdare genom att kontakta daghemmet eller familjedagvårdaren direkt.

I frågor rörande ansökan till småbarnspedagogik kan du kontakta småbarnspedagogikens centraliserade servicestyrning:

tfn (09) 8395 0226
mån kl. 9.00–12.00
tis–fre kl. 9.00–15.00

e-post: varhaiskasvatuksen.palveluohjaus(at)vantaa.fi

Läs mer: Småbarnspedagogik

linkkiVanda stad:
Information om småbarnspedagogikfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Privat småbarnspedagogikfinska

linkkiVanda stad:
Att söka plats inom småbarnspedagogikfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Blanketter för småbarnspedagogikfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Småbarnspedagogikens kundtjänstfinska | svenska

Förskoleundervisning

Förskoleundervisning (esiopetus) ordnas i både kommunala och privata daghem samt i förskoleenheter i skolornas lokaler. I Vanda kan man få förskoleundervisning på finska, svenska och engelska.

Du måste ansöka om plats i förskoleundervisningen. Ansökan kan göras elektroniskt via stadens webbplats eller med en pappersblankett. Ansökningstiden är i januari, men ansökan kan även lämnas in övriga tider, om familjen till exempel flyttar till Vanda mitt under året.

Förberedande undervisning tillhandahålls för invandrarbarn som inte har tillräckliga kunskaper i finska för att klara sig i förskoleundervisningen. Den förberedande undervisningen är avsedd för 6-åriga barn med invandrarbakgrund. Den ordnas i daghemmens förskolegrupper. Daghemmet anvisar barnet till den förberedande undervisningen i samband med ansökningen till förskoleundervisningen.

Du hittar mer information om förskoleundervisningen, ansökning till förskoleundervisningen och om undervisning som förbereder för förskoleundervisning på Vanda stads (Vantaan kaupunki) webbplats. Du kan även fråga om mer information på daghemmen.

Läs mer: Förskoleundervisning

linkkiVanda stad:
Ansökan till förskoleundervisningfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Information om den förberedande undervisningenfinska | engelska

linkkiVanda stad:
Elektronisk ansökningsblankett för förskoleundervisningenfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Daghem som ger förskoleundervisningfinska | engelska

Grundläggande utbildning

I Vanda finns finskspråkiga och svenskspråkiga grundskolor (peruskoulu). I Vanda finns även en internationell skola, där man kan avlägga grundskolan på engelska. Mer information om skolorna i Vanda hittar du på Vanda stads (Vantaan kaupunki) webbplats.

Anmälan till grundskolan ska göras på förhand. Anmälningstiden är vanligtvis i januari. På stadens webbplats hittar du kontaktuppgifterna till skolorna och mer information om anmälan.

Läs mer: Grundläggande utbildning

linkkiVanda stad:
Anmälan till skolanfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Skolornas kontaktuppgifterfinska

linkkiVanda stad :
Eftermiddagsverksamhetfinska | svenska

Förberedande utbildning inför grundskola

Om barnets kunskaper i det finska språket inte är tillräckligt bra för studier i den finskspråkiga grundskolan, kan barnet få förberedande utbildning (valmistava opetus). I den förberedande utbildningen läser barnen det finska språket och grundskolans läroämnen. Undervisningen pågår vanligtvis i ett år.

Om du har anlänt till Finland för en kort tid sedan och har barn under skolåldern ska du ta kontakt med områdeskoordinatorn för ditt bostadsområde (aluekoordinaattori). Områdeskoordinatorn berättar om hur undervisningen ordnas och hjälper dig i frågor som rör barnets skolgång.

linkkiVantaan kaupunki:
Information om den förberedande undervisningenfinska

linkkiVanda stad:
Områdeskoordinatorerfinska

Grundläggande utbildning för unga invandrare

Vid Vanda vuxenutbildningsinstitut (Vantaan aikuisopisto) kan 17–24-åriga invandrarungdomar avlägga grundskolans avgångsbetyg. Om man har hoppat av grundskolan, kan man avlägga grundskolans lärokurs också vid Eira vuxengymnasium (Eiran aikuislukio).

linkkiVaantaan aikuisopisto:
Grundläggande utbildning för invandrarefinska

linkkiEira vuxengymnasium:
Grundundervisning för vuxnafinska

Tionde klasserna

Du kan ansöka till den grundläggande utbildningens tilläggsundervisning, det vill säga till en tionde klass (kymppiluokka), om du fick grundskolans avgångsbetyg samma år eller året innan, men inte har fått en studieplats på andra stadiet. På tionde klassen kan du höja dina betyg från grundskolan och du får en plan för fortsatta studier. Tiondeklasserna i Vanda finns i östra och västra Vanda vid Varias verksamhetsställen och vid Lumo gymnasium (Lumon lukio).

linkkiVanda stad:
Tiondeklasserfinska | svenska

Invandrare och grundläggande utbildning

I skolorna i Vanda ges hemspråksundervisning i flera olika språk. I grundskolorna ges även utbildning i finska som andraspråk (suomi toisena kielenä) till elever som har ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska, och vars kunskaper i det finska språket inte är i nivå med modersmålet.

När du anmäler dig till skolan, kan du samtidigt anmäla dig till hemspråksundervisning och undervisning i din egen religion. Du kan även anmäla dig till undervisningen genom att fylla i en blankett, som du får från din egen skola. Den ifyllda blanketten returneras till den egna skolan. Undervisning i den egna religionen kan ordnas om gruppen består av minst tre elever.

