Livet i Finland

Städer

Terveys Vantaalla

Hälsa i Vanda

Hälsotjänsterna i Vanda

Hälsorådgivning

Om du behöver information om hälsotjänsterna, kan du ringa hälsorådgivningstelefonen: Tfn (09) 839 10023, mån-fre kl. 8–16.

Via tjänsten kan du också fråga om anvisningar för vård av sjukdomar. Du kan tala finska, svenska eller engelska.

Läs mer: Hälsa.

linkkiVanda stad:
Information om hälsorådgivningfinska | svenska | engelska

Offentliga hälsovårdstjänster

Om du har din hemkommun i Vanda, kan du utnyttja de offentliga hälsovårdstjänsterna. Offentliga hälsovårdstjänster tillhandahålls till exempel vid hälsostationer, tandkliniker, rådgivningsbyråer och sjukhus. Om du insjuknar plötsligt eller om du råkar ut för en olycka, får du akut sjukvård även om din hemkommun inte är Vanda.

I Vanda finns sju hälsostationer (terveysasema) som tillhandahåller offentliga hälsovårdstjänster. På hälsostationerna finns läkarens (lääkäri), sjukskötarens (sairaanhoitaja) och hälsovårdarens (terveydenhoitaja) mottagningar.

Hälsostationerna har öppet vardagar kl. 8.00–16.00. Hälsostationerna når du genom att ringa till respektive hälsostations eget telefonnummer eller hälsorådgivningens telefonnummer (09) 839 10023 och väljer din hälsostation med hjälpa av knappsatsen. Om du behöver akut vård samma dag, ska du ringa hälsostationen direkt då den öppnar.

Hälsostationernas adresser:

  • Håkansböle hälsostation, Galoppbrinken 4
  • Björkby hälsostation, Vårdträdsgränden 15
  • Korso hälsostation, Fjällrävsstigen 6
  • Västerkulla hälsostation, Kägelgränden 1
  • Mårtensdals hälsostation, Bredängsvägen 3
  • Myrbacka hälsostation, Jönsasvägen 4
  • Dickursby hälsostation, Konvaljvägen 11

Närmare information hittar du på hälsostationernas egna webbplatser.

linkkiVanda stad:
Hälsostationernafinska | svenska | engelska

Privata hälsotjänster

I Vanda finns flera läkarstationer som erbjuder privata hälsovårdstjänster. Du kan gå till en privat läkarstation även om du inte har rätt att använda den offentliga hälsovårdens tjänster i Finland.

På en privat läkarstation måste du betala samtliga kostnader själv. I vissa fall ersätter Kela en liten del av kostnaderna för privat sjukvård.

linkkiTerveystalo:
Privat läkarstationfinska | svenska | engelska

linkkiDiacor:
Privat läkarstationfinska | svenska | engelska | ryska

linkkiMehiläinen:
Privat läkarstationfinska | svenska | engelska

linkkiAava:
Privat läkarstationfinska | svenska | engelska

Läkemedel

Information om köp av läkemedel hittar du på InfoFinlands sida Läkemedel.

linkkiApotekareförbundet:
Apotekens kontaktuppgifterfinska

Hälsovård för papperslösa

I Helsingfors finns Global Clinic, där personer som vistas i Finland utan tillstånd kan få primärhälsovård. Tjänsterna vid Global Clinic är avgiftsfria för kunderna. Global Clinic anmäler inte kunderna till polisen eller andra myndigheter. För att skydda kunderna uppges inte klinikens adress eller öppettider offentligt.

Telefonnumret till Helsingfors Global Clinicin är 044 948 1698. En sjuksköterska eller läkare svarar i telefonen. E-postadressen är global.clinic.finland(at)gmail.com.

Läs mer: Hälsovårdstjänster i Finland.

linkkiGlobal Clinic:
Hälsotjänster för papperslösafinska | engelska | ryska | franska | arabiska | rumänska | bulgariska

Jourmottagning

På kvällar, helger och storhelger är hälsostationerna stängda. Då vårdas akuta sjukfall och olycksfall på jourmottagningen (päivystys). Jourmottagningen är öppen alla dagar dygnet runt

I Vanda finns jourmottagningen på Pejas sjukhus (Peijaksen sairaala). Adress:

Peijaksen yhteispäivystys
Sjukhusgatan 1
01400 Vanda
Tfn 116 117

Om du blir akut sjuk, kan du även besöka någon annan jourmottagning i huvudstadsregionen. Mer information om jourmottagningarna hittar du på Vanda stads webbplats om hälsovårdstjänster.

I nödsituationer ringer du det allmänna nödnumret 112.

