Tietoa Vantaasta

Information om Vanda

Trafik

Kollektivtrafiken

Vanda och hela huvudstadsregionen har goda kollektivtrafikförbindelser. Längs stambanan och Mårtensdals bana finns flera tågstationer. I staden finns flera busslinjer.

Vanda tillhör samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) (Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)), som ordnar kollektivtrafiken i huvudstadsregionen. Mer information hittar du på HRT:s webbplats.

Du kan söka information om rutterna i Reseplaneraren (Reittiopas). Tjänsten ger dig förslag på olika kollektivtrafikförbindelser från ett ställe till ett annat.

I kollektivtrafiken kan du betala med kontanter eller resekort. I närtågen måste du köpa biljetten i förväg. Du kan även köpa en mobilbiljett med telefonen eller en enkelbiljett i en automat.

linkkiHelsingforsregionens trafik HRT:
Reseplanerarefinska | svenska | engelska

Resekort

Med ett resekort (matkakortti) reser du förmånligare än med kontanter. Resekortet gäller i lokaltrafikens bussar, närtågen, metron, spårvagnarna och Sveaborgsfärjorna.

Det finns två slags resekort. Det personliga kortet (henkilökohtainen kortti) kan bara användas av kortets ägare. Det är det billigaste sättet att resa. Ett innehavarkort (haltijakohtainen kortti) kan användas av flera personer.

Innan du skaffar dig ett personligt kort ska du registrera dig som invånare i någon av kommunerna inom HRT-området. Städerna är Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Kervo och Sibbo.

Du kan köpa resekort vid HRT:s försäljningsställen (myyntipiste) eller serviceställen (palvelupiste). De finns runtom i huvudstadsregionen. Personligt resekort kan du köpa vid serviceställena. Ta med dig identitetsbevis om du ska köpa personligt resekort. Om du har finska nätbankskoder kan du även köpa personligt resekort på HRT:s webbplats.

Du kan resa med resekortet när du laddar kortet med period (kausi) eller värde (arvo). En period betyder tid: till exempel en månad. Värde betyder pengar. Om du använder kollektivtrafiken ofta tjänar du på att ladda kortet med period.

Du kan ladda resekortet på vilket serviceställe för resekort (matkakortin latauspiste) som helst. Du hittar mer information på HRT:s webbplats.

linkkiHelsingforsregionens trafik (HRT):
Ansökan om försäljningsplatserfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingforsregionens trafik (HRT):
Information och råd till resenärerfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingforsregionens trafik:
Biljetter och priserfinska | svenska | engelska

Att gå och cykla

Om du vill gå eller cykla i Vanda kan du söka en lämplig rutt i reseplaneraren för cykling och gång.

En cykelkarta i pappersformat för Vanda kan du hämta i Vandainfo. Cykelkartorna är kostnadsfria.

linkkiVanda stad:
Vandainfofinska | svenska | engelska

Bil och flyg

Helsingfors-Vanda internationella flygplats ligger i Vanda. Flygplatsen har goda trafikförbindelser till exempel med bil, buss och tåg.

Du kan parkera bilen på många järnvägsstationer och fortsätta färden med kollektivtrafiken. Tidtabellerna för bussar och tåg hittar du enkelt i reseplaneraren.

Läs mer: Trafik.

linkkiHelsingfors-Vanda:
Flygplatsenfinska | svenska | engelska | ryska | kinesiska

Beslutsfattande och påverkan

I Vanda beslutas ärenden av stadsfullmäktige (kaupunginvaltuusto). I stadsfullmäktige sitter 67 ledamöter som representerar olika politiska grupper. Fullmäktige väljs var fjärde år genom kommunalval (kunnallisvaalit).

Invånarna i Vanda kan påverka beslutsfattandet och beredning av ärenden på många olika sätt. På Vandakanalen kan du följa fullmäktiges sammanträden och få mer information om beslutsfattandet.

I Vanda finns en delegation för mångkulturella frågor (monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta) som lägger fram propositioner i ärenden som rör invandrare. Läs mer på Vanda stads webbplats.

I Vanda finns många politiska föreningar, invandrarföreningar och andra föreningar via vilka du också kan påverka beslutsfattandet. Mer information om föreningarna hittar du på sidan Vantaalla.info.

linkkiVanda stad:
Beslutsfattandefinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Delta och påverkafinska

linkkiVantaa-kanava:
Stadsfullmäktiges sammanträden på Internetfinska

linkkiVanda stad:
Delegationen för mångkulturella frågorfinska

Religion

Många religiösa samfund är verksamma i Vanda och Helsingfors. Via tjänsten Uskonnot Suomessa kan du söka information efter det religiösa samfundet och orten.

Den evangelisk-lutherska kyrkan har sex finskspråkiga församlingar och en svenskspråkig församling i Vanda. Läs mer på Vanda kyrkliga samfällighets webbplats.

I Dickursby finns en ortodox kyrka. Mer information om verksamheten vid den ortodoxa kyrkan i Vanda hittar du på Helsingfors ortodoxa församlings webbplats.

Läs mer: Kulturer och religioner i Finland.

linkkiVanda kyrkliga samfällighet:
Evangelisk-lutherska församlingarfinska

linkkiHelsingfors ortodoxa församling:
Ortodoxa församlingenfinska | ryska

linkkiUskonnot.fi:
Religiösa samfundfinska | engelska

Grundläggande information

Vanda är en av de fyra kommunerna i huvudstadsregionen. Den ligger intill Esbo och Helsingfors. Vanda centrum ligger i Dickursby. Därtill finns det andra stora tätorter i Vanda, till exempel Korso, Björkby-Havukoski, Myrbacka, Mårtensdal, Håkansböle, Västerkulla och Backas.

Vanda har drygt 205 000 invånare. Av dem är cirka 2,8 procent svenskspråkiga och 11 procent har något annat modersmål än finska eller svenska. Arealen är cirka 240 km2, varav cirka 2 km2 består av vatten.

linkkiVanda stad:
Grundläggande informationfinska | svenska | engelska

Historia

Vanda område har varit bebott länge. Man har hittat upp till 7 000 år gamla lämningar efter bosättning. Nuvarande Vanda har uppstått på ett område som förr var Helsingfors socken. Helsingfors sockens historia sträcker sig ända till 1300-talet. Helsingfors socken blev först Helsingfors landskommun, sedan Vanda köping år 1972 och till slut Vanda stad år 1974. Läget som granne till huvudstaden Helsingfors har varit viktigt för Vanda. Viktiga vägar, såsom vägen från Åbo via Helsingfors till Viborg och senare järnvägen norrut från Helsingfors, har gått genom Vanda. Längs med vägarna och järnvägen har det utvecklats industrier och bostadsområden. Vanda är än idag en viktig trafikknutpunkt. Till exempel ligger Helsingfors-Vanda flygplats i Vanda.

linkkiVanda stad:
Stadsmuseetfinska | svenska | engelska