Asettuminen Vantaalle

Att bosätta sig i Vanda

Integrationsfrämjande tjänster

Flerspråkig rådgivning i Vanda

Organisationerna i Vanda erbjuder flerspråkig rådgivning och stöder integration. Du kan få vägledning i olika vardagssituationer, till exempel:

 • uppehållstillstånd,
 • hälsovård,
 • utbildning,
 • boende,
 • sysselsättning,
 • FPA,
 • utkomst,
 • studier i finska och
 • hobbyer.

Du kan få rådgivning på finska, svenska, engelska, ryska, arabiska, persiska, somaliska och många andra språk. Tjänstetiderna för organisationerna i Vanda och deras kontaktuppgifter finns på Vanda stads webbplats.

linkkiVanda stad:
Flerspråkig rådgivning i Vandafinska

Tjänster för invandrare

Vanda stads tjänster för invandrare tillhandahåller information om integration, om social- och hälsovårdstjänsterna och om stadens och olika organisationers tjänster. Du kan till exempel få information om att ansöka om FPA:s förmåner, om nödinkvartering och om livsmedelsbistånd.

Du kan bli klient om du precis har fått uppehållstillstånd och flyttat till Vanda. Du kan också bli klient om du är flykting, offer för människohandel, äldre, funktionshindrad eller långtidssjuk eller om du har rätt till en inledande kartläggning.

Vantaan maahanmuuttajapalvelut
Fernissagatan 8 C
01300 VANDA
Stadens växel 09 83911
Maahanmuuttajapalvelut(at)vantaa.fi

linkkiVanda stad:
Invandrartjänsterfinska | engelska

Vandainfo

Vandainfo ger dig information om såväl Vandas stads som statens tjänster. Vandainfon finns i Dickursby, Korso och Myrbacka. Adresserna är:

Vandainfo, Dickursby
Dixi, Banvägen 11, 2:a vån.
01300 Vanda
E-post: vantaa-info(at)vantaa.fi
tfn 09 83911

Vandainfo, Korso
LUMO, Gråsiskvägen 14
01450 Vanda
E-post: vantaa-info(at)vantaa.fi
Tfn 09 83911

Vandainfo, Myrbacka
Myrbackahuset, Påltorget 3
01600 Vanda
E-post: vantaa-info(at)vantaa.fi
Tfn 09 83911

Kontaktuppgifterna och öppettiderna hittar du på Vanda stads webbplats.

linkkiVanda stad:
Vandainfofinska | svenska | engelska

Hakunilan kansainvälinen yhdistys

Den internationella föreningen i Håkansböle (Hakunilan kansainvälinen yhdistys) har en rådgivningspunkt som betjänar invandrare i Håkansböle, Björkby och andra områden i Vanda, som vill ha information om till exempel studier, språkkurser, arbete, hobbyverksamhet, krissituationer eller juridiska frågor.

Hakunilan kansainvälinen yhdistys
Sporrgränden 2 A, vån. 3 (Håkansböle)
01200 Vanda
E-post: hakunilan(at)kolumbus.fi
Tfn (09) 272 2775 och 040 501 3199.

linkkiInternationella föreningen i Håkansböle:
Rådgivning för invandrarefinska | engelska | ryska | somaliska | arabiska

Vantaan Järjestörinki

På invandrarrådgivningen vid föreningen Vantaan Järjestörinki ry (Vantaan Järjestörinki ry:n Maahanmuuttajien neuvontapiste) kan du fråga om sådant som rör till exempel arbetslivet, social trygghet, hälsa, utbildning och uppehållstillstånd. Adress:

Kansalaistoiminnankeskus Leinikki
Ranunkelvägen 22
01350 Vanda

Asukastila Myyrinki
Eldstadstorget 1 eller Kopparbergsvägen 10 B, vån. 3
01600 Vanda
Tfn (09) 839 35703 och 040 183 0930
E-post: neuvonta(at)vantaalla.info

Nettikahvila Kafnetti
Rautbergsgatan 3
01360 Vanda
Tfn 045 134 1711

linkkiVantaan Järjestörinki:
Rådgivning för invandrarefinska

International House Helsinki

Om du har flyttat till huvudstadsregionen nyligen, kan du vid International House Helsinki (IHH) få rådgivning och myndighetstjänster på ett och samma besök.

linkkiInternational House Helsinki:
IHH – serviceställe för dig som flyttar till Finland engelska

Inledande kartläggning

Den inledande kartläggningen (alkukartoitus) hjälper dig att hitta lämpliga tjänster i din hemstad. Vanda stad eller Nylands TE-byrå ordnar en inledande kartläggning för varje ny invandrare i Vanda. Du har rätt att få en inledande kartläggning om

 • din hemkommun är Vanda
 • du har flyttat till Vanda från ett annat land eller en annan ort i Finland
 • någon inledande kartläggning inte har gjorts för dig tidigare
 • du har haft hemkommun i Finland i högst tre år.

I den inledande kartläggningen får du information om utbildning i finska eller svenska, arbetssökning, utbildning och tjänster i Vanda. Vid den inledande kartläggningen talas man vid med hjälp av tolk. Den inledande kartläggningen är avgiftsfri.

Begäran om inledande kartläggning

Du kan begära en inledande kartläggning via e-post eller så kan du boka en tid per telefon.

E-post: maahanmuuttajapalvelut(at)vantaa.fi
Tfn 040 847 3203

Om du söker arbete, bör du anmäla dig till TE-byrån. TE-byrån gör den inledande kartläggningen. Läs mer om den inledande kartläggningen och integrationsplanen på InfoFinlands webbplats Integration i Finland

linkkiVanda stad:
Inledande kartläggningfinska | engelska

Behöver du en tolk?

Om du måste sköta ärenden med myndigheter, men inte kan finska eller svenska och det inte heller finns något annat språk som både du och myndigheten talar, kan du använda en tolktjänst. Meddela alltid myndigheten i förväg om du behöver en tolk. Myndigheten bokar tolken och då får du tolkningstjänsten gratis.

Om du själv bokar tolken och betalar kostnaderna, kan du anlita en tolk när som helst.

Läs mer: Behöver du en tolk?

linkkiFinlands översättar- och tolkförbund:
Sök tolk eller översättarefinska | svenska | engelska