Mer information om hemspråksundervisning och om undervisning i elevens egen religion hittar du på stadens webbplats och hos områdeskoordinatorerna (aluekoordinaattori).

linkkiVanda stad:
Information om hemspråksundervisningfinska

linkkiVanda stad:
Undervisning i den egna religionenfinska

linkkiVantaan kaupunki:
Finska som andra språk i den grundläggande undervisningenfinska

linkkiVanda stad:
Områdeskoordinatorerfinska

Yrkesutbildning

I Vanda ordnas yrkesutbildning vid yrkesinstitutet Vantaan ammattiopisto Varia, handelsläroanstalten MERCURIA samt TTS Arbetseffektivitetsföreningen rf:s verksamhetsställe i Vanda.

I Varia ordnas även engelskspråkig undervisning samt finskspråkiga yrkesutbildningar särskilt avsedda för invandrare.

Läroanstalten Careeria ordnar yrkesutbildning för vuxna.

I Vanda finns även Finavia Avia College som ger utbildning för olika luftfartsyrken.

Läs mer: Yrkesutbildning.

linkkiVanda stad:
Yrkesutbildningfinska | svenska

linkkiYrkesläroanstalten Varia i Vanda:
Yrkesutbildningfinska | engelska

linkkiHandelsläroanstalten MERCURIA kauppiatten kauppaoppilaitos:
Yrkesutbildningfinska | engelska

linkkiTTS Arbetseffektivitetsföreningen rf:s verksamhetsställe i Vanda:
Yrkesutbildningfinska | engelska

linkkiCareeria:
Vuxenutbildningscenterfinska | svenska | engelska

Utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA)

Utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning (Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus) d.v.s. VALMA är avsedd för dem som vill avlägga en grundläggande yrkesutbildning. Under VALMA-utbildningen får du kunskap och färdigheter som hjälper dig i dina senare yrkesinriktade studier. Du kan även förbättra din språkkunskap. Du kan också höja dina grundskolebetyg.

I Vanda ordnas VALMA-utbildning av Varia.

linkkiVanda stad:
Information om VALMA-utbildningarfinska

linkkiYrkesläroanstalten Varia i Vanda:
Information om VALMA-utbildningarfinska

Gymnasium

I Vanda kan du studera på gymnasiet (lukio) på finska, svenska eller engelska. Undervisning på engelska erbjuds på IB-linjen vid gymnasieskolan Tikkurilan lukio. I Vanda finns även ett vuxengymnasium.

Läs mer: Gymnasium.

linkkiVanda stad:
Information om gymnasieutbildningfinska | svenska

linkkiVanda stad:
Gymnasierna och gymnasiernas hemsidorfinska

linkkiVanda stad:
Vuxengymnasiumfinska

linkkiVanda stad:
Distansgymnasiumfinska

linkkiVanda stad:
Steinergymnasietfinska

Förberedande gymnasieutbildning (LUVA)

Om du vill förbättra dina kunskaper i finska eller svenska innan du söker till ett gymnasium, kan du söka till en förberedande gymnasieutbildning. Den är avsedd för invandrare. På finska används förkortningen LUVA för denna utbildning.

I Vanda ordnas LUVA-utbildning av Lumon lukio.

linkkiVanda stad:
Förberedande gymnasieutbildningfinska

Stöd och handledning för unga

Ohjaamo

Om du är under 30 år gammal kan du få råd och handledning via Ohjaamo-tjänsten. Ohjaamos personal hjälper dig om du inte har ett arbete eller en studieplats. Du kan även fråga om andra saker, som till exempel boende eller ekonomiska frågor.

linkkiOhjaamo:
Stöd och handledning för ungafinska | engelska

Vägledningscentret Kipinä

Om du är under 29 år gammal, bor i Vanda och inte har ett jobb eller en studieplats, kan du få råd och handledning i Kipinä. Ring och boka en tid i förväg. Utan tidsbokning kan du besöka Kipinä på tisdagar och onsdagar kl. 12.00–18.00. Mer information hittar du på webbplatsen.

Kipinä
Banvägen 2, Dickursby
Tfn 050 312 4372

linkkiKipinä:
Vägledning och stöd för ungafinska | svenska

Högskoleutbildning

I Vanda finns två yrkeshögskolor (ammattikorkeakoulu), Laurea och Metropolia. De erbjuder utbildning inom många olika branscher. Mer information om utbildningsprogram och om ansökan hittar du på läroanstalternas webbplats.

Också Helsingfors universitets öppna universitet (avoin yliopisto) har verksamhetsställen i Vanda. Där ges undervisning på högskolenivå och fortbildning.

Läs mer: Yrkeshögskolor, Universitet.

linkkiVanda stad:
Högskoleutbildningfinska

linkkiLaurea:
Yrkeshögskolafinska | engelska

linkkiMetropolia:
Yrkeshögskolafinska | engelska

linkkiHelsingfors universitet:
Ubildning vid öppna universitetet i Vandafinska | svenska | engelska

Övriga studiemöjligheter

Vid Vanda vuxenutbildningsinstitut (Vantaan aikuisopisto) kan du studera till exempel språk, handarbete och matlagning eller delta i ledd motion. Kurserna är avgiftsbelagda och de ordnas både dag- och kvällstid. Vuxenutbildningsinstitutet ordnar även kurser för invandrare. Mer information hittar du på Vanda stads webbplats.

Läs mer: Studier som hobby.

linkkiMedborgar- och arbetarinstituten i Helsingfors, Esbo och Vanda:
Kurssökningstjänstfinska | svenska | engelska

linkkiVanda vuxenutbildningsinstitut:
Kurser i finska och svenska språket för invandrarefinska