Työ ja yrittäjyys Vantaalla

Arbete och entreprenörskap i Vanda

Coronavirus COVID-19

linkkiVanda stad:
Vad du ska göra om du blir sjukfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | persiska | arabiska | albanska

linkkiTE-palvelut:
Arbets- och näringslivstjänster under coronavirusutbrottetfinska | svenska | engelska | ryska | somaliska | arabiska | kurdiska | thai | rumänska | tigrinja

Arbete i Vanda

På Business Finlands webbplats hittar du jobbannonser i Finland indelade efter geografiskt område eller bransch. Du kan även söka jobb i Vanda.

linkkiVanda stad:
Jobb i Vandafinska | svenska

linkkiJobs in Finland:
Lediga jobb i Finland på engelskaengelska

TE-byråns tjänster

TE-byrån (TE-toimisto) hjälper dig att söka arbete. Om du är arbetslös och söker efter arbete, ska du anmäla dig som arbetssökande hos TE-byrån. Du kan anmäla dig antingen via nättjänsten eller personligen hos TE-byrån.

Medborgare i EU-länderna, Island, Liechtenstein och Schweiz kan anmäla sig som arbetssökande via TE-byråns nättjänst. Övriga länders medborgare måste anmäla sig personligen hos TE-byrån. Ta med dig din legitimation och ditt uppehållstillstånd.

Kontaktuppgifter:

Uudenmaan TE-toimisto, Vantaa
Fernissagatan 1
01300 Vanda

Information om TE-byråns tjänster hittar du på InfoFinlands sida Om du blir arbetslös. Information om att söka arbete i Finland hittar du på InfoFinlands sida: Arbete i Finland.

linkkiVanda arbets- och näringsbyrå:
Kontaktuppgifter och tjänsterfinska | svenska

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Lediga jobbfinska | svenska

linkkiArbets- och näringsförvaltningen:
Länkar till jobbsajterfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Stöd för att hitta sysselsättningfinska | svenska | engelska

Hjälp med jobbsökningen

Stadens tjänster för arbetssökande

Vanda stad tillhandahåller olika tjänster för arbetslösa som hjälper dem att få kontakt med arbetslivet och hitta jobb. I Vanda ordnas även många rekryteringsevenemang där arbetsgivarna söker arbetstagare.

Du hittar mer information om stadens tjänster på Vanda stads webbplats.

linkkiVanda stad:
Stadens tjänster för arbetssökandefinska | svenska | engelska

Kompetenscentret i Vanda (Vantaan osaamiskeskus)

Om du bor i Vanda, har tillstånd att arbeta i Finland och är myndig samt kund hos arbets- och näringsbyrån, kan du anlita tjänsterna vid Kompetenscentret i Vanda. Där kan du kartlägga ditt kunnande och få vägledning i studierna och arbetslivet. Du kan även utveckla dina kunskaper i finska. Kontakta din egen expert vid arbets- och näringsbyrån. Kompetenscentret i Vanda erbjuder även öppna kurser, utbildningar och evenemang för andra invandrare. Du hittar kontaktuppgifterna till Kompetenscentret under länken nedan.

linkkiVanda stad:
Kompetenscentret i Vandafinska | engelska

Tsemppari-projektet

Om du behöver hjälp med jobbsökningen eller med att hitta en studieplats kan du kontakta rådgivarna i Håkansböle internationella förenings Tsemppari-projekt. Du hittar kontaktuppgifterna på Håkansböle internationella förenings webbplats.

linkkiHåkansböle internationella förening:
Tsemppari-projektetfinska

Integrationscentret Kotoutumiskeskus Monika

Integrationscentret Kotoutumiskeskus Monika hjälper arbetslösa invandrarkvinnor att hitta jobb. Du kan få hjälp med att skriva din CV eller en jobbansökan, studera vardagsfinska och digitala färdigheter.