Läs mer: Hälsovårdstjänster i Finland.

linkkiVanda stad:
Jourmottagningarfinska | svenska | engelska

Barns hälsa

I hälsovården av barn under skolåldern får man hjälp av rådgivningsbyråerna (neuvola). Där kan du fråga om råd och få stöd i föräldraskapet och fostran av barn. På rådgivningsbyrån följs barnets hälsa, tillväxt och utveckling upp och där ges även vaccinationerna. Kontaktuppgifterna till rådgivningsbyråerna hittar du på Vanda webbplats.

Via rådgivningsbyråernas telefontjänst kan du boka tid på rådgivningsbyrån och fråga hälsovårdaren om råd beträffande graviditet och barns hälsa. Numret till telefontjänsten är (09) 8392 5900. Den är öppen mån-tors kl. 8–15 och fre kl. 8–13.

Skolhälsovården har hand om skolbarns hälsa. Mer information hittar du på Vanda stads webbplats.

Om ett barn blir akut sjukt, ska du ta kontakt med hälsostationen eller jourmottagningen. I nödsituationer ringer du det allmänna nödnumret 112.

Läs mer: Barns hälsa.

linkkiVanda stad:
Rådgivningsbyråerfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Tidsbokning och rådgivningfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Information om skolhälsovårdenfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Hälsostationernafinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Jourmottagningarfinska | svenska | engelska

Äldre människors hälsa

Äldre människor använder samma hälsovårdstjänster som alla andra. Dessutom finns det i Vanda särskilda tjänster för äldre som du får information om via seniorrådgivningen (seniorineuvonta).

Seniorineuvonta
Tfn: (09) 8392 4202
E-post: seniorineuvonta(at)vantaa.fi

Mer information om tjänsterna för äldre hittar du på Vanda stads webbplats.

Läs mer: Äldre människors hälsa och Äldre människor.

linkkiVanda stad:
Seniorrådgivningenfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Information om tjänster för äldrefinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Serviceguide för seniorer(pdf, 1 MB)finska

När du tar hand om en anhörig i hemmet

När en familjemedlem behöver kontinuerlig hjälp och vården är både bindande och krävande, finns det möjlighet att få stöd för närståendevård av kommunen.

Behovet av närståendevård bedöms inom seniorrådgivningen.

Seniorineuvonta
Tfn: (09) 8392 4202
E-post: seniorineuvonta(at)vantaa.fi

Behovet av närståendevård för personer under 65 år bedöms inom handikapprådgivningen.

Handikapprådgivningen
Tfn: (09) 8392 4682
E-post: vammaisneuvonta(at)vantaa.fi

linkkiVanda stad:
Stöd för närståendevårdfinska | svenska

Tandvård

Offentlig tandvård

Tidsbokningsnumret till Vanda tandvård (hammashoito) är (09) 8393 5300. Tidsbokningen kan du ringa:

  • Mån-tors 7.30–15
  • Fredagar och storhelgsaftnar 7.30–14.

Om ditt ärende inte är brådskande, ring efter kl. 10.00. Om tjänsten är hårt belastad, kan du lämna ett meddelande om att bli uppringd vid ett senare tillfälle.

Om du behöver akut tandvård på en vardag, ska du ringa tidsbokningen så fort den öppnar.

linkkiVanda stad:
Information om tandvårdenfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Tandklinikerfinska | svenska

Tandvårdens jourmottagning

Under kvällar och veckoslut finns tandvårdsjouren (hammashoidon päivystys) vid Haartmanska sjukhuset i Helsingfors. Ring jourmottagningen på förhand.

Haartmanin sairaalan päivystysajanvaraus arkisin kl. 14–21 och lör-sön kl. 8–21.
Tfn (09) 310 49999.

Tandvårdens nattjour (hammashoidon yöpäivystys) finns på Tölö sjukhus olycksfallsstation. Ring jourmottagningen på förhand.

Hammashoidon yöpäivystys, kl. 21–8
Tölö sjukhus olycksfallsstation, Oral och käkkirurgisk jourmottagning
Tfn 040 621 5699

linkkiHelsingfors stad:
Tandvårdens jourmottagning kvällar och veckoslutfinska | svenska | engelska

Barns tandvård

Om tandvården för barn under skolåldern får du information på barnrådgivningen (lastenneuvola) och vid tandklinikerna (hammashoitola). Barn under 17 år kallas till tandkliniken för undersökning med cirka två års mellanrum.

linkkiVanda stad:
Rådgivningsbyråerfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Information om tandvården för skolbarnfinska

Privata tandvårdstjänster

I Vanda finns också privata tandläkare. Om du inte har rätt att använda de offentliga hälsovårdstjänsterna, kan du söka dig till en privat tandläkare.

