Vapaa-aika Vantaalla

Fritiden i Vanda

Vid Vanda vuxenutbildningsinstitut (Vantaan Aikuisopisto) kan man till exempel skapa konst, handarbeten, laga mat eller dansa. Man kan även studera språk.

I Vanda finns två kulturhus: konserthuset Martinus och allaktivitetscentret Myrbackahuset. Dessutom ordnar allaktivitetscentret LUMO många evenemang.

Kulturhuset för barn och unga Fernissan, Konsthuset Pessi och Konsthuset Totem ordnar kulturevenemang för barn.

Läs mer: Fritid.

linkkiMedborgar- och arbetarinstituten i Helsingfors, Esbo och Vanda:
Kurssökningstjänstfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Kulturevenemangfinska | svenska | engelska

linkkiKonserthuset Martinus:
Konserterfinska | svenska | engelska

linkkiAllaktivitetscentret LUMO:
Evenemangfinska | engelska

linkkiKulturhuset för barn och unga Fernissan:
Kulturevenemang för barnfinska

linkkiKonsthuset Pessi:
Kulturevenemang för barnfinska

linkkiKonsthuset Totem:
Kulturevenemang för barnfinska | svenska

linkkiVanda stad:
Evenemang och festivalerfinska | svenska | engelska

Bibliotek

I Vanda finns 10 bibliotek (kirjasto) och två bokbussar (kirjastoauto). På biblioteket kan du låna böcker, tidningar, musik, filmer, spel och mycket annat. Böcker och annat material finns på flera olika språk. På biblioteket kan du också använda dator. På vissa bibliotek ordnas även språkcaféer i det finska språket för invandrare.

Biblioteken i Vanda är med i huvudstadsregionens bibliotekstjänst HelMet. Du kan alltså använda samma bibliotekskort på stadsbiblioteken i Vanda, Esbo, Grankulla och Helsingfors.

I Helsingfors huvudbibliotek i Böle finns Flerspråkigt bibliotek. Där hittar man böcker på över 60 olika språk. Om du har ett Helmet-lånekort, kan du också låna böcker i Flerspråkiga biblioteket.

Läs mer: Bibliotek

linkkiVanda stad:
Information om bibliotekenfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stadsbibliotek:
Flerspråkiga biblioteketfinska | svenska | engelska | ryska

Motion

I Vanda finns fem kommunala simhallar. Simhallen i Korso har ett eget simpass för invandrarkvinnor och -flickor.

I Vanda finns flera idrottshallar, idrottsplaner och andra idrottsplatser för olika idrottsgrenar. På motionsslingorna kan man springa på somrarna och åka skidor på vintrarna.

Läs mer: Motion.

linkkiVanda stad:
Simhallarnas kontaktuppgifterfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Simpass för invandrarkvinnorfinska | engelska

linkkiVanda stad:
Idrottsklubbarfinska

Att röra sig i naturen

I Vanda finns många motionsslingor och naturstigar. Du kan även röra dig i naturen i Petikkos rekreationsområde.

linkkiVanda stad:
Rekreations- och campingområdenfinska | svenska

linkkiVanda stad:
Idrottsplatser och friluftsområdenfinska | svenska | engelska

linkkiPetikon virkistysalue:
Friluftsområdenfinska

Fiske

Du kan fiska på Vanda stads fiskeområden i Vanda å, Kervo å och på Finska viken.

linkkiVanda stad:
Fiske och båtlivfinska

linkkiCentralförbundet för Fiskerihushållning:
Handbok om fiske i Finlandfinska | svenska | engelska | ryska | franska | spanska | kinesiska | tyska | polska | italienska

Läs mer: Att röra sig i naturen.

Teater och film

I Vanda finns flera yrkes- och amatörteatrar.

I Vanda finns fyra biografer. Mer information om filmerna hittar du på biografernas webbplatser. Därtill ordnar Vanda stad filmvisningar.

Läs mer: Teater och film.

linkkiVanda stad:
Film, dans och teaterfinska | svenska | engelska

Museer

I Vanda finns flera museer. Vanda stadsmuseum presenterar Vanda historia. På Vanda konstmuseum ordnas växlande utställningar med inhemsk och utländsk modern konst.

Om de övriga museerna hittar du information på Vanda stads webbplats.

Läs mer: Museer.

linkkiVanda stad:
Museerfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Stadsmuseetfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Konstmuseetfinska | svenska | engelska

Fritidsverksamhet för barn och unga

I Vanda finns flera läroanstalter som ger grundundervisning i konst speciellt för barn och unga. Olika konstarter är musik, bildkonst, dans, teater, cirkuskonst, ordkonst, handarbete och arkitektur.

Stadens ungdomsgårdar är öppna för alla ungdomar i åldrarna 10–17 år.

Projektet Sport för alla (Sporttia kaikille-hanke) ordnar idrottsklubbar, turneringar och läger för barn och ungdomar med invandrarbakgrund.

Också föreningar och idrottsklubbar ordnar mycket verksamhet för ungdomar.

Mer information hittar du på Vanda stads webbplats.

Läs mer: Fritidsverksamhet för barn och unga.

linkkiVanda stad:
Information om hobbymöjligheter för ungdomarfinska

linkkiVanda stad:
Kultur för barn och ungafinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Information om konstundervisningfinska | engelska

linkkiVantaan kaupunki:
Ungdomsgårdarfinska | svenska

linkkiSporttia kaikille:
Motionsmöjligheterfinska

linkkiHelsingfors stad:
Hobbysökningfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Delta och påverkafinska | svenska

Fritidsverksamhet för seniorer

Om du har fyllt 70 år och Vanda är din hemkommun kan du kostnadsfritt använda Vanda stads simhallar och gym. Du kommer gratis in till idrottsanläggningarna om du har ett Sportkort (Sporttikortti). Du kan avhämta Sportkortet kostnadsfritt vid Vanda-informationspunkterna. Ta med dig identitetsbevis och ett foto när du ansöker om kortet.

På Seniorrådgivningen (seniorineuvonta) får du information om hobbyer och tjänster för seniorer som olika organisationer, företag och staden erbjuder.

Seniorrådgivningen
Tfn: (09) 8392 4202
E-post: palvelutarpeen.arviointi(at)vantaa.fi

linkkiSportkortet 70+:
Motionsmöjligheterfinska | svenska

Föreningar

I Vanda finns många olika föreningar, till exempel kulturföreningar och idrottsklubbar. Organisationerna ordnar många slags klubbar, hobbyer, utflykter och olika evenemang. Mer information hittar du på Vanda stads webbplats.

Läs mer: Föreningar.

linkkiVanda stad:
Hobbysökningen Hobihobifinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Kulturföreningarfinska

linkkiVanda stad:
Idrottsklubbarfinska