linkkiMonika-Naiset liitto:
Integrationscentret Monikafinska

Luckan integration

Luckan Integration är en rådgivningstjänst, som erbjuder personlig rådgivning för invandrare och anordnar bland annat evenemang och grupper relaterade till jobbsökning. Språket som talas vid träffarna är engelska.

linkkiLuckan integration:
Råd om jobbsökningengelska

Väestöliitto

Väestöliittos karriärmentorskap är avsett för utbildade invandrare. Via programmet kan du få en mentor, som stödjer dig i sökningen efter arbete eller utbildningsplats eller i att starta eget företag. Verksamheten sker på finska.

linkkiVäestöliitto:
Mentorskap i fråga om arbetskarriärfinska | engelska

Ohjaamo

Om du är under 30 år, kan du få råd och handledning via tjänsten Navigatorn. Personalen vid Navigatorn hjälper dig om du inte har något arbete eller en studieplats.

linkkiNavigatorn Vanda:
Navigatornfinska

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry

Stödföreningen för unga invandrare R3 (R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry) hjälper ungdomar i frågor som rör utbildning och sysselsättning. Mer information hittar du på föreningens webbplats.

linkkiR3 maahanmuuttajanuorten tuki ry:
Stöd för unga invandrarefinska

Att starta ett företag

Råd om och hjälp att starta ett företag fås till exempel hos företagsservicecentret Leija (Leija yrityspalvelukeskus) och Starta Eget i Vanda rf (Vantaan Uusyrityskeskus).

Om du har ett företag i Vanda, kan du bli medlem i Vanda Företagare. Vanda Företagare rf är företagarnas intressebevakningsorganisation som erbjuder sina medlemmar till exempel utbildning och rådgivning. Mer information hittar du på föreningens webbplats.

NewCo Helsinki erbjuder rådgivning och hjälp med att starta eget företag på finska, svenska, engelska, ryska, arabiska, estniska, tyska och italienska.

Vid NewCo Helsinki ordnas informationsmöten om att starta eget för invandrare på finska, engelska, ryska, arabiska och estniska. Infomötena är avgiftsfria.

NewCo Helsinki ordnar företagarutbildningar på finska, engelska och ryska. En del av kurserna är avsedda för personer som ska starta eget företag och en del för dem som redan har eget företag. Kurser hålls på finska, engelska och ryska. Mer information och anmälan finns på NewCo Helsinki webbplats.

Nylands TE-byrå (TE-toimisto) erbjuder mångsidiga tjänster för personer som funderar på att starta eget och dem som är på väg att starta eget. På Nylands TE-byrå kan du till exempel delta i företagarutbildning och söka startpeng för att starta eget företag.

Läs mer: Att grunda ett företag i Finland.

linkkiNewCo Helsinki:
Tjänster för företagare med invandrarbakgrundfinska | engelska

linkkiFöretagsFinland:
Företagsrådgivningfinska | svenska | engelska

linkkiStarta Eget i Vanda rf:
Företagsrådgivningfinska | engelska

linkkiVanda Företagare rf:
Företagarnas intressebevakningsorganisationfinska

Beskattning

Huvudstadsregionens skattebyrå betjänar kunderna i centrala Helsingfors.

Kontaktuppgifter:

Alexandersgatan 9 (Gloet)
00100 Helsingfors
Tfn: 029 512 000

Invandrare kan även sköta ärenden vid servicestället International House Helsinki. På servicestället hjälper FPA:s och Skatteförvaltningens experter invandrare som kommer till Finland för att arbeta i frågor som rör beskattning och social trygghet

Kontaktuppgifter till servicestället International House Helsinki:

International House Helsinki
Lintulahdenkuja 2
00530 Helsinki

Läs mer: Beskattning

linkkiSkatteförvaltningen:
Kontaktuppgifterfinska | svenska | engelska

linkkiInternational House Helsinki:
IHH – serviceställe för dig som flyttar till Finland engelska