Hos en privat tandläkare måste du betala samtliga kostnader själv. I vissa fall ersätter Kela en liten del av kostnaderna för privat tandvård.

Läs mer: Tandvård.

linkkiEtsihammaslaakari.fi:
Sök tandläkarefinska

Mental hälsa

Om du behöver psykisk hjälp eller stöd, ska du kontakta din hälsostation (terveysasema). På hälsostationen behandlas de vanligaste psykiska problemen. Från hälsostationen kan du remitteras vidare exempelvis till depressionsskötare.

Om hälsostationen inte har öppet och situationen är akut, ska du kontakta samjouren vid Pejas sjukhus (Peijaksen sairaalan yhteispäivystys).

Peijaksen yhteispäivystys
Sjukhusgatan 1
01400 Vanda
Tfn (09) 4716 7060

Om du behöver omedelbar krishjälp, kan du också ta kontakt med social- och krisjouren. Den har öppet dygnet runt.

Social- och krisjouren
Tfn (09) 8392 4005

Läs mer: Mental hälsa.

linkkiVanda stad:
Information om mentalvårdstjänsternafinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Hälsostationernafinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Jourmottagningarfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Social- och krisjourenfinska | svenska | engelska

Sexuell hälsa

Om du vill har information om graviditetsprevention, abort, sexuell hälsa och könssjukdomar, kan du kontakta preventivmedels- och familjeplaneringsrådgivningen (ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola).

Preventivmedels- och familjeplaneringsrådgivningarna betjänar kvinnor och män i alla åldrar. Du måste beställa tid vid rådgivningarna. Besöken är avgiftsfria för kunderna. Information om kontaktuppgifter finns på Vanda stads webbplats.

Boka en tid hos preventivmedelsrådgivningens läkare eller hälsovårdare om du behöver preventivmedel (raskauden ehkäisy) eller om du överväger abort (abortti). Boka en tid hos hälsostationens allmänläkare om du till exempel har problem med blödningar eller smärtor i underlivet.

Vid hälsostationerna vårdas även könssjukdomar (sukupuolitauti). Vandabor kan även besöka polikliniken för könssjukdomar i Helsingfors.

Läs mer: Sexualhälsa, Prevention

linkkiVanda stad:
Rådgivningarna för familjeplaneringfinska | svenska
.

linkkiVanda stad:
Hälsostationernafinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS:
Polikliniken för könssjukdomarfinska | svenska | engelska

När du väntar barn

Vid mödrarådgivningen (äitiysneuvola) följs moderns, fostrets och hela familjens hälsotillstånd under graviditeten. Kontakta rådgivningsbyrån (neuvola) när du upptäcker att du är gravid.

Rådgivningarnas telefontjänst
(09) 8392 5900
mån-tors kl. 8–15 och fre kl. 8–13

Via rådgivningsbyråernas telefontjänst kan du boka tid på rådgivningsbyrån och fråga hälsovårdaren om råd beträffande graviditet och förlossning.

Mer information om graviditet och förlossning hittar du på Vanda stads mödra- och barnrådgivning på Internet (Nettineuvola).

Läs mer: När du väntar barn.

linkkiVanda stad:
Rådgivningsbyråerfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Rådgivningarna för familjeplaneringfinska | svenska

linkkiVanda stad:
Rådgivningen på Internet, Nettineuvolafinska

Förlossningen

Du kan välja ditt förlossningssjukhus bland Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HNS) (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) sjukhus, till exempel Jorv sjukhus (Jorvin sairaala) och Kvinnokliniken (Naistenklinikka).

Läs mer: Förlossning.

linkkiHelsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS:
Förlossningfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt:
Förlossningssjukhusens jourmottagningfinska | svenska | engelska

Handikappade

Du kan få tjänster för handikappade (vammaispalvelut) om du eller en närstående till dig har en invaliditet eller en sjukdom som orsakar långvariga, betydande svårigheter att klara sig hemma och i livet utanför hemmet.

Tjänster för handikappade är till exempel personlig assistans, serviceboende, färdtjänst och ombyggnadsarbeten i bostaden.

Ta kontakt med handikapprådgivningen som utreder ditt behov av stöd, handledning och tjänster utifrån din situation.

Handikapprådgivningen
Mån.-fre. kl. 9–15
Tfn: (09) 8392 4682
E-post: vammaisneuvonta(at)vantaa.fi

Läs mer: Handikappade personer.

linkkiVanda stad:
Information om handikapptjänsternafinska | svenska | engelska